Международные отношения, глобальные и региональные исследования


Всего работ:6421. Динь Ле Хонг Занг. Внешнеполитическая стратегия Вьетнама в условиях соперничества великих держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Год: 2023

2. Рудакова Екатерина Константиновна. Обеспечение демографической безопасности России в условиях когнитивных угроз
Год: 2023

3. Климов Василий Александрович. Трансформация политики США в области противоракетной обороны (2002-2022 гг.)
Год: 2023

4. Филатов Анатолий Сергеевич. Геополитическое устройство мира в культурно-цивилизационном измерении
Год: 2023

5. Зотов Вячеслав Сергеевич. Приоритеты международных связей субъектов Российской Федерации
Год: 2023

6. Ян Линьлинь. Правительственные форумы с международным участием как инструмент внешней политики (на примере России и стран СВА)
Год: 2023

7. Нянь Сюежуй. Координация государственных стратегий регионального сотрудничества России и стран Северо-Восточной Азии как инструмент ускоренного развития российского Дальнего Востока
Год: 2023

8. Суданц Марат Борисович. Международная деятельность городов в современном мире
Год: 2023

9. Шангараев Руслан Насимович. «Россия во внешней политике Турции»
Год: 2023

10. Тезадова Диана Артуровна. Сетевые ресурсы развития социальной политики в современной России
Год: 2023

11. Сайдализода Шоира Файз. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан и Российской Федерации на постсоветском пространстве (политологический анализ)
Год: 2023

12. Новицкий Евгений Романович. Особенности военно-политического взаимодействия Российской Федерации с государствами Южной Америки (на примере Аргентины, Бразилии и Перу)
Год: 2023

13. Тузин Антон Михайлович. Роль Договора об обычных вооруженных силах в Европе в обеспечении европейской безопасности
Год: 2023

14. Нарышкин Андрей Александрович. Экономическая дипломатия во внешнеполитической деятельности Российской Федерации в период современной трансформации международных отношений
Год: 2023

15. Шюкюров Мехман Фахраддин оглы. Внешнеполитические приоритеты Азербайджана в практике взаимодействия с региональными государствами
Год: 2023

16. Капитонов Алексей Александрович. Концепция устойчивого развития во внешней политике США (политологический анализ)
Год: 2023

17. Гайфутдинов Риналь Ильфатович. Политика Турецкой Республики в отношении Российской Федерации на современном этапе
Год: 2023

18. Крылов Данила Сергеевич. Информационно-политическое противостояние России и Запада на Ближнем Востоке
Год: 2023

19. Шоджонов Имомидин Фозилович. Евразийский вектор внешней политики Республики Казахстан: концепции, региональные тренды, интеграционные проекты
Год: 2023

20. Кирилко Дарина Сергіївна Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу та Азербайджану, Грузії, Молдови та України
Год: 2021

21. Угву Віктор Угонна Політика КНР щодо країн Африки
Год: 2021

22. Застава Ірина Валентинівна Демократизація суспільства в умовах глобального політичного розвитку
Год: 2021

23. Близняк Ольга Анатоліївна Роль держав Вишеградської групи у формуванні східної політики Європейського Союзу
Год: 2021

24. Семенова Ганна Олегівна Кемалізм та неоосманізм у зовнішній політиці Турецької Республіки
Год: 2021

25. Сичов Віктор Вікторович Євроінтеграціний вимір міграційної політики Королівства Швеція
Год: 2021

26. Бойчук Орест Ігорович Політика історичної пам’яті як важливий чинник німецько-польських відносин
Год: 2021

27. Макар Віталій Юрійович Еволюція двосторонніх відносин України та Канади
Год: 2021

28. Авер’янов Сергій Володимирович Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії
Год: 2021

29. Мельник Тетяна Анатоліївна Ядерне стримування в Євроатлантичній системі безпеки
Год: 2021

30. Єлова Тетяна Адамівна Традиції та новації у зовнішньополітичних концепціях Польщі щодо України (1918 - 2005 рр.)
Год: 2021

31. Цеховалова Авеліна Олегівна Гуманітарна інтервенція в Лівії: міжнародні виміри
Год: 2021

32. Левитська-Доба Євгенія Олегівна Політика США та КНР в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
Год: 2021

33. Блажевська Євгенія Валеріївна Політика Великої Британії у врегулюванні проблеми біженства в контексті спільної імміграційної політики ЄС
Год: 2021

34. Гергієва Валерія Олександрівна Політика ядерного нерозповсюдження США: кейси Ірану та Північної Кореї
Год: 2021

35. Буза Катерина Анатоліївна Зовнішня політика Турецької Республіки у контексті внутрішніх та зовнішніх взаємовпливів
Год: 2021

36. Баканова Анастасія Олександрівна Вплив Європейського Союзу і Російської Федерації на формування зовнішньої політики держав «Нової Східної Європи»
Год: 2021

37. Семенкова Марина Анатоліївна Міграційні процеси як інструмент гібридного впливу в міжнародних відносинах
Год: 2021

38. Братунь Катерина Олександрівна Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин
Год: 2021

39. Шульга Таїсія Валеріївна Зовнішня політика Литовської Республіки на прикладі міграційної та енергетичної сфер
Год: 2021

40. Пашаєва Ксенія Фаіківна Чинники політичної трансформації країн Південного Кавказу
Год: 2021

41. Ніколаєва Дарія Олександрівна Близькосхідна політика Турецької Республіки: концептуальне забезпечення та практична реалізація
Год: 2021

42. Геба Ганна Ігорівна Дезінтеграційні процеси в ЄС: політичні та безпекові виміри
Год: 2021

43. Штурма Марта Вікторівна Безпековий вимір зовнішньої політики Королівства Данія
Год: 2021

44. Меньшакова Дар’я Олександрівна Ядерний статус Франції як чинник її публічного позиціонування в євроатлантичному безпековому середовищі
Год: 2021

45. Шаран Ольга Василівна Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму у державах Європи
Год: 2021

46. Баротов Исроил Иброхимович. Повышение международного имиджа государства в условиях изменяющегося мира (на примере Республики Таджикистан)
Год: 2021

47. Саидамирова Фируза Шовалиевна. Деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ и роль Республики Таджикистан в региональном сотрудничестве
Год: 2021

48. Ганиева Шахноза Нурахмадовна. Дипломатия Республики Таджикистан и особенности её осуществления со странами СНГ
Год: 2021

49. Махмадова Фарзона Абдурахмоновна. Политические переговоры и особенности их проявления в решении региональных конфликтов (на материалах центральноазиатских республик)
Год: 2021

50. Воробьёва Юлия Владимировна. Секьюритизация всемирного культурного наследия (на примере деятельности Итальянской Республики)
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)