Стилістичні та семантичні Характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Стилістичні та семантичні Характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології
Альтернативное Название: Стилистические и семантические характеристики конотативнои системы современной немецкой фразеологии
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі узагальнено теоретичні засади дослідження конотації у фразеології. Конотація в сучасних лінгвістичних студіях виступає насамперед предметом вивчення лексичних одиниць у семантико-стилістичному аспекті, маючи при цьому різні назви: “емотивний компонент” (В.І. Шаховський), “неденотативне” (К.-Д. Людвіг), “макрокомпонент значення”          (М.В. Гамзюк) і розбіжності у віднесеності поняття: повноправна частина семантичної структури (Н.А.Лук’янова), позасемантичне явище (М.Г.Комлєв), частина граматичного значення (Л.С.Бархударов).


Проте більшість дослідників єдина в думці, що конотація становить один із компонентів лексичного значення. Виділення конотативних чинників для фразеологічної системи викликає певні труднощі, оскільки ФО є окремооформленими одиницями у формі словосполучення або речення, що виконують номінативно-експресивну функцію (Я.А. Баран). Конотація притаманна великій кількості ФО інгерентно, тобто незалежно від контексту вживання.


 


Дотримуючись такого розуміння обсягу конотації, який включає, з одного боку, діалектичне протиставлення мовного та мовленнєвого, а з іншого боку ураховує логічні, стилістичні, часові, просторові та культурні фактори існування й вираження конотації, ми вбачаємо в конотації такі системні ознаки, як інтегративність,  наявність зв’язків за схожістю, когерентність, опозиційність. Інтегратором системи конотатів є природа конотації, яка виникає в мовленні й переходить до системи мови через узуалізацію. Шляхи узуалізації  можна поділити на індивідуально-інтенціональні, ситуативно-стилістичні та суспільно-історичні. В основі індивідуально-інтенціонального конотативного вживання мовної одиниці лежить інтенція мовця, який може надати вислову позитивного або негативного, експресивного або пом’якшеного забарвлення. Такі конотати є оцінно-експресивними, і цей тип включає конотати меліоративності (Кме), пейоративності (Кпе), інтенсифікації (Кінт), евфемістичності (Кев), іронічності (Кір). Виникнення іншого типу конотатів має стилістичне підґрунтя, тобто пов’язано з усталеними ситуаціями мовлення. Функціонально-стилістично конотовані мовні одиниці вживаються мовцем свідомо, але їх вживання обумовлено в більшій мірі ситуативними, а не особистісними чинниками. До цього типу ми включаємо конотати розмовності (Кро), книжності (Ккн), жаргоністичності (Кжа), регіональності (Кре), іншомовності (Кінш), архаїстичності (Кар). Суспільно-історичні детермінанти розвитку мови сприяють виникненню конотацій історико-культурного типу, які відбивають національну та культурну специфіку мови і часто вживаються мовцем несвідомо. До цього типу належать конотати культурологічності (Кку) та ідеологічності (Кід). Загальна кількість конотатів у межах базових типів конотатів становить 13 видів:

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Песковец Анна Витальевна. Улучшение низкотемпературных свойств сульфонатных пластичных смазок
Новичкова Лидия Николаевна. Полифония художественного мира (на материале сопоставительного исследования произведений Ф.М. Достоевского "Идиот" и Ч. Диккенса "Тяжелые времена")
Михайлов Дмитрий Александрович. Перспективные керамические материалы для консолидации фракционированных компонентов РАО: Cs, Sr+Ba, Ln и минор-актинидов на примере катионов-имитаторов
Меретин Алексей Сергеевич. Разработка термодинамически согласованных математических моделей и методов математического моделирования для анализа тепловых методов увеличения нефтеотдачи
Малашкина Ольга Федоровна. Механизм стратегического управления развитием высокотехнологичных промышленных компаний в условиях межфирменной цифровой кооперации