Заказать диссертацию


Всего работ:582
Сортировать по: названию | году1. Мельник Марина Петрівна Морфометричні параметри печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у чоловіків і жінок в залеж­ності від особливостей будови тіла
Год: 2017

2. Макарчук Ірина Миколаївна Конституціональні особливос­ті юнаків і дівчат Поділля, хворих на вугрову хворобу
Год: 2017

3. Саган Назар Тарасович Морфофункціональні особливості жувальних м’язів в умовах вікової норми, при йододефіцитних станах, гіпотиреозі
Год: 2019

4. Шиян Денис Миколайович Індивіду­альна анатомічна мінливість ядер мозочка людини
Год: 2017

5. Семенченко Віталій Володимирович Кореляції антропометричних пара­метрів здорових чоловіків та жінок різних соматотипів із показниками церебрального кровообігу
Год: 2018

6. Очеретна Наталія Петрівна Морфологічні зміни селезінки у ранні терміни після опіку шкіри та за умов застосування інфузійних комбінованих гіперосмолярних розчинів
Год: 2018

7. Радьога Руслан Володимирович Морфологічні зміни міокарда лівого шлуночка у ранні терміни після опікової травми шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів
Год: 2018

8. Яворська-Скрабут Ірина Михайлівна Особливості морфофункціо- нальної перебудови тканин і судинного русла великих слинних залоз щурів при гіперглікемії
Год: 2017

9. Гладій Олена Ігорівна Вікові осо­бливості ремоделювання серця при експериментальній гіперурикемії
Год: 2017

10. Чаплик-Чижо Ірина Остапівна Особливості будови тіла чоловіків і жінок в нормі та при піодерміях
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)