Заказать диссертацию


Всего работ:34

Сортировать по: названию

1 РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ В ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧАХ С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

2 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ Процесів теплообміну та перетворення сонячної енергії у теплову в полімерних сонячних колекторах

3 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ И РАЗОГРЕВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОВШЕЙ МНЛЗ ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

4 Совершенствование высокотемпературных рекуператоров как способ повышения эффективности использования топлива в нагревательных печах

5 ДОСЛІДЖЕННЯ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПОВІТРЯНОЇ КОНВЕРСІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ АТМОСФЕР

6 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ В

7 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТЕПЛООБМІНУ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ

8 РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕНЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ОЛІЄВМІСНИХ ВІДХОДІВ

9 ПРОМИСЛОВА ПОЛІСТРУКТУРНА ТЕПЛОНАСОСНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВИГУНА СТИРЛІНГА

10 КІНЕТИКА ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ БІОМАСИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВАПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины