Акушерство и гинекология


Всего работ:5500151. Бутакова Маріанна Анатоліївна Оптимізація комплексного лікування жінок репродуктивного віку з доброякісними епітеліальними пухлинами яєчників неендометріоїдного походження
Год: 2021

152. Кучеренко Олена Юріївна Прогнозування та профілактика гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи плода та новонародженого
Год: 2021

153. Новікова Анастасія Артемівна Оптимізація діагностики та прогнозування перебігу аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду у дівчат-підлітків
Год: 2021

154. Жеребак Надія Михайлівна Прогнозування ранніх гестаційних ускладнень та їх профілактика у жінок з хронічними гастритами (клініко-експериментальне дослідження)
Год: 2021

155. Бикова Наталя Андріївна Оптимізація диференційної діагностики гіперпроліферативних процесів ендометрія
Год: 2021

156. Ковида Наталя Романівна Оптимізація діагностики неспроможності рубця на матці після кесарева розтину
Год: 2021

157. Жегулович Юрій Володимирович Нові підходи до діагностики, лікування та профілактики апоплексії яєчника з метою збереження та відновлення репродуктивної функції
Год: 2021

158. Вереснюк Наталія Сергіївна Корекція якості життя та репродуктивних розладів у жінок з аномаліями розвитку статевих органів
Год: 2021

159. Антонюк Христина Вікторівна Особливості перебігу перименопаузального періоду у жінок з екстрагенітальною патологією та корекція виявлених порушень
Год: 2021

160. Бічевська Розалія Газізянівна Особливості імунопатогенезу та імунокорекції у жінок з невиношуванням вагітності на фоні хронічних захворювань гепатобіліарної системи
Год: 2021

161. Давиденко Наталія Василівна Прогнозування невиношування вагітності у жінок з генетично обумовленою тромбофілією
Год: 2021

162. Садовий Андрій Петрович Репродуктивне здоров’я дівчат та профілактика перинатальної патології у жінок із аномаліями розвитку матки та піхви
Год: 2021

163. Коровай Сергій Вікторович Роль інтегративних систем та ендотеліальної дисфункції в патогенезі передчасних пологів та шляхи їх запо­бігання
Год: 2021

164. Мамедова Севіндж Шахін кизи Сучасні підходи до прогнозування результатів родового акту з метою зниження частоти оперативного розродження
Год: 2021

165. Сидоренко Алла Володимирівна Комплексне лікування поєднаної патології матки: лейоміоми та аденоміозу у жінок репродуктивного віку
Год: 2021

166. Астахова Олена Василівна Патогенетичні аспекти лікування безпліддя у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле
Год: 2021

167. Дорога Олена Петрівна Клініко-морфологічне обґрунтування гормонотерапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку
Год: 2021

168. Шемелько Тарас Любомирович Оптимізація допоміжних репродуктивних технологій у жінок з ендометріозом
Год: 2021

169. Іванків Ярина Тарасівна Структурна організація матки за умов фізіологічної норми та при дії налбуфіну (експериментальне дослідження)
Год: 2021

170. Лубковська Олександра Анатоліївна Стан фетоплацентарного комплексу у жінок, які використовували різні методи контрацепції
Год: 2021

171. Малишева Ірина Володимирівна Оптимізація тактики ведення вагітності у наркозалежних жінок шляхом профілактики перинатальних ускладнень
Год: 2021

172. Онищик Людмила Миколаївна Оптимізація тактики ведення вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок з затримкою розвитку плода
Год: 2021

173. Попова Ірина Сергіївна Особливості морфогенезу та топографії структур підпід’язикових трикутників передньої шийної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини
Год: 2021

174. Слободян Юлія Василівна Оптимізація проведення кесарева розтину у жінок з рубцем на матці
Год: 2021

175. Пандей Світлана Анатоліївна Поєднання кандидозного вульвовагініту та бактеріального вагінозу: оптимізація діагностики та лікування у жінок репродуктивного віку
Год: 2021

