История и теория политики


Всего работ:2261. Мартьянов Виктор Сергеевич. Историческое становление и трансформация политического нарратива Модерна
Год: 2023

2. Меньшеніна Анна Євгеніївна Трансформація політичних цінностей в умовах постмодерну
Год: 2021

3. Сухарина Андрій Андрійович Принципи співвідношення наукового та ідеологічного знання в політичній науці
Год: 2021

4. Руденко Юлія Юріївна Консолідаційна модель національної ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації
Год: 2021

5. Перепелиця Наталія Олегівна Бюрократія в системі сучасної демократії в концепції Ф. Фукуями
Год: 2021

6. Ощипок Іван Федорович Діяльність Святого Престолу у світовій політиці
Год: 2021

7. Балашова Оксана Володимирівна Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 роки)
Год: 2021

8. Гнатюк Володимир Вікторович Особливості функціонування політичних процесів на регіональному рівні в Україні (на прикладі Закарпатської, Львівської і Чернівецької областей у 2010-2015 рр.)
Год: 2021

9. Саидова Фазилатмо Сайдамировна. Политическая риторика и особенности её проявления в процессе изменяющегося общества (опыт Таджикистана)
Год: 2021

10. Амонова Сабохат Бобишоевна. Гражданская власть: её сущность и особенности реализации (На материалах Республики Таджикистан)
Год: 2021

11. Чарльз Макграт Головні наративи української політичної культури: від Київської Русі до війни на Донбасі
Год: 2021

12. Жукова Евгения Алексеевна. Проблема рационального в западноевропейских идеологиях либерализма и консерватизма (конец XVIII – начало XIX вв.)
Год: 2021

13. Рожкова Зинаида Игоревна. Проблема функциональности демократии: новые теоретико-методологические подходы
Год: 2021

14. Мельник Віктор Мирославович Політична антропологія в окцидентальному та орієнтальному вимірах (порівняльний аспект)
Год: 2020

15. Оніпко Зоряна Сергіївна Політична ідеологія лібертаризму: витоки та еволюція
Год: 2020

16. Сич Олександр Максимович Сучасний український націоналізм: політологічні аспекти трансформації парадигми
Год: 2020

17. Комарова Тетяна Геннадіївна Трансформації влади в інформаційну епоху
Год: 2020

18. Гапоненко Віра Анатоліївна Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної системи України
Год: 2020

19. Сигачёв Максим Игоревич. Философия политики А.С. Панарина: становление авторской концепции и её роль в современном политико-философском дискурсе
Год: 2019

20. Олефір Іван Вікторович Політичні моделі інформаційного суспільства: типологія та прак­тичні виміри
Год: 2019

21. Шипунов Геннадій Володимирович Принципи концеп- туалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій
Год: 2019

22. Павлов Дмитро Миколайович Теоретико-методологічні виміри політичної про­паганди
Год: 2019

23. Бідочко Леся Ярославівна Культурний матеріалізм як методологія дослідження сучасної політики (на прикладі лівих партій України)
Год: 2019

24. Гоцуляк Володимир Михайлович Теоретико-методологічне осмислення суспільно-політичної думки ранньомодерпої України
Год: 2019

25. Козьма Василь Васильович Особистісний вимір української політики: історико-теоретичний аналіз
Год: 2019

26. Скляр Олег Юрійович Ідея свободи в політичних вченнях XVIII - XIX ст.
Год: 2019

27. Лукашенко Євген Миколайович Межі свободи у політич­ній доктрині лібералізму Фрідріха фон Гаєка
Год: 2019

28. Потерейко Орислава Олегівна Віртуалізація держави: тєоретико-методологічний аналіз
Год: 2019

29. Бушева Світлана Миколаївна Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США
Год: 2019

30. Кравець Анастасія Юріївна Біополітична парадигма політичної науки: су­часний стан та перспективи розвитку
Год: 2019

31. Шуліка Андрій Андрійович Політична прекарність в сучасному політичному процесі (теоретико-методологічний аналіз)
Год: 2019

32. Марфобудінова Лідія Іванівна Ґендерна політична теорія як чинник концептуального обґрунтування сучасної демократії участі
Год: 2019

33. Гайко Олег Сергійович Національний суверенітет в неовеберіанських теоріях держави
Год: 2018

34. Шумський Леонід Миколайович Концептуалізація правової держави у полі­тичній теорії Карла Шмітта
Год: 2018

35. Міщенко Анна Михайлівна Моральний вимір політики в зарубіжних концеп­ціях XX століття
Год: 2018

36. Тарнавський Омелян Романович Концептуальні засади та дискурс євроскептицизму в сучасній політичній теорії і практиці
Год: 2018

37. Тімашова Вікторія Михайлівна Конституювання й функціонування політичної сфери транзитного суспільства: теоретико-методологічний ана­ліз
Год: 2018

38. Ставченко Сергій Вікторович Управління політичною кризою в демократичних політичних системах: теоретико-методо- логічний аналіз
Год: 2018

39. Артёмкин Антон Николаевич. Концепции и проекты образовательной политики в России ( XIX - начало XX вв.)
Год: 2018

40. Горбачев Михаил Валерьевич. Цивилизационная идентификация политических проектов и проектирования в политике
Год: 2018

41. Каневский Ашот Арменакович. Государственная языковая политика в российском полиэтническом социуме
Год: 2018

42. Когут Виктор Григорьевич. Теоретико-методологические основы геополитических исследований евразийского пространства (на примере Республики Беларусь)
Год: 2018

43. Медушевский Николай Андреевич. Принцип толерантности как легитимирующая основа Европейского интеграционного проекта: парадигма, социальная функция, вклад в политическую трансформацию
Год: 2018

44. Мельников Кирилл Вадимович. Неопатримониализм: основные проблемы концептуализации и методологический потенциал новой институциональной теории
Год: 2018

45. Нечитайло Дмитрий Анатольевич. "Современный радикальный исламизм. Стратегия и тактика".
Год: 2018

46. Осипов Виктор Анатольевич. Понятие «гетерархия»: концептуализация, предметное поле и эвристические возможности в анализе публичной политики
Год: 2018

47. Пасандидех Сомайех Мохаммад Али. Политические учения ислама как фактор государственных интересов российской власти
Год: 2018

48. Бульдович Павло Віталійович . МЕТОДОЛОГІЯ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Год: 2018

49. Молнар Д. Стефан Стефанович. вплив змін влади на формування чисельності населення Закарпаття з 1869 року по сьогодення
Год: 2018

50. Іленьків Галина Василівна Принципи раціоналізму в утопічних та антиутопічних теоріях: політологічний контекст
Год: 2018


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)