Нервные болезни


Всего работ:31141. Фломін Юрій Володимирович Динаміка та ступінь відновлення пацієнтів з церебральним інсультом при лікуванні в інтегрованому інсультному блоці у різні періоди захворювання
Год: 2023

2. Чиняк Ольга Сергіївна Діагностична значущість деяких інтерлейкінів у диференціальній діагностиці вікозалежних деменцій
Год: 2023

3. МАНЬКОВСЬКИЙ Дмитро Станіславович Пацієнт- орієнтована стратегія неврологічного супроводу кардіохірургічних хворих з гіпоксичноішемічними ураженнями головного мозку (клінічний патоморфоз, фактори ризику, критерії діагностики та прогнозу)
Год: 2022

4. Когнитивные и эмоциональные расстройства при хронической мигрени Пожидаев Кирилл Андреевич
Год: 2022

5. Влияние гиповитаминоза D и его коррекции на течение хронической головной боли напряжения Колоскова Алла Анатольевна
Год: 2022

6. Ведение пациентов с хронической неспецифической болью в спине с оценкой и коррекцией инсомнии Ламкова Ирина Асламбиевна
Год: 2022

7. Домрес Наталія Вадимівна Клініко-параклінічна характеристика та лікування спастичності у хворих на розсіяний склероз
Год: 2021

8. Борисенко Оксана Анатоліївна Клініко-патогенетичні особливості вегетативних розладів та їх корекція в учасників АТО у віддаленому періоді черепно-мозкової травми
Год: 2021

9. НОВАК Аліна Сергіївна Оптимізація лікувально-діагностичних заходів у хворих, що перенесли легку черепно-мозкову травму
Год: 2021

10. Луц Віталій Васильович Клініко-неврологічні, анамнестичні та генетичні маркери виникнення ішемічного інсульту
Год: 2021

11. Студеняк Тарас Олександрович Предиктори розвитку та динаміки епілептичних нападів у пацієнтів із супратенторіальними менінгіомами головного мозку
Год: 2021

12. Фікс Дмитро Олександрович Якість надання допомоги при гострому мозковому інсульті: оцінка на основі госпітальних регістрів
Год: 2021

13. ЛИЧКО Володимир Станіславович Діагностика та лікування інфаркту головного мозку з урахуванням мембрано-рецепторних та імунологічних порушень (клініко-експериментальне дослідження)
Год: 2021

14. Турчина Наталія Степанівна Клініко-експериментальне обґрунтування ролі вірусної інфекції в розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу
Год: 2021

15. Боровик Олеся Гострий симптоматичний епілептичний напад в клініці геморагічного інсульту
Год: 2021

16. ПІДДУБНА Олександра Олегівна Клінічні особливості ураження нервової системи при хронічних гемобластозах
Год: 2021

17. Черненко Максим Євгенович Нейропластичність як основа адаптації при нейродегенеративних та демієлінізуючих процесах (клініко-неврологічні, патопсихологічні, нейровізуалізаційні та нейроімунні зіставлення)
Год: 2021

18. Насалик Роксолана Богданівна Клінічні, нейровізуалізаційні, гемодинамічні та лабораторні характеристики у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
Год: 2021

19. Маньковський Дмитро Станіславович Структурно - функціональні та метаболічні зміни центральної нервової системи у пацієнтів з тривалим порушенням свідомості
Год: 2021

20. СЕМЧИШИН Мірослава Григорівна Клініко-патогенетичні особливості перебігу черепно-мозкової травми різного ступеня тяжкості у потерпілих мирної території та бійців операції об’єднаних сил (ООС-АТО)
Год: 2021

21. Сайфуллина Елена Владимировна. Эпидемиологические и клинико-генетические характеристики наследственных моторно-сенсорных нейропатий и миотонической дистрофии 1 типа в Республике Башкортостан
Год: 2021

22. Гнедовская Елена Владимировна. Цереброваскулярная патология трудоспособного возраста: стратификация риска, нейровизуализационные феномены, факторы и механизмы прогрессирования
Год: 2021

23. Крохмаль Сергей Вячеславович. Клинико-нейрофизиологические особенности течения черепно-лицевой травмы с различной локализацией
Год: 2021

24. Делокян Георгий Александрович. Рассеянный склероз: клинико-функциональные и клинико-нейровизуализационные сопоставления и их влияние на состояние жизнедеятельности больных трудоспособного возраста
Год: 2021

