Речення тотожності в сучасній українській мові

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Речення тотожності в сучасній українській мові
Альтернативное Название: Предложение тождества в современном украинском языке
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір теми, визначено її актуальність і наукову новизну, окреслено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету й завдання роботи, визначено її теоретичне та практичне значення, охарактеризовано методи дослідження, подано відомості щодо апробації отриманих результатів та структури роботи.


У першому розділі – “Поняття тотожності та його мовна реалізація” визначено рівень розпрацювання цієї проблеми в сучасній граматиці.


Складність опису поняття тотожності, з одного боку, пов’язана зі змістовими, логіко-філософськими розбіжностями в тлумаченні категорії тотожності. Інша причина труднощів полягає в тому, що мовознавче визначення одиниць, які передають тотожність, певною мірою втрачає строгість логічних критеріїв виділення, що призводить до розгляду в межах категорії тотожності перехідних, дифузних явищ і навіть структур, суміжних з РТ.


РТ породжують низку проблем, з яких одні більш-менш вирішені (причому відносно недавно, у безпосередньому зв’язку з розвитком теорії лінгвістичної референції), а для інших вирішення поки ще не знайдене, хоча поставлені вони були ще логіками ХІХ століття.


З філософського погляду, тотожністьце відношення, в основі якого лежить уявлення чи судження про те, що таке “той самий” предмет реальності, сприйняття, думки. У логіці тотожність розглядається по-різному: як рефлексивне відношення між об’єктами-речами (онтологічна тотожність) чи властивостями (тотожність модусів), або як відношення (знак “=”) між знаками (іменами), які вказують на те саме позначуване. Логічні та філософські аспекти тотожності виступають взаємодоповнювальними: перший дає формальну модель поняття тотожності, другий – підстави для застосування цієї моделі. Перший аспект включає поняття про “той самий” предмет, проте смисл формальної моделі не залежить від змісту цього поняття, оскільки ігноруються процедури ототожнення і залежність результатів від умов чи способів ототожнення, від явно чи неявно сприйманих при цьому абстракцій. У другому аспекті підстави для застосування логічної моделі тотожності пов’язуються з тим, як ототожнюються предмети, тобто за якими ознаками, а тому лежать у площині розгляду умов і засобів ототожнення. Поняття тотожності, яке існує в логіці та філософії, розглянуте крізь призму лінгвістики, певною мірою модифікується, оскільки воно спрямоване в царину мови.


У визначенні терміна “тотожність” у лексикографічній традиції превалюють ознаки схожості (“цілковита схожість”, “цілковита схожість, подібність”) та однаковості, збіжності.


 


Ці відношення є близькими, однак водночас суттєво відрізняються. Вони функціонують у принципово різних царинах – денотативній (екстенсіональній) і сигніфікативній (інтенсіональній), матеріальній та ідеальній. У матеріальному світі вони різко протиставляються. Схожість – це відношення між різними об’єктами, тотожність – це відношення об’єкта до самого себе. Однак в ідеальному світі це протиставлення зникає. У світі ознак ідеальних об’єктів відмінність між тотожністю і схожістю стає градаційною: тотожність – це межа подібності, її максимум, це тотожність нерозрізнювальних, збіг в одному концепті.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины