Статистика


Всего работ:39


1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВИХ СУКУПНОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

4 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ

5 МЕТОДИ ОБ’ЄДНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ

6 СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

7 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗІСТАВЛЕННЯ ДАНИХ У СТАТИСТИЦІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ

8 Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з СОТ

9 СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

10 ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

11 СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

12 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

13 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ

14 СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

15 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

16 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ

17 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

18 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

19 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

20 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ

21 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ АР КРИМ)

22 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРІВНЯННОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ОНОВЛЕНИХ ВЕРСІЙ СТАТИСТИЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

23 Статистичне оцінювання надійності банків України

24 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

25 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

26 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

27 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

28 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

29 СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

30 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКІВ

31 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

32 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

33 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

34 Статистичне вивчення транзиту вантажів в Україні

35 СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

36 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

37 СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ

38 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

39 Черенкевич Олена Сергіївна ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)