Изобразительное искусство


Всего работ:285151. Приймич Михайло Васильович Церковне малярство Закарпаття другої половини XVIII - першої половини XX ст.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва
Год: 2018

152. Павлова Тетяна Володимирівна Авангард в обра­зотворчому мистецтві Харкова XX століття
Год: 2018

153. Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна Мистецьке угрупування українських січових стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові особ­ливості творів
Год: 2017

154. Бондарчук Наталія Олександрівна Пейзаж у живописі кримських ху­дожників XX століття (традиції, стильова еволюція, тен­денції розвитку)
Год: 2017

155. Шумська Ярина Ігорівна Ін­сталяція та перформанс у мистецтві кінця XX - почат­ку XXI століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи
Год: 2017

156. Якимова Олена Олександрівна Образ Людини у монумен­тальному мистецтві Східної Галичини першої третини XX століття
Год: 2017

157. Шен Вікторія Володимирівна Проза М. Пруста в горизонтах компози­торської творчості
Год: 2017

158. Єфімова Анна Вікторівна Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століть (досвід Західної України)
Год: 2017

159. Гончарук Олександр Віталійович Портретна скульптура Львова другої половини XX століття: композицій­ні моделі та образно-пластична структура
Год: 2017

160. Папета Олена Валеріївна Творчість Людмили Семикіної: жанрова специфіка, художні особливос­ті творів
Год: 2017

161. Гаврош Оксана Іванівна Побутовий живопис Закарпаття 1945 - 1991 років: еволю­ція жанру, тематика, персоналії
Год: 2017

162. Мирошина Екатерина Олеговна. Монументальная церковная живопись рубежа XIX-XX столетий. Национальное своеобразие и процессы стилеобразования
Год: 2016

163. Білан Іван Сергійович. Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини XX століття
Год: 2015

164. Колпакова Наталя Ярославівна. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV - XVI ст.: іконографія та еволюція образу
Год: 2015

165. Прокопчук Інна Юхимівна. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення
Год: 2015

166. Хао Сяо Хуа. Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XX ст.
Год: 2015

167. Луценко Ігор Вікторович. Живопис Закарпаття кінця XIX - першої половини XX століття: жанри та художньо-стилістичні особливості
Год: 2014

168. Пелех Мар'яна Іванівна. Іконостас Успенської церкви у Львові як чинник еволюції художньо-образної системи сакрального мистецтва Галичини XVII ст.
Год: 2014

169. Бакович Олена Петрівна. Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи)
Год: 2014

170. Береговська Христина Олександрівна. Творчість Святослава Гординського другої половини XX ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості)
Год: 2014

171. Гринда Богдана Ігорівна. Книжкова мініатюра Франції XIII-XV ст.: художні образи і системи символів
Год: 2014

172. Порчайкина, Наталья Викторовна. Выставка современного искусства как система пространство - экспонат - человек
Год: 2013

173. Проблема стилизации в общественных интерьерах. Отечественный опыт 1960-90-х годов
Год: 2010

174. Закономерности Взаимодействия составляющий художественного процесса
Год: 2010

175. Проблемы преемственности и развития традиций народного искусства в современном дизайне
Год: 2010

176. Е. И. Замятин и театр
Год: 2010

177. Творчество А. М. Васнецова в синтезе теории и художественной практики
Год: 2010

178. Теория пропорций Aльбректа Дюрера
Год: 2010

179. Ночной пейзаж в западноевропейской живописи XVII века
Год: 2010

180. Полиморфные образы в древнем искусстве Алтая
Год: 2010

181. Декоративные росписи итальянский художников в интерьерах Петербурга конца XVIII - первой трети XIX века
Год: 2010

182. Художественный образ в диалектике сущности и явления
Год: 2010

183. Живопись Маднубани
Год: 2010

184. Художественная галерея в современной культуре Санкт-Петербурга
Год: 2010

185. Графические портреты Юрия Анненкова
Год: 2010

186. Становление и развитие изобразительного искусства в Хакасии
Год: 2010

187. Буддийские реминисценции в изобразительном русском искусстве первого тридцатилетия XX века. Н. Рерик, Лмаравелла, Н. КульБин, М Матюшин, Е. Гуро
Год: 2010

188. Проблемы генезиса Батального жанра голландской живописи первой половины XVII века
Год: 2010

189. Синкретизм искусства в духовном пространстве России на рубеже XIX-XX вв.
Год: 2010

190. Творчество скульптора Г. Д. Лаврова (1895-1991) в контексте художественных тенденций XX века
Год: 2010

191. Искусство рисованного лубка в русской культуре XYIII - начала XX веков
Год: 2010

192. Художественный образ и композиция в дизайне мебели периода XVIII-начала XXI веков
Год: 2010

193. Русский живописный исторический пейзаж
Год: 2010

194. Искусство костюма в контексте социально-культурного развития России первой четверти XX века
Год: 2010

195. Проблемы творческого поиска в графике А. А Дейнеки
Год: 2010

196. Росписи раннекристианскик склепов Херсонеса Таврического в контексте художественной традиции синтез с архитектурой, символика, литургическая основа
Год: 2010

197. Свет в культурно—историческом контексте образов русской живописи XIX века
Год: 2010

198. Творчество алтайский художников по текстилю второй половины XX века
Год: 2010

199. Эвристические методы в исследовании композиции произведений изобразительного искусства
Год: 2010

200. Художественная жизнь Тюмени второй половины XIX - первой четверти XX вв.
Год: 2010


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)