РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ИМПУЛЬСНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ИМПУЛЬСНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
Альтернативное Название: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ІМПУЛЬСНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ\'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми удосконалення імпульсних полум’япритискуючих засобів для систем пожежного захисту об’єктів промислового транспорту, сформульовані мета та завдання дослідження, показані наукова новизна і практична цінність роботи.


Перший розділ присвячений дослідженню статистичних даних зі шкоди, причин виникнення і розвитку пожеж об'єктів промислового транспорту, способів і засобів подачі вогнегасних речовин, існуючих методів дослідження. У ньому сформульовано завдання дослідження, а також обґрунтовано основні принципи створення вогнегасних пристроїв, здатних забезпечити імпульсну подачу порошкових і рідинних вогнегасних речовин з урахуванням специфічних для об'єктів промислового транспорту особливостей.


Серед зарубіжних робіт, пов'язаних зі швидкодіючими системами пожежної безпеки транспортних засобів, відомі дослідження англійської фірми „Graviner”, її американської філії „Fenval”, німецької фірми „Deugra”. Досвід експлуатації систем фірми „Graviner” дозволив установити, що найбільш істотними недоліками цих систем є їх схильність до помилкових спрацювань і складність заправлення вогнегасною речовиною.


Значний внесок у розробку імпульсних засобів протипожежного захисту зроблено Еглітом Ю.Я., Абдурагімовим І.М., Надубовим В.О., Баратовим А.М., Івановим Б.Н., Пашковським П.С, Севріковим В.В., Козлюком А.І., Захматовим В.Д., Абрамовим Ю.О., Кудіновим Ю.В., Колосюком В.П., Булгаковим Ю.Ф.


У результаті аналізу існуючих методів дослідження способів та імпульсних засобів подачі вогнегасних речовин установлено, що їх проведення сполучене з рядом методичних труднощів і зв'язано з моделюванням умов навколишнього середовища, урахуванням специфіки об'єкта промислового транспорту.


Зі зміною інтенсивності горіння рідини оптимальна інтенсивність подачі ВПС змінюється за лінійним законом. Відомий метод розрахунку, сутність якого полягає у визначенні усередненої швидкості витікання ВПС методом енергетичного балансу з наступним застосуванням елементів теорії розрахунку двофазних струменів, а довжина струменя визначається на основі припущення про рівність швидкості потоку газу в кінцевому перетині струменя і мінімальної швидкості газу, необхідної для горизонтальної подачі часток порошку. Але при цьому здатність і можливість часток порошку знаходитися в зваженому стані через «парашутний» ефект внаслідок малої дисперсності і маси не враховується.


Методи дослідження способів і засобів подачі вогнегасних речовин не враховують ступінь механічного впливу високошвидкісного потоку вогнегасних речовин (швидкість на виході за насадку > 200 м/с), що подається із імпульсного пристрою з газогенеруючим зарядом.


У першому розділі показані недоліки існуючих способів і засобів імпульсного пожежогасіння та узагальнені основні напрямки їхнього розвитку. Запропоновано концепції удосконалювання їхніх властивостей шляхом вирівнювання концентрації ВР у поперечному перетині струменя, стабілізації швидкості в процесі їхньої подачі в захисну зону і забезпечення здатності пристроїв знаходитися в робочому стані після первісного приведення в дію. Обґрунтовано необхідність удосконалювання пристроїв для оцінки вогнегсних властивостей ВР при імпульсній подачі в захисну зону для оцінки впливу динамічної складової струменя на витрату ВР при гасінні пожеж транспортних об'єктів.


Другий розділ дисертації присвячено теоретичним дослідженням процесу витікання вогнегасних речовин з імпульсного полум’япритискуючого пристрою.


В імпульсних полум’япритискуючих пристроях (рис. 1) для витіснення вогнегасної речовини (ВР) у захисну зону використовується енергія газогенеруючого заряду. Утворені при його роботі під тиском інертні гази здатні розпорошувати і доставляти в зону горіння ВР і додатково діюти на процес гасіння, механічно впливаючи на полум'я.


Теоретичне обґрунтування струминної течії вогнегасного порошку з імпульсного полум’япритискуючого пристрою ґрунтувалося на припущенні про те, що в порошковогазовому струмені об’єм газу-носія складає більш 95%, а об’єм домішки (порошку) не більш 5%.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Песковец Анна Витальевна. Улучшение низкотемпературных свойств сульфонатных пластичных смазок
Новичкова Лидия Николаевна. Полифония художественного мира (на материале сопоставительного исследования произведений Ф.М. Достоевского "Идиот" и Ч. Диккенса "Тяжелые времена")
Михайлов Дмитрий Александрович. Перспективные керамические материалы для консолидации фракционированных компонентов РАО: Cs, Sr+Ba, Ln и минор-актинидов на примере катионов-имитаторов
Меретин Алексей Сергеевич. Разработка термодинамически согласованных математических моделей и методов математического моделирования для анализа тепловых методов увеличения нефтеотдачи
Малашкина Ольга Федоровна. Механизм стратегического управления развитием высокотехнологичных промышленных компаний в условиях межфирменной цифровой кооперации