РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ИМПУЛЬСНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА : РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ІМПУЛЬСНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ\'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУНазвание:
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ ИМПУЛЬСНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
Альтернативное Название: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ІМПУЛЬСНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ОБ\'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми удосконалення імпульсних полум’япритискуючих засобів для систем пожежного захисту об’єктів промислового транспорту, сформульовані мета та завдання дослідження, показані наукова новизна і практична цінність роботи.


Перший розділ присвячений дослідженню статистичних даних зі шкоди, причин виникнення і розвитку пожеж об'єктів промислового транспорту, способів і засобів подачі вогнегасних речовин, існуючих методів дослідження. У ньому сформульовано завдання дослідження, а також обґрунтовано основні принципи створення вогнегасних пристроїв, здатних забезпечити імпульсну подачу порошкових і рідинних вогнегасних речовин з урахуванням специфічних для об'єктів промислового транспорту особливостей.


Серед зарубіжних робіт, пов'язаних зі швидкодіючими системами пожежної безпеки транспортних засобів, відомі дослідження англійської фірми „Graviner”, її американської філії „Fenval”, німецької фірми „Deugra”. Досвід експлуатації систем фірми „Graviner” дозволив установити, що найбільш істотними недоліками цих систем є їх схильність до помилкових спрацювань і складність заправлення вогнегасною речовиною.


Значний внесок у розробку імпульсних засобів протипожежного захисту зроблено Еглітом Ю.Я., Абдурагімовим І.М., Надубовим В.О., Баратовим А.М., Івановим Б.Н., Пашковським П.С, Севріковим В.В., Козлюком А.І., Захматовим В.Д., Абрамовим Ю.О., Кудіновим Ю.В., Колосюком В.П., Булгаковим Ю.Ф.


У результаті аналізу існуючих методів дослідження способів та імпульсних засобів подачі вогнегасних речовин установлено, що їх проведення сполучене з рядом методичних труднощів і зв'язано з моделюванням умов навколишнього середовища, урахуванням специфіки об'єкта промислового транспорту.


Зі зміною інтенсивності горіння рідини оптимальна інтенсивність подачі ВПС змінюється за лінійним законом. Відомий метод розрахунку, сутність якого полягає у визначенні усередненої швидкості витікання ВПС методом енергетичного балансу з наступним застосуванням елементів теорії розрахунку двофазних струменів, а довжина струменя визначається на основі припущення про рівність швидкості потоку газу в кінцевому перетині струменя і мінімальної швидкості газу, необхідної для горизонтальної подачі часток порошку. Але при цьому здатність і можливість часток порошку знаходитися в зваженому стані через «парашутний» ефект внаслідок малої дисперсності і маси не враховується.


Методи дослідження способів і засобів подачі вогнегасних речовин не враховують ступінь механічного впливу високошвидкісного потоку вогнегасних речовин (швидкість на виході за насадку > 200 м/с), що подається із імпульсного пристрою з газогенеруючим зарядом.


У першому розділі показані недоліки існуючих способів і засобів імпульсного пожежогасіння та узагальнені основні напрямки їхнього розвитку. Запропоновано концепції удосконалювання їхніх властивостей шляхом вирівнювання концентрації ВР у поперечному перетині струменя, стабілізації швидкості в процесі їхньої подачі в захисну зону і забезпечення здатності пристроїв знаходитися в робочому стані після первісного приведення в дію. Обґрунтовано необхідність удосконалювання пристроїв для оцінки вогнегсних властивостей ВР при імпульсній подачі в захисну зону для оцінки впливу динамічної складової струменя на витрату ВР при гасінні пожеж транспортних об'єктів.


Другий розділ дисертації присвячено теоретичним дослідженням процесу витікання вогнегасних речовин з імпульсного полум’япритискуючого пристрою.


В імпульсних полум’япритискуючих пристроях (рис. 1) для витіснення вогнегасної речовини (ВР) у захисну зону використовується енергія газогенеруючого заряду. Утворені при його роботі під тиском інертні гази здатні розпорошувати і доставляти в зону горіння ВР і додатково діюти на процес гасіння, механічно впливаючи на полум'я.


Теоретичне обґрунтування струминної течії вогнегасного порошку з імпульсного полум’япритискуючого пристрою ґрунтувалося на припущенні про те, що в порошковогазовому струмені об’єм газу-носія складає більш 95%, а об’єм домішки (порошку) не більш 5%.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)