История и теория политики


Всего работ:226151. ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМУ)
Год: 2009

152. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ
Год: 2009

153. ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Год: 2009

154. АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Год: 2009

155. ПОЛІТИЧНА МОВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНТЕРСУБ'ЄКТИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ
Год: 2009

156. ПРИНЦИП СПАДКОЄМНОСТІ В РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
Год: 2009

157. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Год: 2009

158. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя
Год: 2009

159. ГЕОПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ В УКРАЇНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Год: 2009

160. ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Год: 2009

161. ТEOPEТИКO-МEТOДOЛOГІЧНИЙ ІНCТPУМEНТAPІЙ І ЗACOБИ ЗAБEЗПEЧEННЯ ПOЛІТИЧНИЙ AНAЛІЗУ І ПPOГНOЗУВAННЯ В CУЧACНІЙ УКPAЇНІ
Год: 2008

162. ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕЇ У ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ
Год: 2008

163. ҐЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІНІЙНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ
Год: 2008

164. КОНЦЕПЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2008

165. СИМВОЛІЧНІ ФОРМИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ
Год: 2008

166. ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ І ХАРАКТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2008

167. ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА У КОНТЕКСТІ ЙОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Год: 2008

168. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ В КОНТЕКСТЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА
Год: 2008

169. ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
Год: 2008

170. МІЖЕТНІЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2008

171. Державницькі теорії Д. Донцова і В. Липинського: порівняльний аналіз
Год: 2008

172. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ: ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ
Год: 2008

173. ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНИХ КОНЦЕПЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2008

174. ПОЛІТИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК МЕТОД ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Год: 2008

175. Політичні функції громадянського суспільства
Год: 2007

176. Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика
Год: 2007

177. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК
Год: 2007

178. ІНДІГЕНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Год: 2007

179. ПОЛІТИЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК СПОСІБ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Год: 2007

180. Концепція української держави в ідеології ОУН (1939-й – 1950-ті роки)
Год: 2007

181. НАЦІОКРАТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2007

182. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕАЛИ ОСИПА НАЗАРУКА
Год: 2007

183. ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ
Год: 2007

184. МЕТАРЕГІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ
Год: 2007

185. Неоєвразійство в сучасній політиці Росії
Год: 2007

186. ПОЛІТИЧНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Год: 2006

187. МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Год: 2006

188. Просторово-часові виміри політики: принципи реалізації
Год: 2006

189. ПОЛІТИЧНИЙ ПОРЯДОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Год: 2006

190. Формування масового суспільства як необхідна передумова становлення та механізм забезпечення функціонування тоталітаризму (теоретико-методологічний аналіз)
Год: 2006

191. ВЛАДА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ
Год: 2006

192. ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2005

193. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКО-ВЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УКРАЇНІ)
Год: 2005

194. ПОЛІТИКО-ВЛАДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ
Год: 2005

195. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1935-1939 РР. (ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2005

196. ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
Год: 2005

197. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ
Год: 2005

198. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали С.Шелухіна
Год: 2005

199. МІФ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ
Год: 2005

200. Політична довіра як складова соціального капіталу громадянського суспільства
Год: 2005


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)