Заказать диссертацию


Всего работ:49
Сортировать по: названию | году1. Агашков Кирило Сергійович Клітинні й мережеві механізми обробки ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому
Год: 2020

2. Тищенко Ігор Віталійович Вікові та статеві осо­бливості патерну ходьби людини в умовах різних фізіо­логічних парадигм
Год: 2017

3. Костишин Назар Михайлович Фізіологічні меха­нізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різ­них параметрів вібрації (експериментальне дослідження)
Год: 2018

4. ПРОБЛЕМА ДЕФІЦИТУ ЙОДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження)
Год: 2008

5. ВІСЦЕРАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ, ПРИ ГОНАДНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ та ЇЇ КОРЕКЦІЇ
Год: 2008

6. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КАНАЛЬЦЕВОГО АПАРАТУ НИРОК ПО ЗМІНЕННЮ ОСМОТИЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ ПРИ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ
Год: 2009

7. РОЛЬ КОМПОНЕНТІВ ЛОКАЛЬНОЇ СТРЕС-ЛІМІТУЮЧОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ПРИ ТОКСИЧНОМУ ДИСГОМЕОСТАЗІ
Год: 2008

8. АСИМЕТРІЯ ГЕМОСТАЗУ В ПАРНИХ ОРГАНАХ У ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН
Год: 2008

9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ РІЗНОГО ВІКУ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ, СТРОНЦІЮ ТА КАЛЬЦІЮ В ОРГАНІЗМІ
Год: 2009

10. ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ І ДЕЯКИХ КОНСТАНТ ГОМЕОСТАЗУ У ЩУРІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ, ПРИ ГОНАДНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины