Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:938201. Маринович Анна Николаевна. Специфика медийного освещения современных политических процессов (на примере сирийского вооруженного конфликта)
Год: 2018

202. Мельников Илья Алексеевич. Развитие института местного самоуправления в условиях становления гражданского общества в России
Год: 2018

203. Мосоликов Сергей Алексанрович. Пропрезидентские молодежные общественно-политические объединения и их роль в политической жизни современной России
Год: 2018

204. Назаров Виктор Викторович. Политическое управление развитием федеративных отношений в контексте национальной безопасности современной России
Год: 2018

205. Ндайишимийе Татьяна Геннадьевна. Российские политические традиции как ресурс власти и оппозиции
Год: 2018

206. Новиков Денис Викторович. Политический монополизм в современной России
Год: 2018

207. Орцуев Сайд-Магомед Хасанович. Государственная молодёжная политика Чеченской Республики – субъекта Российской Федерации
Год: 2018

208. Отроков Олег Юрьевич. Молодежное самоуправление в условиях социально-политического реформирования современной России
Год: 2018

209. Перевалова Анна Андреевна. Государственная политика по реформированию вооруженных сил Италии: новая модель и институты
Год: 2018

210. РОДИОНОВ Владимир Александрович. Политический процесс в современной Монголии в контексте постсоциалистических трансформаций
Год: 2018

211. Резаков Максим Равильевич. Патриотизм как фактор политической жизни современной России
Год: 2018

212. Соколов Александр Владимирович. Сетевой политический процесс в России: субъекты, тенденции и технологии
Год: 2018

213. Соколова Татьяна Дмитриевна. Становление и развитие института общественного контроля в Российской Федерации: политологический анализ
Год: 2018

214. Тимкук Джулфа Аарон. Становление институтов политического диалога в странах с этнокультурным многообразием
Год: 2018

215. Тлостнаков Аскер Асланович. Стратегии и технологии легитимации политической власти в де-факто государствах на постсоветском пространстве
Год: 2018

216. Тушкова Юлия Валерьевна. Государственная политика по противодействию экстремизму в Великобритании
Год: 2018

217. Фам Нгок Хунг. Коммунистическая партия Вьетнама в политической системе современного вьетнамского общества
Год: 2018

218. Федоров Артем Павлович. Политическое манипулирование в социальных сетях Интернета в современных условиях
Год: 2018

219. Хасанов Резван Ширваниевич. Партийная система современной Турции: факторы трансформации и тенденции развития
Год: 2018

220. Храмова Евгения Валерьевна. Технологии формирования и реализации государственной научно-образовательной политики Российской Федерации
Год: 2018

221. Черемин Георгий Дмитриевич. Государственная политика в области естественных монополий (на примере железнодорожного транспорта)
Год: 2018

222. Черницына Елена Николаевна. Технологии и механизмы легитимации институтов государственной власти в российской системе "центр - регионы"
Год: 2018

223. Шуликов Алексей Олегович. Региональная элита в российском актуальном политическом процессе (на материалах Камчатского края)
Год: 2018

224. Ямалова Эльвира Наилевна. Демократия в постсоветских государствах Балтии: сравнительный анализ факторов становления и развития
Год: 2018

225. Петров Антон Михайлович. КРИЗА ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Год: 2018

226. Іванова Ілона Ігорівна. Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн
Год: 2018

227. Бортнікова Алла Василівна Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації
Год: 2018

228. Бабарикіна Надія Анатоліївна Децентралі­зація як детермінанта демократизації в контексті розвитку громадянського суспільства
Год: 2018

229. Кушнарьов Ігор Володимирович Полі­тична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація
Год: 2018

230. Ростецька Світлана Іванівна Регіональна ідентичність в політичному процесі сучасних європейських країн
Год: 2018

231. Литвин Віталій Сергійович Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атри­бути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи
Год: 2018

232. Макаренко Лілія Петрівна Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні
Год: 2018

233. Манайло-Приходько Рената Юріївна Регіональний вимір розвитку та функціонуван­ня партійної системи України
Год: 2018

234. Телешун Ярослав Сергійович Фінансово-по­літичні групи у нестабільному інституційному середовищі
Год: 2018

235. Мякушко Надія Семенівна Соціальна політика держави в умовах гло­балізації
Год: 2018

236. Гречко Оксана Юріївна Особливості державної міграційної по­літики сучасної України
Год: 2018

237. Окуньовська Юля Вікторівна Діяльність громадських ор­ганізацій Польщі у контексті її європейської інтеграції
Год: 2018

238. Шапошніков Антін Олегович Квазідержава як фено­мен сучасної політики
Год: 2018

239. Воробйова Ганна Юріївна Особливості використання політич­них метафор
Год: 2018

240. Джус Олександр Анатолійович Міжнародне військове партнерство та його роль у за­безпеченні державного суверенітету України
Год: 2018

241. Попазогло Влада Сергіївна Деструктивні неформальні політичні інститути: форми прояву та механізми протидії
Год: 2018

242. Денисова Аліна Юріївна Технології «чор­ного піару» у політичних процесах сучасності
Год: 2018

243. Петров Павло Григорович Модернізація політичних інститутів як чинник формування іміджу транзитивних демократій
Год: 2018

244. Вовк Світлана Олександрівна Громадянська війна як засіб зміни вектора політичного розвитку
Год: 2018

245. Гриньків Марія Володимирівна Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні
Год: 2018

246. Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович Інституціональні форми морально-політичної відповідальності
Год: 2018

247. Панчак-Бялоблоцька Надія Василівна Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях
Год: 2017

248. Бондаренко Сергій Васильович Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави
Год: 2017

249. Попова Марія Федорівна Роль публічної влади у формуванні стратегії розвитку полікультурних регіонів України (на прикладі Одеського регіону)
Год: 2017

250. Тимченко Михайло Михайлович Партійні комунікації су­часної України: структурно-функціональний вимір
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)