НІМЕЦЬКИЙ ПРОЗОВИЙ ШВАНК: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
НІМЕЦЬКИЙ ПРОЗОВИЙ ШВАНК: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
Альтернативное Название: НЕМЕЦКИЙ прозаических шванк: Лингвостилистичный, прагматический И когнитивный аспект
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

     У першому розділі „Лінгвостилістичні та композиційні характеристики прозового шванку як типу тексту” здійснюється короткий огляд трактувань шванку. Аналіз досліджень тексту прозового шванку дає підстави стверджувати, що наведені характеристики і визначення цього типу тексту є фрагментарними і недостатніми для опори в наукових дослідженнях. У них без системи змішано формально-структурні та змістові атрибути шванку, не розмежовано цілі створення тексту та його комунікативні функції. Отже, шванк у цих дослідженнях позбавлений лінгвістичного статусу. У дисертації досліджуються всі рівні композиції тексту прозового шванку, зокрема композиційно-мовленнєві форми та його стильові домінанти. Композиція тексту шванку розглядається нами за формальним, змістовим, формально-змістовим і концептуальним рівнями. Усі композиційні рівні шванку слугують підготовці головного концепту, який виникає на найвищому композиційному рівні. Для шванку як типу тексту характерними є такі композиційні елементи: заголовок, зачин, розвиток дії та розвязка.


Заголовок у прозовому шванку є облігаторною ознакою і являє собою тему оповідання в стислому вигляді, він виконує в тексті, крім називної, ще й концептуально-інформаційну, а також емотивну функцію.


Зачин вважається композиційно-тематичною частиною тексту, провідною функцією якого є введення адресата в хід події. Прозовому шванку властиві такі типи зачину, як зачин-експозиція, зачин-ситуація, конфліктний зачин, зачин-констатація, зачин-характеристика.


У розвитку дії акумулюється основна інформація тексту, яку адресант хоче донести до адресата. Характерною ознакою прозового шванку в розвитку дії є наявність або ж відсутність кульмінаційного пуанта, місце розташування якого суттєво впливає на структуру такого типу тексту.


Розв’язка як структурний елемент є факультативною ознакою прозового шванку. Рівні композиції, що відображають у текстах шванків ракурс зображення (наявність у тексті діалогів, конфлікту, пуанта) корелюють із рівнями композиції, що відображають авторський спосіб зображення (наприклад статичність або динамічність опису).


Прийняту у дисертації концепцію композиції тексту (за Е.Г. Різель) побудовано на органічній єдності і взаємозв’язку внутрішніх і зовнішніх аспектів (рівнів) композиції. Композиція є нерозривним поєднанням елементів форми та змісту цілісної структури тексту, які матеріально виражаються лінгвостилістичними засобами.


Пропонується членування тексту на компоненти трьох рівнів: 1) внутрішня структура тексту, тобто його ідейно-тематична організація (розвиток дії, сюжетні лінії, мотиви, ідейний і емоційний зміст); 2) зовнішня структура тексту, тобто зовнішнє членування тексту на архітектонічні одиниці (абзац, розділ, глава, частина, у віршованому тексті – строфи, рядки, тематичні блоки, суцільний текст); 3) авторська манера зображення (статичний або динамічний опис, авторський коментар, монолог, діалог персонажів). Мовленнєві форми розглядаються як з’єднуючі ланки між внутрішньою і зовнішньою структурами тексту.


Перевагою наведеної концепції є також виокремлення екстралінгвістичних факторів, які суттєво впливають на композицію тексту. До таких екстралінгвістичних факторів належать: 1) зміст і мета висловлювання; 2) функціональний стиль, стиль жанру, специфіка типу тексту;                    3) індивідуальний стиль автора; 4) епоха та її погляди.


У дисертації вказується на значущість дослідження прозового шванку на композиційно-мовленнєвому рівні, аналізуються композаційно-мовленнєві форми (КМФ). Під композиційно-мовленнєвими формами ми розуміємо частини тексту, пов’язані певною мовно-стилістичною формою у залежності від висловлювання, а також певним чином структуровані типи текстів, які характеризуються певною комбінацією стильових рис. До найбільш поширених у прозовому шванку КМФ відносяться: повідомлення (констатуюче повідомлення, повідомлення про факти, події, переживання), опис (статичний та динамічний) та роздум (коментовано-аргументований виклад змісту).


Аналіз композиції прозового шванку дозволяє дослідити цей тип тексту з позицій стилістики, враховуючи те головне, у чому виявляється стиль тексту. Стиль художнього тексту є глобальним явищем; він у тексті ніде не локалізується, але його можна дослідити за стильовими рисами, які перебувають у тісному зв’язку з КМФ цього типу тексту.


Стильові   риси    виявляють   себе    на   всіх   мовленнєвих   рівнях, 


узгоджених  зі  структурно змістовою моделлю шванку і характерними для нього КМФ. Стильові риси є „слідами” того чи іншого стилю, їх можна виявити в тексті й проаналізувати на всіх рівнях мови (лексика, фразеологія,  синтаксис,  морфологія,  надфразова єдність). Досліджені  нами  950  текстів  прозового  шванку  дозволяють виокремити в цьому типі тексту такі стильові риси: епічність, сатиричність, експресивність, стислість / розгорнутість, діалогічність / монологічність, просторіччя у викладі, „об’єктивність” викладу. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины