Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:915551. Євменова Тетяна Миколаївна. Психологічні бар'єри самореалізації жінки як політичного лідера
Год: 2015

552. Алаликіна Ольга Миколаївна. Інтеракція політичних еліт як чинник демократизації суспільства
Год: 2015

553. Андрійчук Тетяна Сергіївна. Громадські ради при органах виконавчої влади України як форма взаємодії держави і громадянського суспільства
Год: 2015

554. Бегаль Василь Миколайович. Харизматичне лідерство в сучасному політичному процесі
Год: 2015

555. Білошицький Володимир Іванович. Демократичні засади цивільно-військових відносин: зарубіжний досвід і Україна
Год: 2015

556. Ключник Руслан Максимович. Криза як чинник розвитку політичної системи
Год: 2015

557. Кудрявцев Олександр Юрійович. Електронне урядування у контексті легітимації політичної влади
Год: 2015

558. Курас Артем Іванович. Політика безпеки в умовах євроінтеграції України
Год: 2015

559. Майор Оксана Андріївна. Німецька модель федералізму: політико-інституційні особливості та практика функціонування
Год: 2015

560. Машаровська Світлана Юріївна. Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній
Год: 2015

561. Мишляєв Тарас Юрійович. Чинники трансформації політичної системи Бельгії
Год: 2015

562. Мурза Костянтин Георгійович. Сепаратизм в контексті дезінтеграції держави
Год: 2015

563. Парно Леся Дмитрівна. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції)
Год: 2015

564. Пеньковська Надія Костянтинівна. Парламентські коаліції у процесі демократизації урядування в Україні
Год: 2015

565. Погорєлова Алла Іванівна. Розвиток культури парламентаризму в Україні в контексті законотворчої діяльності парламенту
Год: 2015

566. Рахім Хайтам Неамах. Політичні процеси на Близькому Сході у висвітленні західних та арабських мас-медіа
Год: 2015

567. Салманов Афган Фаган огли. огли Пріоритети зовнішньої політики України та Азербайджану: порівняльний політологічний аналіз
Год: 2015

568. Тиркус Юрій Степанович. Політико-інституційні чинники євроінтеграційного процесу України
Год: 2015

569. Трофименко Анастасія Вікторівна. Інститут лобізму в Канаді: досвід для України
Год: 2015

570. Червінська Людмила Миколаївна. Міграція як складова сучасного політичного процесу
Год: 2015

571. Чорноус Анна Володимирівна. Політичний міф як засіб виборчих кампаній
Год: 2015

572. Яфонкіна Ірина Петрівна. Освітній ресурс влади: політологічний аналіз
Год: 2015

573. Яцура Катерина Геннадіївна. Відкритість суспільства у контексті демократичних трансформацій
Год: 2015

574. ХАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ. КРИЗА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Год: 2015

575. ЩЕРБИНА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА . СИМВОЛІЧНА СКЛАДОВА ВІЗУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
Год: 2015

576. Бєй Ганна Анатоліївна. ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Год: 2015

577. Нагорянський Євген Анатолійович. ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
Год: 2015

578. КАРПЕНКО Наталія Володимирівна. ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ІМІДЖЕВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ
Год: 2015

579. Подзолков, Юрій Анатолійович. Публічна політика в Україні нові принципи взаємодії влади та громадянського суспільства
Год: 2015

580. Ювченко Аліна Ігорівна. Політологічний аспект сучасних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії
Год: 2014

581. Cабирова Нагима Садыковна. Формирование институтов гражданского общества в Российской Федерации в постсоветский период на примере Московской области
Год: 2014

582. Абдуллаев Ринат Алиярович. Влияние Интернет технологий на современные политические процессы в рамках демократических режимов
Год: 2014

583. Абильдинов Артем Анатольевич. Интеграционные процессы во взаимоотношениях России и Казахстана: историко - политологический анализ
Год: 2014

584. Алпацкий Дмитрий Геннадьевич. Государственная политика Российской Федерации в сфере высшего технического образования
Год: 2014

585. Амонуло Шуджои. Специфика миграционных процессов интеллигенции Ирана: проблемы и перспективы
Год: 2014

586. Артюшкин Виктор Федорович. Прогнозно-аналитические методы как инструмент формирования внешней государственной энергетической политики России
Год: 2014

587. Ахиева Саодат Умарбековна. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ СНГ
Год: 2014

588. Ахмади Гасемабадсофла Юсеф Мохаммадкарим. Модернизационные процессы в иране и их влияние на глобализационные процессы
Год: 2014

589. Ахмадуллин Вячеслав Вячеславович. Роль региональных организаций в политическом процессе на Ближнем Востоке
Год: 2014

590. Ахмедова Кульсум Байтаевна. Религиозный фактор в политическом контексте противодействия терроризму
Год: 2014

591. Ашрафи Мортеза Машааллах. Проблемы и перспективы развития бархатной революции в процессе изменяющегося мира
Год: 2014

592. Бейсенбин Кайрат Аманжолович. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в Российской Федерации (на материалах Центрального федерального округа)
Год: 2014

593. Берсон, Александра Борисовна. Роль современного европейского мегаполиса в реализации политики мультикультурализма : на примере Лондона
Год: 2014

594. Битиева Зарина Руслановна. Развитие института политических партий в республиках Северного Кавказа
Год: 2014

595. Бондарев Николай Сергеевич. Социальные медиа в современных политических процессах: технологии и ресурсы влияния
Год: 2014

596. Борисов Николай Александрович. Политическая экология как основание современной экологической политики России (на примере Санкт-Петербурга)
Год: 2014

597. Борисова Николая Александровича. Политическая экология как основание современной экологической политики России (на примере Санкт-Петербурга)
Год: 2014

598. Будко Диана Анатольевна. «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Год: 2014

599. Буриев Носир Сайдалиевич. Государственная молодежная политика в Республике Таджикистан
Год: 2014

600. Бутченко Виктор Викторович. Влияние политического процесса расширения ЕС на углубление европейской интеграции: тенденции и перспективы
Год: 2014ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)