Эндокринология


Всего работ:213151. Фалюш Оксана Анатоліївна Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози
Год: 2017

152. Шляхтич Сергій Леонович Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебі­гу захворювання
Год: 2017

153. Атанова Яна Олегівна Вплив цукрового діабету 2 типу на мінеральну щільність кісткової тканини, маркери кісткового метаболізму та фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузальних жінок різного віку
Год: 2017

154. Паньків Іван Володимирович Дефіцит вітаміну D та структурно-функціональний стан кісткової тканини при патології щитоподібної залози у населення різного віку, що проживає за умов йодної недостатності
Год: 2017

155. Дунаева Інна Павлівна Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція
Год: 2017

156. Дідушко Оксана Миколаївна Патогенетичні особливості розвитку, рання діагностика та лікування порушень функції нирок у хворих на гіпотиреоз
Год: 2017

157. Взаимосвязь адипокинов и гормонально-метаболических показателей у больных гипотиреозом Капралова, Ирина Юрьевна
Год: 2017

158. Влияние гликемии на вариабельность сердечного ритма у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и ишемической болезнью сердца Ермакова, Екатерина Александровна
Год: 2017

159. Взаимосвязь адипокинов и гормонально-метаболических показателей у больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с бронхиальной астмой Сагирова, Рената Ильясовна
Год: 2017

160. Возможности персонализации радиойодтерапии у больных с диффузным токсическим зобом Пестрицкая, Елена Александровна
Год: 2017

161. Михальчук Лілія Миколаївна. Застосування альфакальцидолу в комплексній терапії вітамін D-дефіцитних станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Год: 2015

162. Морозов Олександр Володимирович. Вплив рівня фізичної активності на перебіг цукрового діабету I типу та обгрунтування планування фізичних навантажень у хворих дитячого віку
Год: 2015

163. Парцхаладзе Василь Іраклієвич. Кардіоваскулярний ризик за цукрового діабету 2 типу на тлі нормальної маси тіла та оптимізація шляхів його зниження
Год: 2015

164. Гарницька Анна Володимирівна. Клініко-нейрометрична характеристика полінейропатії у хворих на цукровий діабет
Год: 2014

165. Кехіопуло Христина Федорівна. Вплив агоністів глюкагоноподібного пептиду 1 на показники вуглеводного і ліпідного обміну, інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Год: 2014

166. Красний Михайло Романович. Метаболічні і ультраструктурні зміни при експериментальній діабетичній нефропатії та їх корекція антиоксидантними вітамінами С і Е
Год: 2014

167. Микитюк Мирослава Ростиславівна. Акромегалія: генез гормонально-метаболічних порушень, клініка, аспекти лікування
Год: 2014

168. Навасардян Лусине Виуловна. Особенности тиреоидного статуса у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1 в Республике Армении
Год: 2014

169. Паламарчук Володимир Олександрович. Комплексна діагностика та лікування нервово-м'язових розладів у хірургії щитоподібної залози
Год: 2014

170. Рейзін Денис Володимирович. Тактика ведення хворих на медулярну карциному щитоподібної залози: аспекти діагностики, перебігу захворювання, лікування
Год: 2014

171. Соколова Любов Костянтинівна. Фактори ризику і клініко-діагностичні аспекти серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу
Год: 2014

172. Тер-Григорян Анаит Сергеевна. Мониторинг эффективности иматиниба при лечении больных хроническим миелолейкозом
Год: 2014

173. Хуторська Лариса Анатоліївна. Клініко-епідеміологічна характеристика цукрового діабету 2-го типу в Закарпатській області
Год: 2014

174. Цимбал Тетяна Сергіївна. Патогенетичні маркери розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації лікування
Год: 2014

175. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: ФАКТОРЫ РИСКА, МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Год: 2009

176. епідеміологічна характеристика цукрового діабету першого та другого типів за даними загальнонаціонального популяційного реєстру хворих  
Год: 2009

177. ВЛИЯНИЕ ПРОЛАКТИНА НА ТЕСТОСТЕРОНЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ  
Год: 2009

178. СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ НАЩАДКІВ СТРЕСОВАНИХ САМЦІВ ЩУРІВ
Год: 2009

179. Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи
Год: 2009

180. ФАКТОРИ РИЗИКУ, ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ РЕАМБЕРИНОМ І ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Год: 2009

181. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКТУ З МІДІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ (Mytilus galloprovincialis Lam.) У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Год: 2009

182. ПРОБЛЕМА ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ЙОГО ПОДОЛАННЯ У НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ
Год: 2008

183. ДИФУЗНИЙ НЕТОКСИЧНИЙ ЗОБ У ПІДЛІТКІВ: ГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ
Год: 2008

184. Стан респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на цукровий діабет 2 типу і метаболічний синдром
Год: 2008

185. Регионарное лимфогенное метастазирование папиллярных карцином щитовидной железы детей и подростков: клиническая характеристика, диагностика и хирургическое лечение
Год: 2008

186. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОХЛЕО-ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Год: 2008

187. Клиническая оценка влияния сорбента из высокодисперсного кремнезема на гепатобилиарную систему у больных сахарным диабетом
Год: 2008

188. Проблема йодного дефіциту та його подолання у населення Західного ре‎ґіону України
Год: 2008

189. ВИДІЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛКОВИХ ЧИННИКІВ, ЩО ЗВ’ЯЗУЮТЬ ІНСУЛІН В КРОВІ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Год: 2008

190. АВТОНОМНА НЕЙРОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ
Год: 2008

191. РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПОЄДНАННІ З ІНШОЮ ТИРЕОЇДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Год: 2008

192. ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ
Год: 2008

193. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз
Год: 2008

194. СТАН КИСЛОТНО-ЛУЖНОЇ РІВНОВАГИ І ГАЗОВОГО СКЛАДУ КОРОНАРНОЇ КРОВІ ЗА УМОВИ МОДУЛЯЦІЇ ІНСУЛІНОМ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЯ ЗДОРОВИХ ТВАРИН ТА ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Год: 2008

195. ВИДІЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЛКОВИХ ЧИННИКІВ, ЩО ЗВ’ЯЗУЮТЬ ІНСУЛІН В КРОВІ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Год: 2008

196. ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ІЗ СИМПТОМАТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ ПІД ВПЛИВОМ ПСИХОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ
Год: 2008

197. ОКСИФІЛЬНОКЛІТИННИЙ РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОГНОЗ
Год: 2008

198. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АБСОЛЮТНОЇ ІНСУЛІНОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРАПІЇ
Год: 2008

199. Особливості сомато – статевого розвитку і функції системи гіпофіз – гонади та щитоподібної залози при порушеннях чоловічого пубертату за умов йодної недостатності
Год: 2008

200. ЙОДНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Год: 2008


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)