Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:915151. Григор’єв Олександр Віталійович Неліберальна демократія в системі дефектних демократій: форми прояву в су­часному політичному процесі посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи
Год: 2019

152. Степаненко Ольга Георгіївна Люстрація як форма зміни по­літичної еліти
Год: 2019

153. Горбачов Антон Володимирович Моделі політичної поведінки гро­мадян в процесі функціонування політичного ринку в Україні
Год: 2019

154. Михайлова Інна Олександрівна Легітимація державної влади у контек­сті міжнародної політики
Год: 2019

155. Воронкова Анастасія Ігорівна Мода в політичному процесі України: політико-технологічний вимір
Год: 2019

156. Ростецька Світлана Іванівна Регіональна ідентичність в політичному процесі сучасних європейських країн
Год: 2019

157. Кравчук Ольга Юріївна Загрози та виклики політичної безпеки України в умовах гібридної війни
Год: 2019

158. Кабанцева Ірина Анатоліївна Антикорупційна протидія грома­дянського суспільства: досвід посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи
Год: 2019

159. Груєва Олександра Валеріївна Політичний акціонізм: поняття, форми, досвід використання в полі­тичному процесі
Год: 2019

160. Смокова Ганна Ігорівна Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у період 2014 - 2018 рр.
Год: 2019

161. Тіт Ольга Геннадіївна Політичний проект як інституційна форма громадянського активізму в сучасній Україні
Год: 2019

162. Дем’яненко Олександра Олександрівна Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації
Год: 2019

163. Іванець Тетяна Мирославівна Трансформація партійної системи Японії
Год: 2018

164. Бровко Олег Вікторович Міс­цеве самоврядування в Польщі в контексті демократиза­ції країн Центральної та Східної Європи
Год: 2018

165. Чебаник Віталій Ігорович Вплив політичних партій на формування та роз­виток регіональної політики (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей)»
Год: 2018

166. Мироненко Тарас Олегович Прийняття публічних політичних рішень: особливості у трансформаційних демократіях
Год: 2018

167. Алалі Ахмад Технології «good governance» як чинник підвищення ефективності демократичного політичного менеджмен­ту
Год: 2018

168. Емельянова Ганна Іванівна Потенціал політичної еліти в Україні: особливості формування та впливу на сучасний політичний процес
Год: 2018

169. Крутій Вадим Олександрович Трансформація політичної системи суспільства в умовах гібридної війни
Год: 2018

170. Тарасюк Володимир Миколайович Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни
Год: 2018

171. Алексеев Алексей Владимирович. Эволюция государственно-церковных отношений в условиях социально-политической трансформации российского общества (на примере Русской Православной Церкви)
Год: 2018

172. Алексеев Георгий Валерьевич. Политические технологии обеспечения информационной безопасности России в процессе взаимодействия государственной власти со средствами массовой информации
Год: 2018

173. Алексеев Сергей Валерьевич. Молодежная политика в контексте взаимодействия государства и русской православной церкви
Год: 2018

174. Алибегилов Шамиль Абдулаевич. Формирование российской политико-цивилизационной идентичности (на примере республики Дагестан)
Год: 2018

175. Алтавил Фарис Али Хасан. Политические процессы в Египте и Ливии в условиях «Арабской весны»: сравнительный анализ
Год: 2018

176. Бернацких Игорь Владимирович. Модернизация военной сферы современного российского общества: военно-политический анализ
Год: 2018

177. Бестаева Елена Викторовна. Механизмы реализации языковой политики в федеративном государстве:анализ российского и зарубежного опыта
Год: 2018

178. Борисов Николай Александрович. Институт президентства на постсоветском пространстве: генезис и трансформация моделей
Год: 2018

179. Борисова Александра Романовна. Политико–психологические факторы принятия решений в США в условиях кризисов 2000 гг.
Год: 2018

180. Борщевский Георгий Александрович. Трансформации института государственной службы России в условиях политических изменений
Год: 2018

181. Веснин Алексей Владимирович. Особенности влияния общественного мнения на обеспечение национальной безопасности современной России
Год: 2018

182. Власов Евгений Евгеньевич. Политический процесс в Социалистической Республике Вьетнам в период обновления «Дой Мой»: сущность, основные этапы и направления»
Год: 2018

183. Гаджиев Ханлар Аляр оглы. Институт президента на постсоветском пространстве как фактор политической стабильности
Год: 2018

184. Гевондян Роберт Владимирович. Становление гражданского общества в бюрократическом государстве (на примере Армении)
Год: 2018

185. Глазатов Артем Валерьевич. Спорт высших достижений как инструмент политики формирования позитивного имиджа государства: отечественный опыт и перспективы
Год: 2018

186. Заранкин Илья Александрович. Сравнительный анализ моделей и факторов рекрутирования министров правительств Российской Федерации и Французской Республики
Год: 2018

187. Зыонг Тхи Ха. Парламентская система правления во Вьетнаме и Таиланде: условия и факторы достижения политической стабильности
Год: 2018

188. Канунников Анатолий Алексеевич. Гражданское общество в условиях европейского интеграционного процесса
Год: 2018

189. Каппасова Гульсара Маданиевна. Реализация государственной миграционной политики в Российской Федерации и Республике Казахстан в контексте региональных политических процессов
Год: 2018

190. Кашина Марина Александровна. Гендерный ресурс государственной политики и управления в современной России
Год: 2018

191. Кононенко Павел Борисович. Влияние глав субъектов Российской Федерации на эволюцию институтов региональной и местной власти
Год: 2018

192. Кульназарова Анастасия Витальевна. Динамика коммуникативного взаимодействия государства и общества в российском сегменте сети Интернет (2000 – 2016 гг.)
Год: 2018

193. Ли Сянянь. Защита и реализация прав этнических меньшинств в государственной национальной политике КНР
Год: 2018

194. Лизун Владимир Николаевич. Государственная политика в процессе регулирования научно-технического прогресса России
Год: 2018

195. Лункин Роман Николаевич. Роль христианских церквей Европы в разрешении социально-политических кризисов
Год: 2018

196. Маринович Анна Николаевна. Специфика медийного освещения современных политических процессов (на примере сирийского вооруженного конфликта)
Год: 2018

197. Мельников Илья Алексеевич. Развитие института местного самоуправления в условиях становления гражданского общества в России
Год: 2018

198. Мосоликов Сергей Алексанрович. Пропрезидентские молодежные общественно-политические объединения и их роль в политической жизни современной России
Год: 2018

199. Назаров Виктор Викторович. Политическое управление развитием федеративных отношений в контексте национальной безопасности современной России
Год: 2018

200. Ндайишимийе Татьяна Геннадьевна. Российские политические традиции как ресурс власти и оппозиции
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)