ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛА TO GET В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • скачать файл:
Название:
ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛА TO GET В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Альтернативное Название: ЗНАЧЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА TO GET У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та актуальність проведених досліджень, сформульовано мету та завдання, визначені теоретичне та практичне значення роботи, подана характеристика матеріалу й методів дослідження, апробація результатів роботи.


У першому розділі "Теоретичні передумови дослідження" викладені передумови дослідження, проаналізовані різні точки зору на дефініцію дієслова на основі його семантичних ознак, зроблений огляд поглядів на семантичну структуру лінгвістичних одиниць, описуються матеріал та методи дослідження.


У сучасній філософській картині світу виділяють три найзагальніші форми руху, які охоплюють усю різноманітність буття матерії, а саме: рух у неорганічній природі, рух в органічній природі, соціально-історичний рух (В.Ю. Волков, 1995). Мовним виразом руху в найширшому сенсі виступає дієслово. І хоча дієслова у частотному відношенні поступаються іншим частинам мови (А.О. Бiлецький, 1996), без них обійтися у процесі спілкування практично неможливо.


У лінгвістиці існує багато визначень дієслова як частини мови і як структурно-семантичного ядра речення на підставі його формальних і/або семантичних ознак.


У даній роботі відзначено, що граматичне значення дієслів полягає в тому, що слова цього розряду вказують на існування в часі субстанцій і/або відношень між ними і мають індивідуальну семантику та відмітні морфолого-синтаксичні й комбінаторні ознаки.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)