Заказать диссертацию


Всего работ:39

Сортировать по: названию

1 Дисоціація діацетилу: аеродинамічна ударна труба та теоретичне вивчення

2 Теоретичне вивчення фотофізичних властивостей похідних сполук біс-індолілмалеіміду

3 Слабкі взаємодії атомів вуглецю (С•••С)

4 Початкове (ab initio) моделювання переносу протонів у кластерах фосфорної кислоти

5 Роль біпольного та квадрупольного моментів ароматичних складників у розчині іонними рідинами

6 Детекція слабких взаємодій між Au- та молекулами благородних газів: фотоелектронна спектроскопія та математичне моделювання

7 Будова та фізичні властивості гідрогенфосфатів заліза: K2Fe(HP2O7)(H2PO4)2, LiH3Fe2(P2O7)2 та FeH2P2O7

8 Водоаміачний катіон та катіон димеру аміаку

9 Активована світлом ектропровідність молекул у фотореакціях вітаміну D3

10 Утворені водневими зв’язками комплекси фенілацетилену та води, метанолу, аміаку та метиламіну. Природа метил-індукованих змін водневих зв’язківПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины