Музыкальное искусство


Всего работ:1320851. Резниченко Евгения Борисовна. Свадебная причеть Поморья как система локальных традиций
Год: 2014

852. Ренёва Наталия Сергеевна. Музыкально-теоретические взгляды молодого Пьера Булеза (на материале книги “Записки подмастерья”)
Год: 2014

853. Рубахина Галина Анатольевна. Инструментальный концерт в творчестве Е. Подгайца: трактовка жанра
Год: 2014

854. Рымко Григорий Алкесандрович. Теоретические проблемы тексто - музыкальной формы
Год: 2014

855. Сагадеева Рашида Гильмановна. Гармоника в творчестве первых композиторов Башкирии
Год: 2014

856. Сидорова Галина Андреевна. Творчество Кайи Саариахо 1980-х - 1990-х годов
Год: 2014

857. Симонянц Елена Михайловна. Токкатно-ударная трактовка рояля в фортепианных концертах отечественных композиторов второй половины ХХ – начала ХХI столетий
Год: 2014

858. Соболев Алексей Юрьевич. Дирижерское искусство Михаила Плетнева в контексте его интерпретаций русской симфонической музыки
Год: 2014

859. Сокольвяк Наталья Леонидовна. Мемориальный квартет в русской музыке: история, эволюция, стиль
Год: 2014

860. Тимофеев Ярослав Ильич. Стравинский и "Хованщина" в редакции Дягилева: опыт источниковедческого и исторического исследования
Год: 2014

861. Тихонова Юлия Валериевна. Хоровая музыка Валерия Калистратова: к проблеме «фольклор и композитор сегодня»
Год: 2014

862. Тремзина Оксана Сергеевна. Дирижёрский жест как художественный феномен
Год: 2014

863. Тремзина, Оксана Сергеевна. Дирижерский жест как художественный феномен
Год: 2014

864. Уваров Сергей Алексеевич. Музыка в режиссуре Александра Сокурова
Год: 2014

865. ХРУЩЕВА Настасья Алексеевна. Взаимодействие музыки и литературы в творчестве П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джойса
Год: 2014

866. Хатыпова Раушания Рашидовна. Межтекстовые взаимодействия в инструментальной музыке ХIХ – ХХ веков (на примере каприса №24 Н. Паганини)
Год: 2014

867. Хатыпова Раушания Рашидовна. Межтекстовые взаимодействия в инструментальной музыке XIX-XX веков (на примере каприса №24 Н.Паганини)
Год: 2014

868. Холодова Мария Владимировна. Музыкальный театр Г.И. Банщикова: жанрово-драматургические особенности произведений на сюжеты русской классической литературы
Год: 2014

869. Хохлачёва Мария Вячеславовна. Свадебная музыкально-этнографическая традиция северных районов саратовского Поволжья
Год: 2014

870. Царёва Евгения Сергеевна. Формирование академических традиций в музыкальной культуре Красноярска XVII – начала XX веков
Год: 2014

871. Чанба Нодар Викторович. ГЕРОИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ ПЕСНЯ АБХАЗОВ
Год: 2014

872. Шевцова Ирина Валериевна. Сочинения Софии Губайдулиной для виолончели: проблемы музыкального содержания, композиции и трактовки инструмента
Год: 2014

873. Шигаева Евгения Юрьевна. Русская тема в западноевропейском музыкальном театре (конец XVIII – начало XX вв.)
Год: 2014

874. Алімова Ельвіна Смагілівна. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики
Год: 2014

875. Амаякян Маргар Симонович. Художественные особенности скульптур иджеванских международных симпозиумов
Год: 2014

876. Андрєєв Євген Валерійович. Композиційні моделі класичного року (на прикладі творчості гурту The Doors)
Год: 2014

877. Апчел Олена Анатоліївна. Документальний театр у контексті сучасної культури
Год: 2014

878. Арсенян Лилит Арсеновна. Творчество Оганеса Зардаряна
Год: 2014

879. Бабій Надія Петрівна. Художня культура доби бароко в католицьких пам'ятках Івано-Франківської області
Год: 2014

880. Бадалов Олег Павлович. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть
Год: 2014

881. Бай Є. Китайська фортепіанна музика в контексті інтеграційних процесів світового музичного мистецтва
Год: 2014

882. Бех Людмила Вікторівна. Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст
Год: 2014

883. Варавкіна-Тарасова Надія Петрівна. Духовний зміст музичного твору
Год: 2014

884. Величко Оксана Богданівна. Музично-інструментальне виконавство доби Просвітництва та Романтизму: історіографічний та інструментознавчий аспекти
Год: 2014

885. Войціцька Катерина Олександрівна. Музична совєтіка С. С. Прокоф'єва: специфіка, динаміка стилю
Год: 2014

886. Галета Олександр Володимирович. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття
Год: 2014

887. Гоц Людмила Сергіїівна. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі
Год: 2014

888. Грицун Юлія Миколаївна. Жанрово-стилістичні особливості композиторської творчості Ігоря Ковача
Год: 2014

889. Гуцул Іван Андрійович. Мистецька діяльність Володимира Гаґенмейстера у контексті розвитку культури Кам'янеччини першої половини XX ст.
Год: 2014

890. Динікова Лілія Шерифівна. Діяльність Ісмаїла Гаспринського в контексті міжкультурних комунікацій кримськотатарського суспільства в кінці XIX - на початку XX століття
Год: 2014

891. Дутчак Віолетта Григорівна. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX- початку XXI століть
Год: 2014

892. Заверуха Олена Леонідівна. Сучасне хорове письмо: ґенеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть)
Год: 2014

893. Засадна Ольга Володимирівна. Українська церковно-музична творчість 20-х років XX століття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості (на прикладі доробку композиторів київської хорової школи)
Год: 2014

894. Зима Людмила Вікторівна. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект
Год: 2014

895. Зінченко Вікторія Олександрівна. Фіти Октоїха в українському церковно-монодійному співі кінця XVI - першої половини XVIII століть
Год: 2014

896. Каблова Тетяна Борисівна. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина XX ст.)
Год: 2014

897. Карпяк Андрій Ярославович. Мистецький тезаурус флейтиста як основа виконавської майстерності
Год: 2014

898. Карєлова Галина Валеріївна. Малі жанри фортепіанної творчості Л. Бетховена
Год: 2014

899. Клімова Наталія Іванівна. Оперний театр Клода Дебюссі: символістські аспекти організації
Год: 2014

900. Коломиєць Ольга Ігорівна. Стильова школа ґхарана Кірана в професійній музичній культурі усної традиції Північної Індії
Год: 2014ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)