25. Хачатрян Роза Гургеновна. Прогностическая значимость вовлечения островковой доли в патологический процесс при височной эпилепсии
Год: 2021

26. Дудченко Надежда Георгиевна. Флуктуации когнитивных функций при деменции с тельцами Леви: клиническая значимость и возможности коррекции
Год: 2021

27. И Дмитрий Витальевич. Аутосомно-доминантные спиноцеребеллярные атаксии в Хабаровском крае (популяционный, клинико-генеалогический, молекулярно-генетический анализ)
Год: 2021

28. Чеботарева Анна Дмитриевна. Персонализированный подход к лечению деменции при нейродегенеративных заболеваниях на основе анализа генетического полимофизма
Год: 2021

29. Ермаков Сергей Васильевич. Прогнозирование течения и исходов спонтанного субарахноидального кровоизлияния
Год: 2021

30. Амирханян Мхитар Грантович. Половозрастные особенности патоморфоза фокальных эпилепсий у взрослых
Год: 2021

31. Маслов Александр Сергеевич. Клинико-гемореологическая характеристика больных в острой фазе ишемического полушарного инсульта при низкоинтенсивном лазерном облучении крови
Год: 2021

32. Минибаева Гузель Мударисовна. Клинико-генетические ассоциации и предикторы ишемического инсульта
Год: 2021

33. Мужикина Надежда Викторовна. Особенности патогенеза структурной эпилепсии при очаговых поражениях головного мозга различной этиологии
Год: 2021

34. Симхес Юрий Валерьевич. Нейроиммунологические аспекты острой неспецифической боли в нижней части спины
Год: 2021

35. Ревегук Евгения Алексеевна. Диагностические и прогностические возможности определения фактора роста нервов в цереброспинальной жидкости и крови у детей с вирусными и бактериальными энцефалитами
Год: 2021

36. Кольцов Иван Алексеевич. Динамика фактора Виллебранда у больных с геморрагическим инсультом полушарной локализации в остром и отдаленном периодах
Год: 2021

37. Саржина Марина Николаевна. Клинические, нейрофизиологические и нейровизуализационные характеристики эпилепсии с дебютом в подростковом и юношеском возрасте
Год: 2021

38. Синицын Владислав Владимирович. Клинико-функциональная интеграция в оценке эффективности и прогнозирования результатов лечения рассеянного склероза
Год: 2021

39. Макшаков Глеб Сергеевич. Оценка роли в-лимфоцитов и менингеального воспаления в развитии нейродегенерации и тяжести клинического течения рассеянного склероза
Год: 2021

40. Мирзаева Людмила Мухтаровна. Клинико-неврологические особенности и эпидемиологические характеристики травматических повреждений спинного мозга в Санкт-Петербурге
Год: 2021

41. Бочеев Александр Павлович. Системный подход к профилактике и коррекции ранних проявлений неврологических заболеваний у лиц опасных профессий
Год: 2021

42. Хасанова Лиана Темборовна. Генетические особенности церебрального инсульта у кабардинцев и балкарцев
Год: 2021

43. Амирханова Дженнета Юнусовна. Предикторы и динамика неврологических нарушений у глубоконедоношенных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении
Год: 2021

44. Луцик Василий Николаевич. Дифференцированная терапия больных с постинсультной спастичностью руки с применением ботулинического токсина типа А
Год: 2021

45. Ломоносова Оксана Владимировна. Церебральные инсульты: реабилитация больных и инвалидов трудоспособного возраста в мегаполисе
Год: 2021

46. Саковский Игорь Всеволодович. Церебральный инсульт: прогностические возможности теста тинетти и функциональных нагрузочных проб на этапе ранней реабилитации больных
Год: 2021

47. Шалиманова Елена Витальевна. "Пароксизмальные нарушения после ишемического инсульта"
Год: 2021

48. Шарипов Гайратджон Гуфронович. "Хронические ишемические цереброваскулярные заболевания и нарушение дыхания во сне"
Год: 2021

49. Быкова Алёна Юрьевна. Прогностическая значимость клинических, воспалительных и микроструктурных церебральных биомаркеров реабилитационного потенциала в остром периоде ишемического инсульта
Год: 2021

50. Орел Вячеслав Васильевич. Клинико-диагностические и прогностические особенности последствий черепно-мозговой травмы у детей
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)