РАЗВИТИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В СВЕТОВОДЕ
  • скачать файл:
Название:
РАЗВИТИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В СВЕТОВОДЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


            У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовані мета та завдання дослідження, наукова новизна отриманих результатів, визначено особистий внесок автора в дисертаційну роботу, практичне значення, подано відомості про апробацію та впровадження результатів дисертації.


            У розділі 1 розглянуті основні особливості, завдання і проблеми забезпечення єдності вимірювань параметрів ОВ і ВОСП. Особливу увагу приділено забезпеченню єдності та достовірності вимірювання часу розповсюдження випромінювання у світловоді, за допомогою часу розповсюдження випромінювання у світловоді визначають довжину світловода (або ОВ).


            Розглянуто основні методи вимірювань довжини ОВ (методи оптичної рефлектометрії). Встановлено, що як імпульсний, так і частотний методи рефлектометрії мають ряд недоліків. Основними недоліками методу імпульсної рефлектометрії є: при високій роздільній здатності по довжині значно зменшується динамічний діапазон; потужні зондувальні імпульси ускладнюють проведення контролю ВОК під час передачі інформації, що обмежує можливості ОР, а також ускладнює і здорожує систему діагностики; джерела випромінювання мають ресурс, недостатній для тривалого безперервного контролю ВОСП. Проблеми частотних ОР пов'язані зі спектральним аналізом сигналу биття (в особливості для релеевскому відбиття), із забезпеченням необхідної довжини когерентності зондуючого сигналу і заданих режимів модуляції зондуючого сигналу.


            Проведено аналіз Російського Національного спеціального еталона одиниць довжини і часу розповсюдження сигналу у світловоді, середньої потужності, ослаблення і довжини хвилі для волоконно-оптичних систем передачі інформації. На підставі виконаних досліджень визначено, що відтворення і зберігання одиниці часу розповсюдження оптичного сигналу в національному еталоні Росії здійснюється шляхом нормування часового інтервалу між оптичними імпульсами (значень часу розповсюдження випромінювання) на вході і виході апаратури, до якої передається розмір одиниці відповідного часу проходження випромінювання по світловоду. Часовий інтервал задається за допомогою високоточного генератора часових інтервалів, сполученого з електрооптичним перетворювачем, і реєструється за допомогою реєструючого пристрою, сполученого з оптико-електронним перетворювачем. Розмір одиниці передається до робочого еталону, заснованому на застосуванні спеціального генератора оптичних імпульсів, що імітує проходження сигналу по світловоду, або до волоконно-оптичного компаратора або до волоконно-оптичної міри часу затримки. Нормований часовий інтервал, який відповідає часу розповсюдження оптичного сигналу по світловоду, визначається як різниця значень часу затримки Т= Т1 - Т0, отриманих з підключеною апаратурою Т1 і без неї Т0. При такому рішенні досить складно з високою точністю нормувати часовий інтервал.


За результатами проведених досліджень встановлено, що для забезпечення єдності та достовірності вимірювань часу розповсюдження випромінювання у світловоді в Україні, необхідно розробити і впровадити новий метод вимірювання часу розповсюдження випромінювання у світловоді, на основі вимірювання частоти; розробити і створити еталонний комплекс ЗВТ для відтворення, збереження і передачі одиниці часу розповсюдження випромінювання у світловоді, реалізувавши в модернізованому еталоні результати виконаних розрахунків і досліджень; виконати дослідження метрологічних характеристик державного первинного еталона одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді.


            Розділ 2 присвячено розробці та дослідженню метода вимірювання часу розповсюдження випромінювання у світловоді та створенню генератора оптичних імпульсів, який реалізує цей метод.


            Ключовим моментом у створенні національного еталона є розробка еталонного вимірювача часу розповсюдження випромінювання у світловоді. На сьогоднішній момент високоточні вимірювачі використовують метод імпульсної рефлектометрії, заснований на введенні в світловод короткого оптичного імпульсу тривалістю Δt і потужністю Ps, цей сигнал, поширюючись в оптичному тракті згасає за рахунок розподілених втрат у світловоді і за рахунок втрат на неоднорідностях. Частина зондуючого сигналу, яка обумовлена коефіцієнтами зворотного релеевского розсіювання і френелевского відображення, поширюється в зворотному напрямку і визначаться час затримки відбитого сигналу щодо зондуючого сигналу. Вище був описаний метод вимірювання часу поширення випромінювання в світловод, який застосовується в російському національному еталоні.


            Однак пропонований в даній роботі метод вимірювання часу поширення випромінювання в світловод на основі вимірювання частоти є більш високоточним методом, що і визначило створення еталонного комплексу з використанням генератора оптичних імпульсів, який реалізує цей метод.


Генерація оптичного меандру на відміну від генерації періодичних імпульсних оптичних сигналів має суттєві відмінності, які і обумовлюють застосування оптичного меандру в практиці прецизійних частотних і лінійних вимірювань. Використовувана в генераторі лінія затримки дозволяє здійснювати регулювання тривалості оптичних імпульсів. Тому найбільш перспективне використання частотного методу вимірювання часу розповсюдження випромінювання у світловоді.


 


Особливість запропонованого в роботі методу генерації оптичного меандру, полягає в можливості управління і перетворення поляризації когерентного монохроматичного оптичного випромінювання. Так, наприклад, при просторовому суміщенні циркулярних ортогонально-поляризованих (левоціркулярний і правоціркулярний) світлових потоків в оптичних середовищах з рівними інтенсивностями можна отримати світловий потік з лінійною поляризацією. Фізично формування оптичного меандру визначається умовами управління світла світлом, що забезпечує зменшення часу на перехідні процеси.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)