РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ : РАЗВИТИЕ словарного состава английского языка ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ ХХ - начале XXI векаНазвание:
РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Альтернативное Название: РАЗВИТИЕ словарного состава английского языка ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ ХХ - начале XXI века
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтовано вибір теми наукового дослідження, її актуальність, висвітлено мету та завдання дослідження, визначено його матеріал і методи, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення, вказано на форми апробації результатів дисертаційного дослідження.


1. У першому розділі дисертації “Слово- та фразотворчі процеси у сфері англомовної військової лексики ХХ – початку ХХІ століття” розглянуто сутність поняття “військова лексична підсистема”, встановлено її склад і структуру. Виокремлено тематичні групи англомовної військової лексики, що досліджується. Виявлені ядерні лексеми, на основі яких утворюється нова лексика військової сфери ХХ – початку ХХІ століття. Проаналізовано зв’язки між загальновживаною лексикою та військовою термінологією, а також між загальновживаною лексикою та військовим сленгом. Встановлено типи нових військових лексичних та фразеологічних одиниць. Визначено шляхи інтеграції військової лексики у різні сфери життя англомовного суспільства.


1.1. Фахова підмова, зокрема, військова, є особливою формою існування мови, що має професійну спрямованість. Її  найбільш  рухомим  компонентом є лексична підсистема, що має польовий характер, тобто її структура організована за принципом поля, в якому є центр із його ядром (термінологія) і периферія (субстандартна лексика). Військова лексика є сукупністю мовних одиниць, що поєднуються спільним змістом і відображають понятійну, предметну та функціональну схожість явищ, які  вони  позначають. Склад військової лексики розглядається в лінгвістиці з різних точок зору (Г.О. Судзиловський, О.М. Колгушкін, О.М. Кожин, І.М. Матюшин). Більшість науковців відносять до військової лексики слова та словосполучення, які передають специфічні військові поняття, а також слова, що вживаються у межах збройних сил. Термінологія є основним компонентом у складі військової лексики.


1.1.1. Під військовим терміном слід розуміти “спеціальне найменування, яке має просту або складну формальну структуру (словосполучення), що співвідноситься з певним поняттям із сфери військової справи (військової науки, техніки, життєдіяльності військ і таке інше), в семантичній структурі якого є сема “військовий”, “бойовий” (М.К. Гарбовський). Вважаємо, що до складу спеціальної військової лексики входять також номенклатурні одиниці (номени та оніми), які утворюють сукупність спеціальних назв, що співвідносяться з певними поняттями та актуалізують предметні зв’язки, наприклад, B-52“американський бомбардувальник”, Cobra – “американський гелікоптер-винищувач”


Термінологічна лексика протиставляється субстандартній, до якої належать лексичні та фразеологічні одиниці, які поєднуються на основі одного функціонально-семантичного критерію – характеристики сфери неофіційного професійного спілкування військових. В англомовних словниках вони мають лексикографічні маркери informal, slang (hooch (infml) – “імпровізоване укриття, захист від вогню супротивника”, civvy (sl) – “цивільний”). Вважаємо термін “військовий сленг” найбільш широким поняттям порівняно до інших категорій субстандартної лексики, а також таким, що відповідає англомовній лексикографічній традиції, тому надалі вживаємо терміни “військовий сленг”, “військові сленгізми” та “військова субстандартна лексика” у якості синонімів.  


 


Слова та словосполучення, що передають поняття, пов’язані з війною як суспільно-політичним явищем, її сутністю – збройною боротьбою, головним засобом її ведення – збройними силами, розподіляються за певними тематичними групами, під якими розуміють лексичні та фразеологічні одиниці, що  поєднуються  однією  темою, і для яких зв’язок між значеннями, тобто загальна ідентифікуюча  (ядерна) сема (У. Вейнрейх) не є обов’язковими. Нами виділено такі тематичні групи: control, direction; soldiers, combatants; weapons; military equipment; fortification; struggle, fight, battle; aggression, violence; defeat; victory; civilian sector of a nation at war.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)