ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ САДИЛЬНОГО АПАРАТА МАШИНИ ДЛЯ САДІННЯ ПІДЩЕП ПЛОДОВИХ КУЛЬТУРНазвание:
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ САДИЛЬНОГО АПАРАТА МАШИНИ ДЛЯ САДІННЯ ПІДЩЕП ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


 


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету й основні завдання досліджень, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.


У першому розділі «Аналіз технологій та засобів механізації садіння підщеп у перше поле розсадника» наведено огляд технологій вирощування саджанців, засобів механізації садіння рослин і результати попередніх наукових досліджень.


На основі проведеного аналізу встановлено, що якість саджанців плодових культур у значній мірі залежить від якості висаджених підщеп у перше поле розсадника. Показниками якості висаджених підщеп є крок садіння від 15 см до 20 см, глибина садіння - від 20 см до 25 см, відхилення висаджених підщеп від осі ряду - у межах ±3 см та вертикальної осі до 10°. Останній показник найбільш значущий при формуванні біоструктурного (лінійного) показника якості саджанців – викривлення штамба саджанця (для щеп першого року вирощування при досягненні рослинами висоти від          70 см до 80 см, відхилення їх штамба від вертикальної осі не повинно перевищувати 5°).


Аналіз існуючих конструкцій засобів механізації садіння підщеп показав, що найбільш відповідними, з точки зору забезпечення показників якості процесу садіння, є машини, які мають садильний апарат дискового типу з радіально розташованими захватами. Такий садильний апарат реалізовано в експериментальному зразку машини МПП-4 для садіння підщеп, яку розроблено в ДПКТІ «Плодмашпроект». При проведенні виробничої перевірки даної машини в ДП ДГ «Мелітопольське»  встановлено, що садильний апарат не забезпечує якість садіння підщеп за показником їх відхилення від вертикальної осі та потребує вдосконалення.


Дослідженнями процесу роботи садильних машин займалися такі вчені, як              В.М.Кузьмін, М.І. Чубарин, А.А. Черняк, І.А. Антонов, А.В.Багіров, Ю.К. Георгія, В.Ф.Скидан, В.Ф. Мун, А.І.Ткаченко, М.Л. Шабанов, П.І.Тітов, С.Г. Фришев,                 С.М. Саньков та ін. У працях названих науковців розглянуто процеси, які виконуються робочими органами садильної машини окремо, без математичного опису їх взаємодії, що знижує ефективність робіт з проектування садильних машин.  На підставі проведеного аналізу сформульовано мету та завдання досліджень.


У другому розділі «Теоретичне дослідження процесу садіння підщеп плодових культур» наведено результати функціонального аналізу конструкції садильної машини та математичний опис процесу садіння підщеп плодових культур.


В результаті функціонального аналізу конструкції садильної машини розроблено функціонально-структурну модель її секції (рис.1), на основі якої встановлено, що в існуючій конструкції садильного апарата відсутня функція F3, яка створює умови для урівноваження підщеп у борозні. Для забезпечення цієї функції  запропоновано існуючу конструкцію садильного апарата доповнити додатковими елементами, а саме: орієнтуючим пристроєм (рис.2,поз.4), який забезпечить задане положення підщеп у захватах під певним кутом по відношенню до радіуса диска в протилежну сторону руху машини, а для дотримання заданої глибини садіння встановити орієнтири для садильників  (рис.2,поз.6) у вигляді обмежувачів вкладання підщеп у захвати.  

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины