УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ БУКСОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 


ОСНОВНий зміст РоБОТи


 


У вступі обґрунтована актуальність обраної теми дослідження, сформульована мета роботи, подана загальна характеристика дисертаційної роботи та визначені її наукова новизна та практична цінність.


У першому розділі зосереджено результати аналізу основних діагностичних ознак відмов та несправностей буксових вузлів вагонів у сучасних умовах експлуатації, зроблено аналітичний огляд переваг та недоліків відомих та перспективних систем контролю буксових вузлів вагонів як в Україні, так і за кордоном. Також подано огляд публікацій, присвячених дослідженням, що спрямовані на вирішення задачі удосконалення контролю технічного стану буксових вузлів рухомого складу в експлуатації.


 


Питанням підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту присвячені дослідження М. І. Данька, Д. В. Ломотька, Т. В. Бутько та ін. У розвитку наукових підходів до підвищення надійності рухомого складу залізниць визначну роль відіграли фундаментальні праці Є. П. Блохіна, О. Л. Голубенка, Ю. В. Дьоміна, М. Б. Кельріха, В. М. Котуранова, В. І. Мороза, Е. Д. Тартаковського та ін. Проблемам удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту рухомого складу присвячені дослідження О. Б. Бабаніна, М. І. Горбунова, Ю. Є. Калабухіна, В. П. Ткаченка,  А. П. Фалендиша. У створенні удосконалених конструкцій рухомого складу різного призначення та їх вузлів значний внесок належить А. В. Донченку, В. Г. Маслієву, С. В. Мямліну, О. М. Савчуку, В. Ф. Ушкалову, Л. А. Мурадяну. Задачам підвищення надійності буксових підшипникових вузлів вагонів присвячені дослідження І. Е. Мартинова, І. Д. Борзилова, А. В. Гайдамаки. Безпосередньо над проблемами теплової діагностики буксових вузлів успішно працювали В. І. Самодуров, С. М. Лозинський, Є. Є. Трестман, О. А. Міронов. У цьому напрямку плідно працювали фахівці багатьох науково-дослідних і навчальних закладів: Всеросійського науково-дослідного інституту залізничного транспорту, Московського державного університету шляхів сполучення, Уральського державного університету шляхів сполучення, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Українського науково-дослідного інституту вагонобудування та ін.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)