Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)


Всего работ:10723151. Вайнагій Тетяна Миколаївна Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища
Год: 2021

152. Колодько Інна Миколаївна Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції
Год: 2021

153. Сабат Наталія Олексіївна Формування в майбутніх перекладачів англомовної стратегічної компетентності в усному двосторонньому перекладі
Год: 2021

154. Буцик Ігор Михайлович Методична система розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських дисциплін
Год: 2021

155. Струтинська Оксана Віталіївна Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти
Год: 2021

156. Онопрієнко Оксана Володимирівна Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів
Год: 2021

157. Філіппова Лариса Валеріївна Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації
Год: 2021

158. Руденко Євгеній Володимирович Методика навчання атомної та ядерної фізики у педагогічних коледжах І-ІІ рівня акредитації
Год: 2021

159. Шалаєва Валерія Станіславівна Формування професійно зорієнтованих аксіологічних комунікативних умінь в іноземних студентів немовних спеціальностей
Год: 2021

160. Моісеєнко Михайло Вікторович Дидактичні умови формування цифрової компетентності студентів педагогічних університетів у процесі вивчення інформатичних дисциплін
Год: 2021

161. Хищенко Олег Олександрович Методика підготовки майбутніх учителів до проектно-технологічної діяльності старшокласників
Год: 2021

162. Бородай Едуард Миколайович Дидактичні умови реалізації військово-прикладних умінь і навичок учнів у навчальному середовищі старшої школи
Год: 2021

163. Губарь Ольга Григорівна Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності молодших підлітків в умовах інклюзивного навчального середовища основної школи
Год: 2021

164. Самоненко Наталія Василівна Навчання майбутніх судноводіїв ведення ділового листування англійською мовою
Год: 2021

165. Нагорна Наталія Олександрівна Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання у процесі вивчення основ проєктування і моделювання
Год: 2021

166. Сусла Наталія Миколаївна Формування графічної культури майбутніх учителів технологій у процеси вивчення технічних дисциплін
Год: 2021

167. Домбровська Ольга Валеріївна Формування компетентностей з охорони праці майбутніх фахівців економічних спеціальностей
Год: 2021

168. Горбачук Василь Олександрович Комп՚ютерно-орієнтована методика навчання математичної статистики студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів
Год: 2021

169. Максимова Катерина Володимирівна Формування культури здоров’я студентів з використанням фітнес-технологій
Год: 2021

170. Галицький Олександр Вадимович Управління електронними освітніми ресурсами з використанням веб-орієнтованих компʼютерних систем
Год: 2021

171. Костенко Дмитро Вікторович Формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі «Інформаційні технології» в освітньому середовищі університету
Год: 2021

172. Стаднюк Юлія Юріївна Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії
Год: 2021

173. Безносюк Наталія Сафронівна Методика професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій
Год: 2021

174. Подановська Галина Володимирівна Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою
Год: 2021

175. Собченко Тетяна Миколаївна Дидактична система змішаного навчання студентів філологічних спеціальностей у закладах вищої освіти
Год: 2021

176. Рудюк Тетяна Вікторівна Теоретико-методичні засади формування ключових компетентностей в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики)
Год: 2021

177. Галаєвська Людмила Вікторівна Розвиток діалогічних умінь учнів 8-9 класів на уроках української мови
Год: 2021

178. Олійник Леонід Віталійович Теоретичні та методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін майбутніх магістрів військово-соціального управління
Год: 2021

179. Якименко Світлана Іванівна Теорія і практика формування основ світосприйняття у дітей 5-8 років
Год: 2021

180. Вакуленко Ірина Вікторівна Компʼютерно орієнтована система управління самостійною роботою студентів педагогічних університетів у процесі навчання інформатики
Год: 2021

181. Гриценко Наталія Леонідівна Методичні засади використання фізико-технічних відкриттів у навчанні медичної та біологічної фізики майбутніх лікарів
Год: 2021

182. Новікова Ірина Миколаївна Технологія розв’язування задач з медичної і біологічної фізики як засіб фахової підготовки майбутніх лікарів
Год: 2021

183. Житовоз Микола Петрович Методика навчання техніки фізичних вправ студентів з порушеннями слуху в інклюзивному закладі вищої освіти
Год: 2021

184. Вітченко Альона Миколаївна Інтегрована технологія формування здоров’язбережувальної компетентності дітей молодшого шкільного віку
Год: 2021

185. Рогова Віра Борисівна Контрольно-оцінювальна діяльність учителя в умовах компетентнісно орієнтованого навчання учнів гімназії
Год: 2021

186. Чернявська Олена Анатоліївна Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі фізичного виховання
Год: 2021

187. Сидорко Віктор Петрович Методика реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін майбутніми фаховими молодшими бакалаврами зі спеціальності «Геодезія та землеустрій»
Год: 2021

188. Яковишена Людмила Олексіївна Формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
Год: 2021

189. Маковський Денис Олексійович Методика формування здатності до розуміння музики в учнів початкової школи на уроках мистецтва
Год: 2021

190. Васильківський Ілля Павлович Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку
Год: 2021

191. Жозе да Коста Ганна Олександрівна Педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності
Год: 2021

192. Кулага Тетяна Олександрівна Формування сучасного естрадного вокально- виконавського тезаурусу в учнів середнього підрівня початкової мистецької освіти
Год: 2021

193. Шлєіна Людмила Іванівна Організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти
Год: 2021

194. Варварук Мар’яна Мирославівна Методика формування діалогічної компетентності молодших школярів засобами українського фольклору
Год: 2021

195. Ображей Ольга Євгенівна Технологія прискореного навчання плавання молодших школярів в умовах літніх оздоровчих таборів)
Год: 2021

196. Розвадовська Тетяна Вікторівна Формування відповідальності студентської молоді засобами наставництва
Год: 2021

197. Задворний Богдан Русланович Методика розвитку гнучкості дівчат старшого шкільного віку засобами стретчингу
Год: 2021

198. Орлова Ганна Вікторівна Виховання Я-концепції молодшого школяра у позакласній діяльності
Год: 2021

199. Пуйо Ольга Ігорівна Рухливі ігри як засіб формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку
Год: 2021

200. Гостра Катерина Вікторівна Методика роботи з прецедентними феноменами культури під час навчання російської мови в основній школі
Год: 2021


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)