176. Інсарова Катерина Сергіївна Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів у жінок з безпліддям в анамнезі з використанням родинно- орієнтованих технологій
Год: 2021

177. Ластовецька Оксана Богданівна Профілактика ембріональних втрат у жінок пізнього репродуктивного віку із порушенням метаболізму фолатів
Год: 2021

178. Поліщук Тетяна Павлівна Доброякісна патологія ендометрію в постменопаузальному періоді: діагностика та профілактика рецидивів
Год: 2021

179. Гук Людмила Олександрівна Удосконалення комплексної функціональної оцінки стану плода при фізіологічному і патологічному перебігу вагітності
Год: 2021

180. Дроздовська Юлія Богданівна Оптимізація протоколів контрольованої овуляторної стимуляції у пацієнток з фіброміомою матки
Год: 2021

181. Околох Ониека Гібсон Відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією
Год: 2021

182. Перхулин Оксана Мирославівна Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко- цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям
Год: 2021

183. Перебийніс Павло Петрович Особливості морфогенезу надпід’язикових трикутників передньої шийної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини
Год: 2021

184. Бережна Варвара Анатоліївна Прогностичні критерії трансформуючого фактора росту β та роль макрофагів у формуванні затримки внутрішньоутробного розвитку плода
Год: 2021

185. Железов Дмитро Миколайович Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з оперованою маткою
Год: 2021

186. Флаксемберг Майя Аркадіївна Репродуктивне здоров’я жінок з леойміомою матки (патогенез, молекулярно-генетичні механізми розвитку, лікування і реабілітація)
Год: 2021

187. Невишна Юлія Віталіївна Оптимізація підготовки до перших пологів та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у здорових вагітних
Год: 2021

188. Аргун Мадина Зурабовна. Доброкачественные яичниковые образования малой величины. Современные методы диагностики и ведения
Год: 2021

189. Гусейнова Гюльнара Эльхановна. Прогнозирование и оптимизация тактики ведения пациенток с преждевременным разрывом плодных оболочек при преждевременных родах
Год: 2021

190. Бабаева Эльвира Ильхамовна. Cтатус здоровья и качество жизни пациенток с наружным генитальным эндометриозом
Год: 2021

191. Дросова Лариса Дживаншировна. Роль менопаузальной гормональной терапии в коррекции когнитивных нарушений у женщин в климактерии
Год: 2021

192. Сальникова Ирина Александровна. Прогнозирование, диагностика и дифференцированная терапия аномальных маточных кровотечений от менархе до 18 лет
Год: 2021

193. Сопова Юлия Игоревна. Оптимизация эндоскопических методов лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста
Год: 2021

194. Куст Алена Валерьевна. Роль В-лимфоцитов в иммунорегуляторных процессах при привычном невынашивании беременности
Год: 2021

195. Назарова Алла Олеговна. Угрожающие преждевременные роды: новые механизмы, диагностика и прогнозирование
Год: 2021

196. Тимофеева Юлия Сергеевна. Клиническое значение изменения экспрессии протеогликанов в эу- и гетеротопическом эндометрии при эндометриоидной болезни
Год: 2021

197. Барабашева Софья Сергеевна. Прогнозирование повторных репродуктивных потерь после перенесенной неразвивающейся беременности
Год: 2021

198. Эфендиева Зульфия Нурудиновна. Лечение женщин с бесплодием на фоне "тонкого эндометрия" при помощи аутологичных обогащенной тромбоцитами плазмы крови и клеток эндометрия"
Год: 2021

199. Ярыгина Надежда Константиновна. Маточные рудименты: пролиферативный потенциал и тактика оперативного лечения
Год: 2021

200. Течиева Жанна Сергеевна. Оптимизация ведения пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия в период пери- и постменопаузы в условиях амбулаторного центра
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)