Чабан Вячеслав Петрович НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ СПОРУД ІЗ МЕТАЛЕВИМИ ГНУЧКИМИ НИТКАМИ
  • скачать файл:
Название:
Чабан Вячеслав Петрович НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ СПОРУД ІЗ МЕТАЛЕВИМИ ГНУЧКИМИ НИТКАМИ
Альтернативное Название: Чабан Вячеслав Петрович НЕЛИНИЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ГИБКИМИ НИТКАМИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, приводиться загальна характеристика роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, даються відомості про наукову новизну і практичне значення результатів, а також про склад дисертації.
У розділі 1 дається аналіз відомих теоретичних і експериментальних досліджень в області статико-динамічних розрахунків і проектування споруд з висячими конструктивними елементами.
Аналізувалися загальні підходи до дослідження динаміки різних механічних систем, приведені в основних роботах по теорії нелінійної механіки Г.О. Ажермачева, В.Л. Бидермана, О. Блак’єра, Дж. Ден-Гартога, Е.М. Кваши, М.З. Коловского, А.І. Маневича, Я.Г. Пановко, С.П. Тимошенко та ін.
Загальні питання проектування металевих і залізобетонних конструкцій (стосовно до різних споруд) розглядалися в роботах В.І Большакова, А.А. Гвоздева, М.М. Жербіна, М.П. Мельникова, В.О. Пермякова, С.Ф. Пічугіна, А.В. Сільвестрова, М.В. Савицького, М.С. Стрелецького, Г.К. Хайдукова, В.М. Шимановського і т.д.
Розглянуто відомі методики по нелінійних розрахунках висячих ниток (як основних несучих конструкцій висячих і вантових споруд). Питаннями статики подібних конструкцій займалися А.В. Александров, Л.Г. Дмитрієв, Л.О. Загорянський, К.М. Іллєнко, В.К. Качурин, Р.М. Мацелинський, Р.О. Мірошник, Є.М. Сідорович, D. Clarc, J.V. Huddleston та ін. Дослідженню динаміки висячих ниток присвячені роботи Ф.Л. Вайнштейна, В.Б. Зилєва, В.О. Івовича, Ю.Г. Ісполова, Г.О. Нехаєва, І.К. Погадаєва, A.G. Davenport, Н.М. Irvine, M.S. Triantafyllou, A.S. Veletsos та ін. Універсальні підходи до нелінійного статичного і динамічного розрахунку висячих ниток (у тому числі – і в пластичній зоні роботи матеріалу) запропоновані в ряді робіт В.М Шимановського й О.В. Шимановського. Загальні методики нелінійного розрахунку стержневих систем розроблялися в роботах Г.Ф. Вишнякова, В.А. Баженова, В.І. Гуляєва, І.М. Рабіновича і багатьох інших авторів.
Питанням конструювання, розрахунків (на різні навантаження) і гасіння коливань висячих і вантовых мостів присвячені роботи М.Г. Бондаря, М.І. Казакевича, Г.П. Передерія, А.А. Петропавловського, В.С. Сафонова, В.А. Смірнова, С.П. Тимошенко, А.А. Уманського, Hisashi, Koichi, Nagai, J. Hendel і ін. Оригінальний підхід до нелінійних розрахунків вантових споруд був запропонований А.В. Перельмутером. Ряд інженерних методик розрахунків і заходів щодо стабілізації трубопровідних переходів був розроблений вченими й інженерами УкрНДІПСК під керівництвом В.М. Шимановського.
Питання проектування великопрольотних висячих покрить розглянуті в роботах В.О. Івовича, М.І. Кірсанова, М.С. Москалева, Л.Н. Покровського та ін. Успішне застосування теорії оболонок і МКЕ до розрахунків і проектування великопрольотних мембран і покрить (у тому числі – з вирізами) здійснив В.П. Мущанов.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)