ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
Альтернативное Название: ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерно-геологічні вишукування ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ\'ЄКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У введенні обґрунтовується актуальність теми дисертації, сформульовано мету та завдання досліджень, висвітлені наукова новизна та практичне значення роботи, охарактеризовано особистий внесок здобувача, наведені відомості про апробацію результатів досліджень, публікації, практичне використання результатів досліджень.


У першому розділі «Вивченість теми та завдання досліджень», вивченість предмета досліджень – особливості інженерно-геологічних умов у районах існуючої забудови та специфіка досліджень для цілей реконструкції, розглядається по трьох складових:


-       вивченість впливу міських агломерацій і промислових комплексів на стан ГС;


-       питання спільного вивчення системи ПТГС «основа-фундамент»;


-       конкретні проблеми підвищення ефективності інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції, у межах щільної міської забудови з метою попередження негативного впливу змін ГС та забезпечення екологічної безпеки.


Питанням інженерної геології та гідрогеології міських агломерацій, зміні умов геологічного середовища під впливом діяльності людини присвячені роботи Ф.В.Котлова, В.П.Ломтадзе, В.І.Осіпова, В.І.Крутова, С.О.Акінфієва, Г.Л.Коффа, Г.Г.Стріжельчика та багатьох інших авторів. Питання спільного вивчення системи «основа-фундамент» освітлені в роботах П.О.Коновалова, Е.І.Далматова, В.М.Уліцького, В.О.Ільїчова, В.П.Петрухіна, Ю.Г.Трофіменкова, Л.Г.Маріупольського, В.В.Михєєва, Ю.К.Зарецького та ін., а також закордонних фахівців-геотехніків Brandl H., Clayton C.R.I., Dunnicliff I., Nichols R.W. і ін.


Темі інженерно-геологічних досліджень при реконструкції та у межах щільної міської забудови присвячені роботи М.В.Корольова, А.А.Каган, Н.Ф.Кривоногової, М.О.Солодухіна, О.Л.Рогозіна, Р.С.Зіангірова, В.М.Уліцького, О.Г.Шашкіна, Л.К.Тіхомірова, О.М.Гельдфанбейна, Л.А.Гєліс та ін. Автори звертають увагу, що раніше інженерно-геологічні вишукування в будівництві, головним чином, були орієнтовані на забезпечення безпеки самої споруди, що зводиться. При будівництві або реконструкції споруд в умовах щільної забудови ці заходи можуть чинити негативний вплив і на суміжні споруди, що перебувають на досить значній відстані. У той же час, більшість авторів не зупинялися на питаннях способів і можливості одержання повної та достовірної інформації про стан і динаміку природно-техногенних змін ГС, обмежуючись постановою завдань, які повинні бути вирішені при інженерно-геологічних вишукуваннях, не розглядаючи в повній мірі питання екологічної безпеки.


Тому, для забезпечення екологічної безпеки, пов'язаної з надійністю споруд і територій, що експлуатуються було сформульовано мету та завдання досліджень (див. стор. 4).  


У другому розділі «Методика проведених досліджень» обґрунтовується вибір об’єкта та предмета досліджень, наведені етапи та методика виконаних дослідницьких робіт.


 


У третьому розділі «Достовірність і повнота інженерних вишукувань – основа оцінки рівня екологічної безпеки» викладено теоретичне обґрунтування значення повноти й вірогідності матеріалів інженерних вишукувань для забезпечення безпеки будівництва, реконструкції та експлуатації споруд, захисту території від небезпечних геологічних і техногенних процесів, оцінки впливу об'єктів будівництва та реконструкції на навколишнє середовище й оцінку рівня екологічної небезпеки.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины