України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року (в редакції від 30 червня 1999 р.), главі 23 Господарського кодексу України та ст. 53 Цивільного кодексу України.