СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЯГИ ПОЕЗДОВ ПО СТОИМОСТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
  • скачать файл:
Название:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЯГИ ПОЕЗДОВ ПО СТОИМОСТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Основний зміст роботи


У вступі подано загальну характеристику дисертаційної роботи, обґрунтовано вибір теми та актуальність, визначено мету, задачі, об’єкт, предмет, методи дослідження, охарактеризовано наукову новизну і практичне значення роботи, наведено дані щодо апробації одержаних результатів та їх публікацію.


У першому розділі наведено опис і розвиток методів енергетичної й вартісної оптимізації режимів ведення вантажних поїздів на електрифікованих ділянках. Представлені актуальні завдання керування тягою вантажних поїздів за критерієм мінімуму вартості електроенергії.


Проблематика вдосконалювання тягових розрахунків має велику історію. Різні аспекти розвитку теорії й методів тягових розрахунків залежать  від повноти параметрів процесу, що враховуються, від профілю колії, обмежень швидкості, від способу урахування стохастичних і інших властивостей напруги електротягової мережі, а також інших факторів.  Великий науковий і практичний  внесок у розробку тягових розрахунків внесли: Айзінбуд К.С., Блохін Є.П., Боднарь Б.Є., Босов А.А., Васильєв І.І., Воскресенський Б.Д., Гетьман Г.К., Євдомаха Г.В., Ерофеев Е.В., Костромин А.М., Лазарян В.А., Марквардт К.Г., Мірошниченко Р.И., Нікіфоров Б.Д., Навіков А.П., Палей Д.А., Петров Ю.П., Почаевец Э.С., Плаксіїв П.В., Пузанів Н.Я., Розенфельд В.Е., Савич Я.Е., Сидельников В.М., Скалозуб В.В., Тартаковский Э.Д.  і інші вчені.


Завдання із розрахунку оптимальних режимів ведення поїздів, у тому числі за вартісними показниками, а також впровадження відповідних режимних карт руху обговорюється в значному числі робіт, зокрема Блохін Є.П., Євдомаха Г.В., Скалозуб В.В. Одним з основних при цьому є вибір показників ефективності й критеріїв, що дозволяють визначити раціональні режими водіння поїздів при електричній тязі. У роботах з оптимальних тягових розрахунків запропонований набір показників ефективності, що враховують споживання енергії на тягу поїзда, також в них може уводитися ізопараметричне обмеження за часом руху по ділянці. У зв'язку з переходом Укрзалізниці на роботу ОРЕ у дисертації використовуються критерії мінімуму споживання електроенергії та вартості електроенергії. Застосування вартісних показників приводить до необхідності урахування нових компонентів задач оптимального водіння поїздів.


Значна різниця тарифу на електроенергію у різні періоди доби (до 5-7 разів у пікові й нічні години), необхідність коректування режимів ведення поїзда в різні періоди доби, потреба у розробці пакету режимних карт, обліку вартості активної й реактивної енергії й ін., роблять актуальними такі аспекти, як вимога більш точного розрахунку витрат енергії на тягу поїздів у різні періоди доби, поділяючи енергію на активну й реактивну.


 


У роботі застосована одна з найбільш повних моделей рівнянь руху поїзда, яка враховує параметри довжини поїзда, зміни температури тягового двигуна й інші фактори. Модель поїзда виявилася достатньою для формування оптимальних режимів ведення вантажних поїздів за критерієм мінімуму вартості спожитої на тягу електроенергії. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)