Гигиена животных и ветеринарная санитария


Всего работ:23


1 Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин

2 ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

3 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРИРОДНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ М’ЯСНИХ КАЧЕНЯТ

4 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФУМАРОВОЇ КИСЛОТИ ТА АСИД ЛАКУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ТА КУРЕЙ-НЕСУЧОК

5 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРИЦИДНОГО БЕТОНУ В ПРИМІЩЕННЯХ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СВИНЕЙ

6 Природна резистентність свиней – детермінація, особливості реалізації в різних умовах мікроклімату

7 ЗООГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ УТРИМАННЯ КНУРІВ У ГОСПОДАРСТВАХ З НИЗЬКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ

8 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ

9 БІОГЕННА МІГРАЦІЯ СПОЛУК РТУТІ В СИСТЕМІ ҐРУНТ – ВОДА – КОРМИ – ОРГАНІЗМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

10 Санітарно-гігієнічне та клініко-експериментальне обґрунтування застосування нутріцевтиків курчатам-бройлерам

11 ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА КОМПЛЕКСУ ГЛІЦИНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ СТАН, МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАТУС ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ

12 ОСОБЛИВОСТІ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ, МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ХЕЛАТНИХ СПОЛУК ЦИНКУ

13 РОЗРОБКА ДЕЗІНФЕКТАНТУ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ

14 ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛОК СИММЕНТАЛЬСКОЙ И КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД ПРИ РАЗНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

15 ПРОФІЛАКТИКА АЛІМЕНТАРНОЇ АНЕМІЇ ПОРОСЯТ ЗА КОРЕКЦІЇ УМОВ ГОДІВЛІ ТА УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК

16 РОЛЬ БАКТЕРІЙ ГРУПИ КИШКОВИХ ПАЛИЧОК У САНІТАРІЇ МОЛОКА

17 МІКРОБІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ НА ШЛЯХУ ОТРИМАННЯ ПИТНОГО МОЛОКА ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ УСУНЕННЯ

18 ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СПОСОБІВ УТРИМАННЯ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

19 ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЛІЦИНАТУ МАРГАНЦЮ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

20 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ПТИЧНИКОВ В ПРИСУТСТВИИ ПТИЦЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БРОЙЛЕРОВ

21 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІМПОРТОВАНОЇ ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

22 ВМІСТ АЛІФАТИЧНИХ АМІНІВ У КОРМАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ І РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ

23 Біогенна міграція ртуті у довкіллі та її вплив на відтворювальну здатність овець асканійської тонкорунної породи


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)