РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ И ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
  • скачать файл:
Название:
РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ И ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Альтернативное Название: РАННЄ виявлення вогнища ЛАНДШАФТНИХ ПОЖЕЖ І ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ЇХ ПОШИРЕННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі здійснено класифікацію лісових пожеж. На основі аналізу робіт Валендика Е.М., Арцибашева Є.С., Курбатського Н.П., Вонського С.М. виділено фактори, що впливають на динаміку розвитку лісової пожежі. Показано, що визначальним фактором є вологість паливного матеріалу, другим по впливу на процес горіння є рельєф місцевості та вітер. Проаналізовано підходи Теліцина Г.П., Доррера Г.А., Курбатського Н.П., Куценко Л.М. до побудови прогнозу розповсюдження пожежі. Проаналізовано інструментальні засоби розвідки осередків пожежі, що наведені в роботах Доррера Г.А., Стаканкіна Ю.П., Воробйова О.Ю. Валендика Е.М., показано, що літальні апарати, які обладнані ІЧ та радіометричною апаратурою є всепогодними і дозволяють спостерігати осередки пожеж крізь хмари і дим. Але відсутня система, яка в комплексі вирішувала б задачі виявлення та побудови прогнозу розповсюдження осередку пожежі з урахуванням реальних даних.


Виходячи з актуальності теми і проведеного аналізу по ній, сформульована задача – розробити узагальнену модель формування випромінювання лісових масивів, на базі якої визначити оптимальні параметри дистанційної апаратури виявлення осередків лісових пожеж, створити алгоритм оснащення служб системами моніторингу лісових пожеж і прогнозу динаміки їх розповсюдження по елементам ландшафту в залежності від його рельєфу, швидкості і напрямку вітру, вологості паливного матеріалу.


У другому розділі показано, що систему розвідки осередку пожежі можна розділити на три підсистеми: банк даних, розвідка пожеж і прогноз післяпожежної динаміки лісів. У роботі розглядаються питання, що пов’язані із створенням другої підсистеми, тобто оперативної оцінки поточної пожежної небезпеки лісу; виявлення і документування осередків пожеж, прогнозування поширення пожеж по елементах ландшафту з використанням обчислювальної техніки для розрахунку сил і засобів боротьби з пожежею.


 


Лісова пожежа є складовою частиною природного середовища, усередині якої термодинамічні параметри відрізняються від рівноважних значень у результаті зміни температури і складу навколишнього середовища внаслідок фізико-хімічних перетворень у зоні пожежі. Ці термодинамічні особливості пожежі визначають переважне використання для її діагностики теплових засобів (інфрачервоного і мікрохвильового діапазонів). При цьому радіотеплові засоби зондування мають ту перевагу, що здатні отримувати інформацію про пожежі, що поширюються під пологом лісу, знаходяться під димовим шлейфом, а також про підземні пожежі. Крім того, такі засоби здатні паралельно отримувати інформацію про геофізичні параметри природного середовища, зокрема, про просторовий розподіл вологості лісових паливних матеріалів, рівень ґрунтових вод, вологомісткість атмосфери, наявність в зоні пожежі водяних перешкод і т.ін.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)