АРТЕРИАЛЬНОЕ РУСЛО ЭКСКРЕТОРНЫХ СЕКТОРОВ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА
  • скачать файл:
Название:
АРТЕРИАЛЬНОЕ РУСЛО ЭКСКРЕТОРНЫХ СЕКТОРОВ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА
Альтернативное Название: АРТЕРІАЛЬНЕ РУСЛО ЕКСКРЕТОРНИХ СЕКТОРІВ НИРОК ЛЮДИНИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Матеріал і методи дослідження. Дослідження виконані за спеціально розробленою комплексною програмою із застосуванням класичних та сучасних методів анатомічного дослідження.


Робота з трупним матеріалом виконана впродовж 1994–2004 рр. на базі Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи; у дослідження включено нирки людей зрілого, похилого та старечого віку різної статі, які загинули внаслідок нещасних випадків або померли з причин, не пов’язаних із захворюваннями нирок. Також приділялась увага тому, щоб органи не мали механічних пошкоджень.


Дослідження проведені відповідно до сучасних наукових стандартів, морально-етичних норм, принципів Гельсінської декларації прав людини (1964–2000 pp.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997 p.), положень ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.), Статуту Української асоціації з біоетики і норм GLP (1992 р.) та законодавства України (протокол № 7 від 15.12.07).


Досліджено 119 ізольованих нирок людини. Одержані на різних етапах дослідження первинні матеріали (табл. 1), морфометричні дані соматометрії та внутрішньої анатомії нирки проаналізовано з урахуванням кількості екскреторних секторів у нирці та особливостей її артеріального кровопостачання.


Кількість органів у кожній групі дослідження було визнано достатнім після розрахування необхідного мінімуму препаратів.


За результатами проведених досліджень одержано 113 препаратів з гілкуватою формою чашково-мискового комплексу і 6 препаратів з ампулярною формою, при якій поодинокі ниркові чашки безпосередньо впадають в ниркову миску. Зауважимо, що кількість препаратів з ампулярною формою чашково-мискового комплексу становить тільки 5,3 % від загальної кількості препаратів, тому статистична обробка не дозволяє одержати вірогідні дані про особливості кровопостачання екскреторних секторів таких нирок. З цього приводу дослідження спрямоване на встановлення особливостей кровопостачання екскреторних секторів нирок людини з гілкуватою формою чашково-мискового комплексу, яка, за нашими даними, зустрічається в 94,7 % випадків, що дозволяє з високою вірогідністю описати взаємозв’язок варіантів розподілу в паренхімі органа гілок ниркової артерії з типом чашково-мискового комплексу нирок людини та кількістю ниркових чашок в кожному екскреторному секторі нирки.


З метою вивчення варіантів розподілу гілок ниркової артерії в залежності від типу чашково-мискового комплексу нирки людини виготовляли корозійні препарати. Такий метод був обраний тому, що він єдиний з доступних методів, який відображає тривимірну будову артеріального дерева нирки і дозволяє описати положення внутрішньониркових артеріальних судин по відношенню до всіх елементів чашково-мискового комплексу.


Для виготовлення корозійних препаратів було використано акрілові самотвердіючі стоматологічні пластмаси «Протакріл», «Метакріл» та ін. Ці речовини є композицією, яка містить мономер і полімер, що беруться в необхідних кількісних пропорціях. За інструкцією полімер додавали до мономеру. Для заповнення чашково-мискового комплексу було обрано співвідношення 1,5:1–2,0:1, для ін’єктування артеріального русла пропорція складала 3:1. Така пропорція забезпечує найбільш якісне заповнення артеріального дерева нирки корозійною масою та оптимальний час її полімеризації.


Речовину виготовляли (ex tempore) перед ін’єкцією. Артеріальне русло нирки заповнювалось через ниркову артерію, чашково-мисковий комплекс – ретроградно через сечовід. Наповнену нирку занурювали у воду та видержували кілька годин, потім заливали концентрованим розчином кислоти. В середньому через добу препарат промивали проточною водою та обсушували. Готові корозійні препарати фотографували за допомогою цифрової фотокамери Canon A350 зі штатива на однаковій фокусній відстані.


 


Розподіл гілок ниркової артерії в залежності від кількості екскреторних секторів у нирці досліджували безпосередньо візуальним вивченням. Підраховували кількість ниркових чашок в кожному екскреторному секторі. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)