Заказать диссертацию


Всего работ:156
Сортировать по: названию | году11. Соколова Любов Костянтинівна. Фактори ризику і клініко-діагностичні аспекти серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу
Год: 2014

12. Тер-Григорян Анаит Сергеевна. Мониторинг эффективности иматиниба при лечении больных хроническим миелолейкозом
Год: 2014

13. Хуторська Лариса Анатоліївна. Клініко-епідеміологічна характеристика цукрового діабету 2-го типу в Закарпатській області
Год: 2014

14. Цимбал Тетяна Сергіївна. Патогенетичні маркери розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації лікування
Год: 2014

15. Єфіменко Тетяна Ігорівна Роль гормональних та гемодинамічних порушень в розвитку артеріальної гіпертензії у осіб середнього віку із ожирінням
Год: 2021

16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ
Год: 2008

17. АВТОНОМНА НЕЙРОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ПЕРЕБІГ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ
Год: 2008

18. Азизова Екатерина Абдулазизовна. Метаболические нарушения и терапевтические возможности при синдроме поликистозных яичников с сопутствующей тиреоидной патологией
Год: 2021

19. Архипкіна Тетяна Леонідівна Ендокринне безпліддя при синдромі по- лікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування
Год: 2018

20. Атанова Яна Олегівна Вплив цукрового діабету 2 типу на мінеральну щільність кісткової тканини, маркери кісткового метаболізму та фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузальних жінок різного віку
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины