НІМЕЦЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УГОРСЬКИХ ГОВІРКАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
НІМЕЦЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УГОРСЬКИХ ГОВІРКАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Альтернативное Название: НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ВЕНГЕРСКИХ говорах Закарпатской области
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, сформульовано мету й завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет дослідження, вказано методи та джерельну базу дисертації, з’ясовується наукова новизна, окреслено теоретичну і практичну цінність одержаних результатів, їх апробація та особистий внесок здобувача.


У першому розділі Німецькі запозичення як предмет наукового дослідження подано огляд наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів з обстежуваного питання. Чимало дослідників так чи інакше приділяли увагу німецьким запозиченням, проте спеціальним і детальним їх дослідженням в угорських говірках Закарпаття не займався ніхто.        


Відомо, що вивчення німецько-угорських міждіалектних контактів розпочалося тільки з середини XX ст. з відкриттям Ужгородського державного університету. Перші наукові статті з міждіалектного контактування належать викладачам кафедри іноземних мов, а з 60-х років – викладачам кафедри німецької філології (О.М. Гвоздяк, П.М. Данканич, Д.В. Костюк, Г.І. Меліка, Й.Й. Шрамл, С.С. Штефуровський та ін.).


Угорські говірки Закарпаття активно досліджувалися у різних мовних аспектах і науковцями кафедри угорської мови та літератури Ужгородського державного університету (з 1970 р. кафедра угорської філології), починаючи з другої половини XX ст. Тут у першу чергу слід назвати монографії та наукові статті професора П.М. Лизанця, а також праці Е.О. Борбель, К.І. Горват, М.Ж. Дєрке, І.В. Зийканя, Л.Л. Ура та ін., які, досліджуючи лексичне багатство угорської лексики Закарпаття, торкалися і німецьких запозичень.


Другий розділ Проникнення німецьких запозичень в угорські говірки Закарпаття та їх адаптація складається з п’яти підрозділів:


1. Основні шляхи проникнення. Німецькі запозичення проникали в угорські говірки Закарпаття двома основними шляхами: усним та писемним. Близько 90% їх увійшло в угорські говірки Закарпаття усним шляхом внаслідок тривалих і щоденних безпосередніх мовних, економічних і культурних стосунків німців і угорців на території Закарпаття. Це насамперед слова, пов’язані з побутом людей, їх зовнішніми та фізичними особливостями, сільським господарством, народною метрологією, тваринництвом, рослинним світом тощо: blуder (broder), drуt (drōt).


Писемним шляхом (10%) проникали німецькі запозичення через перекладну літературу, різні офіційні державні документи, військові накази, розпорядження. Ці лексеми використовуються угорцями дуже рідко, а деякі з них уже архаїзувалися: cйl (zel), cъg (zug), lбger (lager), slussz (schluЯ), tarack (tarraЯ).


2. Час проникнення. Німецькі запозичення проникали в угорські говірки Закарпаття в різний час. Одні з них належать ще до періоду початкових безпосередніх контактів німецького та угорського населення Закарпаття (XІІ–XІII ст.), інші – пізнішого періоду.


При визначенні давності запозичень у лінгвістичному плані бралися до уваги такі моменти: 1) дані історичної фонетики німецької та угорської мов; 2) семантико-


історичний критерій; 3) дані як німецьких, так і угорських писемних пам’яток. У цьому плані досліджені нами німецькі запозичення можна поділити на такі періоди: XIII ст. – bбrd, pбrkбny, rхf; XIV ст. – fertбly, frьstцk, polgбr; XV ст. – cйh, fillйr, to бc; XVI ст. – borbйly, cй a, muskotбly; XVII ст. – dirigбl, drуt, firhang; XVIII ст. – cetli, ferslуg, sonka; XIX ст. – cement, eszcбjg, fasнrt; XX ст. – aszpirin, ete it, zacc.


Запозичені угорськими говірками Закарпаття німецькі лексеми можуть утворювати синонімічний ряд чи лексичні паралелізми. Серед них виділяємо такі:


1) традиційні угорські назви (більш давні) із загальним значенням та лексичний германізм з конкретним, вужчим значенням: угор. mosdу та lavуr (lavor); 2) германізми, із яких один є більш давнім запозиченням, а інший – відносно новим: давнє paszterhуc (posterholz) – нове rigli (rigl);


 


3) германізм – давня назва, неологізм – нова (з укр. чи рос. мов): давнє hering (heriзg) – нове szelyotka.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины