Теория и история культуры


Всего работ:18471. Андрусишин Володимир Йосифович Політична культура сучасного українського суспільства: культурологічний аналіз
Год: 2024

2. Бабій Надія Петрівна Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси Західної України кінця ХХ – початку ХХІ століть: культурні домінанти, форми репрезентації, перспективи
Год: 2024

3. Гресь Олександра Ігорівна Балетна гоголіана в Україні (1940-і – початок 2020-х років)
Год: 2024

4. Качуринець Лілія Валеріївна Диригентська проєктна діяльність у XX – на початку XXI століть
Год: 2024

5. Миронюк Наталія Миколаївна Кафедра хореографії Київського державного інституту культури у розвитку національної хореографічної школи (1970–1990-і роки)
Год: 2023

6. Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна Художньо-історичні домінанти творчості Віктора Полтавця в українському образотворчому мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2023

7. Обух Людмила Василівна Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століть)
Год: 2023

8. Совгира Тетяна Ігорівна Феномен техніки та технології в художньому культуротворчому процесі
Год: 2023

9. Белименко Ліляна Іванівна Дитячий мюзикл у сучасному українському сценічному мистецтві
Год: 2023

10. Шестопал Лідія Віталіївна Бальний танець в радянській Україні 1950-х–1980-х рр.
Год: 2023

11. Танська Людмила Вацлавівна Гармонізація глобалізаційних процесів як соціокультурний проект
Год: 2023

12. Пивцайкина Ольга Александровна. Жизненный и творческий континуум И. Д. Воронина: культурологическое измерение
Год: 2023

13. Ляо Яньни. Российское кино как культурная индустрия в контексте развития цифровых медиа
Год: 2023

14. Мартынов Владимир Анатольевич. Реализм и конструктивизм в культурологии
Год: 2023

15. Ларина Татьяна Юрьевна. Развитие вышивки полиэтничного населения Алтая в конце XVIII – втором десятилетии XXI века
Год: 2023

16. Перхина Евгения Михайловна. Культурная память в пространстве художественного текста (интерпретация творчества Григория Горина)
Год: 2023

17. Рыков Сергей Сергеевич. Любительский марафонский бег: социокультурные смыслы и практики репрезентации в пространстве современной культуры
Год: 2023

18. Радаева Элла Александровна. Традиции экспрессионизма в мировой культуре второй половины ХХ – начала XXI вв.
Год: 2023

19. Лондаджим Стелла Нгониам. Инкультурация африканских граждан в западноевропейских странах и в России
Год: 2023

20. Уланова Алина Улановна. Институты детской художественной культуры в истории Кыргызстана
Год: 2023

21. Богданова Мирра Витальевна. Современный православный свадебный ритуал как культурная система
Год: 2023

22. Дюкин Сергей Габдульсаматович. Рок в современной культуре: опыт антропологического анализа
Год: 2023

23. Орищенко Светлана Серафимовна. "Свои – чужие" в культурологическом дискурсе: метаязык современного отечественного кино
Год: 2023

24. Пиков Никита Олегович. Роль цифровой среды в становлении новых культурных форм и практик для сохранения культурного наследия (на материале анализа культурной деятельности Сибирского федерального университета)
Год: 2023

25. Гордиенко Елена Витальевна. Культ духов-покровителей местности во Вьетнаме (тханьхоанг) как феномен современной народной культуры
Год: 2023

26. Доронин Дмитрий Юрьевич. "Советская икона" как социокультурный феномен (по материалам нижегородского региона)
Год: 2023

27. Мащенко Іванна Олегівна Репрезентації спортивно-художніх дійств у ХХ – поч. ХХІ ст.: соціокультурні виміри
Год: 2022

28. Шпитковська Наталія Дмитрівна Мистецьке колекціонування як історико-культурне явище XVII-XXI століття
Год: 2022

29. Дмитрієва Олена Дмитрівна Школа Бориса Лятошинського у культуротворчих процесах XX–XXI століття
Год: 2022

30. Шевченко Мирослава Євгеніївна Культуротворчі інтенції художників-шістдесятників у поступі національного мистецтва: традиції та новації
Год: 2022

31. Мандра Наталя Борисівна Мистецтвознавчі поняття у системі культури: функціонально- типологічний аспект (на прикладі живопису кінця ХХ – початку ХХІ століття)
Год: 2022

32. Штефюк Валерія Дмитрівна Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві
Год: 2022

33. Венкова Алина Владимировна. Феномен иммерсивности в современной художественной культуре
Год: 2021

34. Щур Людмила Богданівна Народна хореографічна культура Західного Поділля: трансформація та збереження танцювальної традиції
Год: 2021

35. Підлипський Андрій Ігорович Народно-сценічна хореографічна культура Тернопільщини середини ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2021

36. Шумило Сергій Вікторович Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв’язків у XVІI – першій третині ХІХ століття
Год: 2021

37. Ужинський Михайло Юрійович Сценофонія як культурно-мистецький феномен
Год: 2021

38. Копилова Надія Олександрівна Еволюція гендеру: проблематизація гендерних інверсій
Год: 2021

39. Соболєвська Світлана Олександрівна Культуротворча функція українського аматорського театру (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Год: 2021

40. Братіцел Марина Леонідівна Екокультурні практики ресторанів у контексті українських традицій і світового досвіду
Год: 2021

41. Васюта Олег Павлович Музичне мистецтво Чернігівщини як культуротворчий феномен України ХХ - початку ХХІ століття
Год: 2021

42. Кравченко Анастасія Ігорівна Семіологія камерно-інструментального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть
Год: 2021

43. Погребняк Галина Петрівна Авторський кінематограф у художній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Год: 2021

44. Лук’яненко Катерина Аркадіївна Балетний театр у культурі України середини 50-х –70-х років ХХ століття
Год: 2021

45. Шворак Інна Юріївна Міфологічні структури у традиційному весільному обряді Західної Волині
Год: 2021

46. Степаненко Катерина Сергіївна Фольклорні традиції в українському кінематографі 1960–2010-х років
Год: 2021

47. Шнуренко Тетяна Валентинівна Українська народна сорочка у традиції та сьогоденні: регіональна специфіка та обрядовий контекст (ХІХ – початок ХХІ ст.)
Год: 2021

48. Бабушка Лариса Дмитрівна Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти
Год: 2021

49. Бабченко Яніна Юріївна Образна презентація інформації у сучасному медіапросторі культури
Год: 2021

50. Карандєєва Олена Ігорівна Чоловічий танець у балетному театрі України середини XX – початку XXI століть
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)