Заказать диссертацию


Всего работ:11
Сортировать по: названию | году1. Бузовський Віталій Петрович Розробка ефективного конденсаційного методу вловлю­вання парів легких фракцій нафтопродуктів з використан­ням ежекційного пристрою
Год: 2018

2. Грицанчук Андрій Валентинович Вплив пластових вод та гідратоутворення на корозію промислових трубопроводів
Год: 2018

3. Філіпчук Олександр Олександрович Розроблення методів підви­щення ефективності та керування газопотоками систе­ми збору газу виснажених родовищ
Год: 2019

4. Тараєвський Олег Степанович Забезпечення працездатності тривало- експлуатованих газопроводів за складних гірничо-гео­логічних умов
Год: 2017

5. Бегін Сергій Васильович Підвищення ефективності і надійності експлуа­тації газомотокомпресорів в умовах компресорних станцій підземних сховищ газу
Год: 2018

6. Федорович Ігор Ярославович Оцінювання не­безпеки руйнування магістральних газопроводів з ви­явленими поверхневими тріщиноподібними дефектами
Год: 2018

7. Дорошенко Ярослав Васильович Наукові основи оцінювання енерговитратності та забезпечення працездатності складних трубопровідних систем
Год: 2020

8. Горін Петро Вікторович Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів
Год: 2021

9. Запухляк Василь Богданович Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за умови обмежених обсягів транзиту
Год: 2021

10. Трофімчук Вадим Іванович Підвищення ефективності роботи газотранспортної системи України шляхом вдосконалення заходів енергетичного керування
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины