Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:9381. Трофименко Микола Валерійович Публічна дипломатія в умовах глобалізації
Год: 2024

2. Козюпа Олена Адамівна Інституалізація процесів комунікації органів місцевого самоврядування в Україні в умовах реформи децентралізації
Год: 2024

3. Кобетяк Андрій Романович Політичні детермінанти конституювання Помісної православної церкви
Год: 2023

4. Артамонова Ульяна Звиадиевна. Публичная дипломатия США как политическая технология
Год: 2023

5. Семушенкова Анастасия Сергеевна. Роль некоммерческих организаций в социально-политическом пространстве региона (на примере Республики Мордовия)
Год: 2023

6. Федоренко Константин Альбертович. Государственная молодежная политика по формированию гражданственности российских школьников
Год: 2023

7. Рабат Луджан. Местное самоуправление в Сирийской Арабской Республике: факторы и перспективы развития
Год: 2023

8. Михайлова Екатерина Алексеевна. Информационное сопровождение государственных решений как инструмент обеспечения социально-политической стабильности в современной России
Год: 2023

9. Ашмарина Александра Алексеевна. Влияние миграционного фактора на партийно-политический процесс во Франции (на примере выборов Президента Франции 2017 и 2022 гг.)
Год: 2023

10. Шестакова Анастасия Андреевна. Новые субъекты публичной политики в условиях сетевого общества
Год: 2023

11. Захруддинов Ильёсиддин Зиёваддинович. Государственная независимость и пути её укрепления в современных условиях глобализации (на примере Республики Таджикистан)
Год: 2023

12. Кшов Арсений Сергеевич. Эволюция идейно-функциональной программатики политических партий в современной Российской Федерации
Год: 2023

13. Текеева Мадина Умаровна. Риски и неопределенность в контексте политического управления в современной Российской Федерации
Год: 2023

14. Халкечев Дахир Ханафиевич. Терроризм как канал трансляции интересов теневых субъектов в политике
Год: 2023

15. Ерохин Никита Алексеевич. Влияние демографических трансформаций на политические процессы в Российской Федерации
Год: 2023

16. Красильщиков Глеб Геннадьевич. Факторы вариативности взаимодействия локальных элит в контексте укрупнения муниципальных образований: сравнительный анализ территорий Пермского края
Год: 2023

17. Сурсанова Юлия Валерьевна. Технологии фреймирования национально-государственной идентичности в телемедийном пространстве современной России
Год: 2023

18. Чикальдина Виктория Сергеевна. Технологии формирования военно-политических концепций США в период администрации Д. Трампа
Год: 2023

19. Дудкевич Василь Ілліч Євроінтеграційні практики України: політологічний вимір
Год: 2022

20. Безуглий Павло Георгійович Вплив державної політики на міграційні процеси в Україні (2010-2017 рр.)
Год: 2022

21. Медведська Вікторія Юріївна Деліберативна демократія як модель взаємодії держави та громадянського суспільства
Год: 2022

22. Кокорєв Олексій Вікторович Відповідність держав Балтії вимогам членства в ЄС: інституційний і ціннісний виміри
Год: 2021

23. Гжибовська Тетяна Степанівна Інституціоналізація політики боротьби з корупцією у країнах Східної Європи
Год: 2021

24. Русиняк Андрій Іванович Регіональні ЗМІ в політичній системі України: політологічний аналіз
Год: 2021

25. Стемковська Оксана Ігорівна Особливості імплементації європейських стандартів у діяльність органів місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації
Год: 2021

26. Калініченко Богдан Михайлович Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: політичні детермінанти впливу та протидії
Год: 2021

27. Кукуруз Оксана Володимирівна Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща
Год: 2021

28. Доскіч Людмила Степанівна Політична участь на рівні органів місцевого самоврядування: досвід України і Польщі
Год: 2021

29. Стеблина Наталія Олександрівна Цифровізація державної політики як дискурс сучасності
Год: 2021

30. Ягунов Дмитро Вікторович Пенітенціарна політика як складова соціального контролю
Год: 2021

31. Бокоч Вікторія Михайлівна Взаємозв’язок суспільно-політичних та релігійно-церковних трансформацій в Україні
Год: 2021

32. Захаренко Костянтин Володимирович Інституційний вимір інформаційної безпеки України: трансформаційні виклики, глобальні контексти, стратегічні пріоритети
Год: 2021

33. Філатов Борис Альбертович Патріотизм як чинник політичної трансформації сучасної України
Год: 2021

34. Савка Віталій Янович Особливості процесу гнучкої інтеграції в Європейському Союзі
Год: 2021

35. Прибєгін Іван Сергійович Національна ідентичність: концептуальні версії та їх реалізація в політичних процесах Ізраїлю
Год: 2021

36. Валесян Сергій Віталійович Історичний капіталізм та сучасний світовий порядок: політологічний вимір
Год: 2021

37. Мельник Юлія Павлівна Політична відповідальність в контексті гармонізації суспільних та особистих інтересів
Год: 2021

38. Тихомирова Олександра Костянтинівна Інформаціна політика держави як чинник розвитку громадянського суспільства
Год: 2021

39. Назарков Василь Костянтинович Особливості політичних трансформацій в країнах Аравійського півострова
Год: 2021

40. Янченко Антон Олексійович Політична участь з використанням соціальних медіа (на прикладі протестного руху «Євромайдан»)
Год: 2021

41. Ростецька Світлана Іванівна Регіональна ідентичність і національна держава: характер взаємин та вектори розвитку в країнах Європи
Год: 2021

42. Ахмеров Олександр Олександрович Інситуціональний вимір муніципальної політики: європейський досвід
Год: 2021

43. Носовець Вікторія Олексіївна Концептуальні засади та інституціональні виміри політичної толерантності
Год: 2021

44. Покровська Катерина Іванівна Особливості PR-забезпечення політичної діяльності в умовах глобалізації
Год: 2021

45. Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна Політико-комунікаційні процеси формування сучасного інформаційного суспільства
Год: 2021

46. Яковлева Лілія Іванівна Інституційні та комунікативні виміри легітимності публічної влади
Год: 2021

47. Хомей Оксана Дмитрівна Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади в умовах інтеграції України в ЄС
Год: 2021

48. Тяпкіна Юлія Олегівна Армія та суспільство: політико- інституційний вимір
Год: 2021

49. Стрелков Владислав Володимирович Технології легітимації й делегітимації президентської влади в політичному процесі України
Год: 2021

50. Осмоловська Анна Олександрівна Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 р.
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)