ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ОБРАЗ “ЧАРІВНОГО” У ФРАНЦУЗЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ (лінгвокогнітивний аспект)
Альтернативное Название: ОБРАЗ \"ВОЛШЕБНОГО\" Во Французской народной сказке (лингвокогнитивный аспект)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Семантика образної системи тексту чарівної казки в світлі лінгвокогнітивного підходу”. Текст казки є вербальним повідомленням,                      що передає предметно-логічну, естетичну, образну, емоційну та оцінну інформацію, яка оформлюється в ідейно-художньому змісті тексту в єдине ціле (І.В.Арнольд). Такий текст належить до художніх текстів міфологічної групи (О.М.Мороховський) й характеризується наявністю клішованої структури (В.Я.Пропп, Л.М.Мурзін, А.С.Штерн). Казковий текст посідає місце найбільш упорядкованої підсистеми в загальній системі епіки (І.І.Ревзін) з достатньо високим рівнем організації. Його основними характеристиками є обмеженість та стереотипізація дійових осіб. Текст чарівної казки має високий ступінь зв’язності, яка реалізується в образній системі (З.Я.Тураєва) та в упорядкованій системі предикатів.


Термін казка “conte” (фр.) походить від “conter” (lat.                        computare) – “перераховувати” епізоди оповідання [Larousse]. “Чарівні казки” (Contes merveilleux) часто називають у французькій мові “Contes de fées” (Казки фей), що є умовним визначенням даного виду казок, адже саме про фей у них йдеться дуже рідко (А.Аарне, Ж.Бед’є, О.М.Веселовський). Чарівні казки виділяються не тільки за ознакою “чарівності”, але й за досить чіткою композицією та структурними ознаками. Вони є складними за конструкцією, мають елементи надприродного, що відбиває їх нехристиянське походження.


Персонажі чарівної казки давно перетворились на знаки та символи абстрактних категорій добра, зла, прекрасного, потворного, чарівного.                  З усіх фантастичних образів казкові мають найвищий ступінь абстракції, адже              в казках сконцентровано життєвий досвід, накопичений людством упрдовж тривалих відрізків часу, та індивідуальні фантазії безіменних виконавців, які трактують казковий сюжет на власний розсуд. Традиційна класифікація казкових персонажів (В.Я.Пропп) – “реальний герой”, “шкідник”, “даритель”,             “чарівний помічник”, “персонаж, якого шукають”, “відправник”, “несправжній герой” – не дозволяє визначити їх чітку приналежність до системи образів “ЧАРІВНОГО”, тому в нашому дослідженні ми спираємось на таксономію, запропоновану французькими фольклористами (П.Делярю, M.-Л.Тенез).            Ця таксономія ґрунтується на визначенні семи складників елементу “чарівного”  у французькій народній казці, а саме: чарівний супротивник, чарівний родич, чарівне завдання, чарівний помічник, чарівний предмет, магічна сила та магічне знання. Опозиція семантичних ознак персонажів чарівний/природний визначила розподіл персонажів французької народної чарівної казки за чотирма типами: ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК, ЧАРІВНИЙ РОДИЧ, ЧАРІВНИЙ ПОМІЧНИК та ЧАРІВНИЙ ЗАСІБ. Поняття магічна сила та магічне знання розглядаються нами як обов’язкові атрибути чарівних персонажів, а чарівне завдання є інструментом впливу чарівних персонажів на інших представників казкового світу.


Формування класичної форми чарівної казки було підготовлено занепадом міфологічного світогляду, відривом казкової фантастики від конкретної племінної етнографії. Центральне місце в казці посідає головна міфологічна опозиція СВІЙ / ЧУЖИЙ (О.С.Колесник), тому що вона відображає основний принцип буття в казковій картині світу. Персонажі чарівної казки можуть бути розглянуті як персоніфікація властивостей та станів (Є.М.Мелетинський). Тому в дисертації запропоновано опис персонажів чарівної казки за допомогою смислових протиставлень у вигляді комбінації семантичних ознак, які представлені в нашому дослідженні як бінарні концептуальні опозиції.


Казкова картина “чарівного” світу, відбита у французьких народних казках, створена міфологічною умовністю. Така картина світу є гармонійною, упорядкованою, суворо ієрархізованою та символічно зорієнтованою в просторі й часі. Вона поєднує в собі концептуальні сфери ЛЮДИНИ, ТВАРИНИ, МІФІЧНОЇ ІСТОТИ, АРТЕФАКТУ зі сферами ПРОСТОРУ та ЧАСУ.


Розділ 2. “Концептуальна модель образу ″ЧАРІВНОГО″ у французькій народній казці”. Мета даного розділу полягає в побудові концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО” в текстах французьких народних казок.


Образ ЧАРІВНОГО” досліджується в роботі як концептуальний простір, що може бути відображений у вигляді ієрархічної структури ЦІЛЕ – ЧАСТИНА, де ЦІЛЕ виражає власне образ ЧАРІВНОГО”, ЧАСТИНА – образи, що втілюють його в тексті казки. Таким чином, ми пропонуємо побудувати модель концептуального метаобразу “ЧАРІВНОГО” на базі гіпонімічного фрейму, який демонструє відношення між родом та видом.


 


У фрагменті моделі образ “ЧАРІВНОГО позначений як ОБРАЗ, а його складники: ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК Adversaire su aturel, ЧАРІВНИЙ РОДИЧ Parent su aturel, ЧАРІВНИЙ ПОМІЧНИК Aide magique, ЧАРІВНИЙ ЗАСІБ Objet magique як ОБРАЗ 1, ОБРАЗ 2 і т.і (див. рис. 1). Складниками образів виступають такі казкові актанти як: ЛЮДИНА, МІФІЧНА ІСТОТА, ТВАРИНА, АРТЕФАКТ, яким на схемі відповідає позначення ОБРАЗ 1.1, ОБРАЗ 1.2 і т.і. Наповнення образів продемонструємо на прикладі персонажа МІФІЧНА ІСТОТА (ОБРАЗ 1.1): чудовисько bête à sept têtes (ОБРАЗ 1.1.1), людожер оgre (ОБРАЗ 1.1.2), чаклун тagicien (ОБРАЗ 1.1.3). Всього в роботі представлено аналіз 20 образів – складників образу ЧАРІВНИЙ СУПРОТИВНИК, 8 – образу ЧАРІВНИЙ РОДИЧ, 23 – образу ЧАРІВНИЙ ПОМІЧНИК, 47 – образу ЧАРІВНИЙ ЗАСІБ (див. рис. 1):

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины