Заказать диссертацию


Всего работ:253
Сортировать по: названию | году61. Бакович Олена Петрівна. Іконостаси та вівтарі церков Західного Поділля другої половини XVIII ст. (національні традиції та західноєвропейські впливи)
Год: 2014

62. Береговська Христина Олександрівна. Творчість Святослава Гординського другої половини XX ст. (художньо-стилістичні, жанрові та концептуальні особливості)
Год: 2014

63. Гринда Богдана Ігорівна. Книжкова мініатюра Франції XIII-XV ст.: художні образи і системи символів
Год: 2014

64. Проблема стилизации в общественных интерьерах. Отечественный опыт 1960-90-х годов
Год: 2010

65. Pobozhii, Serhii Ivanovych. Становлення й розвиток мистецтвознавства у Харківському університеті (1805-1920 рр.)
Год: 1993

66. Закономерности Взаимодействия составляющий художественного процесса
Год: 2010

67. Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна Мистецьке угрупування українських січових стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові особ­ливості творів
Год: 2017

68. Бондарчук Наталія Олександрівна Пейзаж у живописі кримських ху­дожників XX століття (традиції, стильова еволюція, тен­денції розвитку)
Год: 2017

69. Шумська Ярина Ігорівна Ін­сталяція та перформанс у мистецтві кінця XX - почат­ку XXI століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи
Год: 2017

70. Якимова Олена Олександрівна Образ Людини у монумен­тальному мистецтві Східної Галичини першої третини XX століття
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства