Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:938901. ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт
Год: 2005

902. ДЕРЖАВНА ЕТНОКУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
Год: 2005

903. Становлення єдиної національної ідентичності в контексті реалізації національних інтересів України
Год: 2005

904. Формування української політичної нації в сучасних умовах: проблеми і перспективи
Год: 2005

905. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ
Год: 2005

906. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ПРИКЛАД США)
Год: 2005

907. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Год: 2005

908. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (політологічний аналіз)
Год: 2005

909. Горбунова Наталья Евгеньевна Европейский Союз как политическая интеграционная модель: теория и практика
Год: 2005

910. Stohova, Olha Volodymyrivna. Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні
Год: 2005

911. Четверікова Лариса Олегівна. Соціальна держава структурно-функціональний аналіз
Год: 2005

912. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІЕТНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО КАНАДИ
Год: 2004

913. РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ КРИМУ
Год: 2004

914. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН
Год: 2004

915. ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Год: 2004

916. УКРАЇНА У ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДИНАМІКА “ОБ’ЄКТ – СУБ’ЄКТНИХ” ВІДНОСИН
Год: 2004

917. Топалова Світлана Олександрівна Політичні партії як суб'єкти державної влади компаративістський аналіз
Год: 2004

918. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Год: 2003

919. СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ: 1991 – 2001 РОКИ
Год: 2003

920. Процес європейської інтеграції Польщі: перспективи для України
Год: 2003

921. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: ПРОЦЕССЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И СТАБИЛИЗАЦИИ
Год: 2003

922. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2002

923. ЕТНІЧНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Год: 2002

924. Політизація російської етнічності в Україні (1991 – 2002 рр.)
Год: 2002

925. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Год: 2002

926. Бусленко Василь Володимирович СТАНОВЛЕННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В 90-Х РОКАХ ХХ СТ.
Год: 2002

927. Национальные аспекты популизма как метода политической борьбы
Год: 2002

928. ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ: ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Год: 2000

929. Федоренко, Олександр Вікторович. Демократія як спосіб політичної організації та управління сучасним суспільством
Год: 0000

930. Бойчук, Микола Андрійович. Демократичний процес в Україні: проблема вибору і механізмів реалізації
Год: 0000

931. Панченко, Тетяна Василівна. Реалізація принципу субсидіарності у сучасному демократичному розвитку : політико-культурні детермінанти
Год: 0000

932. Танчук, Наталія Василівна. Регіональна політика України в контексті державотворчого розвитку та соціального захисту
Год: 0000

933. Цибін, Станіслав Григорович. Витоки та еволюція ідеологічних засад молодіжної політики в сучасній Україні
Год: 0000

934. Кваша, Олександр Павлович. Політична культура регіону та її вплив на формування та реалізацію регіональної політики в Україні
Год: 0000

935. Бондар, Юрій Володимирович. Становлення та еволюція національного інформаційного простору України в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства
Год: 0000

936. Курган, Яна Миколаївна. Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз теоретико-методологічних підходів
Год: 0000

937. Ващенко, Костянтин Олександрович. Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного аналізу і прогнозування в сучасній Україні
Год: 0000

938. Ірха, Катерина Олександрівна. Інститут політичної опозиції: світовий досвід та специфіка становлення в сучасній Україні
Год: 0000ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)