РОЗРОБЛЕННЯ ВОГНЕГАСНИХ ТА ВОГНЕЗАХИСНИХ засобів ДЛЯ ДЕРЕВИНИ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ речовин
  • скачать файл:
Название:
РОЗРОБЛЕННЯ ВОГНЕГАСНИХ ТА ВОГНЕЗАХИСНИХ засобів ДЛЯ ДЕРЕВИНИ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ речовин
Альтернативное Название: РАЗРОТКА ОГНЕТУШИТЕЛЬНЫХ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ средств ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ веществ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

у ВСТУПІ обґрунтований вибір і актульність теми дослідження, вказані мета роботи, задачі досліджень, наукова новизна і практична значимість роботи.


У ПЕРШОМУ розділі наведений аналіз основних напрямків із розробок рецептур вогнегасних порошкових складів, залежність їх ефективності від хімічної природи та дисперсності (для порошкових складів), аналіз механізму припинення горіння як однокомпонентними так і двокомпонентними вогнегасними порошковими складами. Також проведено аналіз рецептур в галузі створення антипіренів для деревини та аналіз розробок в галузі створення антипіренів для епоксиамінних композицій як вогнезахисного покриття для деревини.


Аналіз науково-технічної та патентної літератури вказує на те, що більшість розробок вогнегасних порошкових складів базується на вдосконаленні рецептур із використанням уже відомих і добре випробуваних компонентів. Ведеться інтенсивний пошук найбільш оптимального складу порошків, який би забезпечував максимальну вогнегасну ефективність та універсальність застосування, про що свідчить велика кількість рецептур. Вищенаведене вирішується за допомогою створення двокомпонентних складів (заміна основного компонентна іншим із посиленням їх спільної дії – синергізму). Суттєвими були дослідження механізму вогнегасної дії двокомпонентних сумішей В.М. Жартовським, В.Н. Апановичем, А.В. Антоновим.


У розробці рецептур в галузі створення антипіренів для деревини та в галузі створення антипіренів на основі епоксиамінних композицій, як вогнезахисного покриття для деревини, двокомпонентні суміші неорганічних солей знайшли широке використання. Але їхнє співвідношення є не зовсім обґрунтованим. Проблемами вогнезахисту деревини займались В.М. Жартовський, А.С. Бєліков, В.І. Кравченко, Р.А. Яковлєва, С.Л. Фомін.


Підвищення вимог до ефективності та вартості вогнегасних та вогнезахисних засобів вже не можуть задовольняти існуючі рецептури одно- та двокомпонентних сумішей. Вищенаведене свідчить про актуальність подальших наукових досліджень щодо розробки нових більш ефективних та економічно привабливих сумішей речовин в якості вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини. показано обґрунтування перспективного напрямку в розробці вогнегасних та вогнезахисних засобів на основі багатокомпонентних сумішей речовин.


На цих підставах сформульована задача дослідження та намічені основні напрямки та особливості її розв’язання.


 


У ДРУГОМУ розділі наведені математичні дослідження ефективності двокомпонентних сумішей та обґрунтування і вибір методики  створення складів трикомпонентних систем та методика проведення їх досліджень. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)