ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ В УКРАЇНІ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ В УКРАЇНІ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Необхідність комплексного науково-теоретичного дослідження юридичної природи цивільних прав на комерційну таємницю зумовлена рядом економічних, політичних та організаційно-правових чинників. Інформаційна орієнтація розвитку суспільства та економіки, інформатизація та інтелектуалізація суспільного виробництва і підприємництва, посилення конкуренції, поширення на національному та міжнародному рівнях окремих форм недобросовісної конкуренції, зокрема, комерційного шпигунства у його різних формах, активізація економічної розвідки зумовлюють зростання уваги та посилення практичного інтересу до комерційної таємниці як одного з найдієвіших заходів інформаційної безпеки, котрим відповідно до Концепції Національної програми інформатизації надаються першочергові пріоритети.

В Україні існують певні перешкоди юридичного характеру на шляху до активного застосування економіко-правових механізмів комерційної таємниці. Повноцінному функціонуванню правової категорії комерційної таємниці в Україні перешкоджають, зокрема, нестабільність законодавства про комерційну таємницю, яке, будучи лише запровадженим на початку 90-х років минулого століття, зазнало кардинального реформування з прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України,  неповнота, непослідовність та, навіть, суперечність положень окремих нормативно-правових актів, присвячених регулюванню відносин щодо комерційної таємниці, невизначеність правових форм цивільного обороту комерційної таємниці, виду її оборотоздатності, характеру та змісту прав на комерційну таємницю, нерозвиненість правозастосовчої, зокрема, судової, практики у цій сфері тощо. До того ж, комерційна таємниця як правове явище та цивільні права на неї ще не були самостійним об’єктом науково-теоретичного дослідження в цивілістичній науці України.

Науковий аналіз юридичної природи цивільних прав на комерційну таємницю сприятиме усуненню суперечливості правових норм та прогалин у відповідному законодавчому регулюванні, послідовній адаптації українського законодавства про комерційну таємницю до міжнародно-правових стандартів у даній галузі,  вдосконаленню системи цивільно-правової охорони прав на комерційну таємницю, правовому забезпеченню цивільного обороту комерційної таємниці, розвитку правових засад гарантування суб’єктивних прав на комерційну таємницю в Україні та формуванню одноманітної практики застосування відповідних правових норм.

Науково-теоретичною базою дисертаційного дослідження стали наукові праці в галузях цивільного, міжнародного приватного, господарського, цивільного процесуального і господарського процесуального права, конституційного, кримінального, адміністративного та інших галузей права України. В основу дисертаційної роботи покладені ґрунтовні правові дослідження, авторами яких є: П.П. Андрушко, Г.О. Андрощук, І.А. Безклубий, Д. В. Боброва,   Т В. Боднар,   О. М. Вінник,   О. В. Дзера,   А. С. Довгерт,   О.О. Дудоров,  Р.А. Калюжний,  Ю. М. Капіца,  Б. А. Кормич, В. М. Коссак, О.В. Кохановська, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, Р.А. Майданик,  О.О. Мережко,  В.Д. Павловський,  О.А.  Підопригора,  О.О. Підопригора,   В. Ф. Погорілко,  О. Е. Радутний,  Г. О. Сляднєва,  І. В. Спасибо-Фатєєва,  М. І. Тітов,  В.С. Цим-балюк, М.Я. Швець, Я.М. Шевченко, В.П. Шибіко, Н.Г. Шукліна, В.С. Щер-бина, С.С. Яценко та інші відомі вітчизняні вчені.

Для дослідження правових аспектів комерційної таємниці використані наукові роботи в галузях філософії, економіки, кібернетики, інформатики та в інших галузях науки, зокрема, праці вчених М. А. Амосова, Н. Вінера, С.І. Вов-канича, В.М. Глушкова, В.В. Домарєва,  М. Кастельса,  К.С. Мея, О. Сосніна,   І.А. Стрєльця, Ю. Хабермаса та інших.

Порівняльний аналіз законодавства, яке регулює відносини, пов’язані з комерційною таємницею, та відповідної правозастосовчої практики в країнах світу проведено з використанням наукових досліджень, авторами яких є зарубіжні вчені-правники, а саме:  С.В. Алєксєєв, І.Л. Бачило, М.М. Богуслав-ський,   Е. А. Войніканіс,   Н. Денчик,   Ч. Дердь,   М. Джагер, В.А. Дозорцев, А. Коломієць, В. А. Копилов, А. Е. Кузьмін, К. Магрі, К. Матсуо, М.М. Рас-солов, В. Розенберг, О.П. Сєргєєв, О.О. Снитніков, Е. Соловйов, Л.В. Тумано-ва,  Г.Ф. Шершеневич, М.В. Якушев, В.І. Ярочкін та інші вчені.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках держбюджетної науково-дослідної теми “Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні” (номер теми: 01 БФ042-01; номер державної реєстрації: 0101 U003579) і має безпосередній зв’язок з науковими програмами державного рівня.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины