Общая психология, психология личности, история психологии


Всего работ:845151. Низовцова Анна Николаевна. Личностный и когнитивный компоненты способности к творчеству в области математики
Год: 2019

152. Пузырёва Любава Олеговна. Восприятие индивидуальности политика в связи с полом (на примере исследования лиц студенческого возраста)
Год: 2019

153. Резазадех Захра. Влияние моральной нормативности на психические состояния
Год: 2019

154. Сидоренко Денис Петрович. Структура и динамика социального Я школьников
Год: 2019

155. Степашкина Валерия Александровна. Особенности полоролевой идентичности в личностной репрезентации «образа мира» у женщин с бесплодием неясного генеза
Год: 2019

156. Іванова Майя Дмитрівна Особливості прихованої мотивації особистості
Год: 2019

157. Котик Інна Олександрівна Психологія особистісної надійності людини
Год: 2019

158. Пустовойт Мирослава Володимирівна Особистісна безпека в структурі соціальної зрілості студентської мо­лоді
Год: 2019

159. Гранкіна-Сазонова Наталя Валеріївиа Смислові та емоційно-регуляторні утворення як предумови оптималь­ного функціонування особистості
Год: 2019

160. Харченко Андрій Олександрович Психологічні особливості структу­ри травматичного емоційного досвіду демобілізованих учасників бойових дій в Україні з постстресовою психо­логічною дезадаптацією
Год: 2019

161. Садова Мирослава Анатоліївна Теорія і практика професійної відповідальності особистості
Год: 2019

162. Лобанова Аліна Олександрівна Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від схильності до ризику
Год: 2019

163. Плошинська Анжела Анатоліївна Когнітивні чинники фізичної активності особистості
Год: 2019

164. Коренєва Юлія Петрівна Тривожність і фрустрованість як чинники невротизації вагітних жінок різного віку
Год: 2019

165. Крамченкова Віра Олександрівна Психоло­гія функціонування сімейної системи при тютюнопалінні
Год: 2019

166. Синельников Роман Юрійович Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості
Год: 2019

167. Круцюк Оксана Володимирівна Індивідуально-психологічні та мотиваційні особ­ливості особистості як чинники діяльності волонтера
Год: 2019

168. Мартіросян Марина Вікторівна Копінг-стратегії професійної стійкості особистості адвоката
Год: 2019

169. Каламаж Вікторія Олегівна Психологічні чинники ефективності групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови
Год: 2019

170. Матохнюк Людмила Олександрівна Психологія інформаційної компетентності осо­бистості (ґенеза онтологічного розвитку)
Год: 2019

171. Кочергіна Ірина Анатоліївна Особливості емоційної саморегуляції жінок, які зазнали психологічного насильства в родині
Год: 2019

172. Аносєнкова Світлана Володимірівна Особливості репрезентацій часу у інди­відів з різними проявами ригідності
Год: 2019

173. Галицька Маріанна Олександрівна Особли­вості материнства як частини особистісної сфери жінки
Год: 2019

174. Зуєва Альона Олександрівна Зміни в репрезентаціях про старіння в свідомості людини
Год: 2019

175. Перевязко Лілія Петрівна Індивідуально-психологічні та культурно- історичні особливості символіки сновидінь особистості
Год: 2019

176. Максименко Наталія Леонідівна Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості ІТ-фахівця
Год: 2019

177. Кушнерова Яна Григорівна Особливості переживання нестабільних етапів життя в залежності від власної одиниці часу
Год: 2019

178. Сокур Анна Володимирівна Готовність до пробачення як особистісний ресурс успішності подолання життєвих ускладнень
Год: 2019

179. Абсолямова Лариса Миколаївна Психологія харчової поведінки жінки: розлади та корек­ція
Год: 2019

180. Севост’янов Павло Олександрович Особливості організації особистісного компоненту ін­дивідуального досвіду
Год: 2019

181. Павленко Оксана Володимирівна Досвід як чинник становлення життєвої перспективи особистості
Год: 2019

182. Гаврилюк Ірина Олександрівна Особистісно-адаптаційні предиктори суве­ренності психологічного простору студентської молоді
Год: 2019

183. Колярова Анастасія Олегівна Рефлексія тілесного досвіду як засіб само проектування особистості
Год: 2019

184. Мелёхин Алексей Игоревич Ментальные ресурсы в пожилом и старческом возрасте
Год: 2019

185. Клименкова Елизавета Николаевна Развитие способности к эмпатии в подростковом и юношеском возрастах
Год: 2019

186. Рябкова Ирина Александровна Ролевое замещение в игре дошкольников в условиях разной предметной среды
Год: 2019

187. Сизова Яна Николаевна Особенности совладающего поведения в семьях подростков с личностной беспомощностью
Год: 2019

188. Илесанми Рут Ануолувапо Интеллектуальные и личностные особенности ребенка при различных стилях взаимоотношений «родитель-ребенок» в полных и неполных семьях (на примере детей России и Нигерии)
Год: 2019

189. Мансури Оксана Вячеславовна Психологические особенности личности специалистов экстремальных профессий с длительным стажем трудовой деятельности
Год: 2019

190. Строкова Светлана Сергеевна Семейная идентичность подростков из семей различных типов
Год: 2019

191. Петрова Валерия Николаевна Образ будущего как предиктор профессионального развития
Год: 2019

192. Соловьева Лариса ВикторовнаЭтноконфессиональные особенности как фактор формирования смысловых центраций личности
Год: 2019

193. Забара Ирина Владимировна Эмоциональное выгорание у программистов с различным ценностно-смысловым отношением к профессиональной деятельности
Год: 2019

194. Капустина Татьяна Викторовна Экспресс-диагностика типов личности: проективный метод
Год: 2019

195. Карась Дмитрий Викторович Установочно-смысловые детерминанты интернальности как факторы осуществления личностного выбора
Год: 2019

196. Рафикова Антонина Семеновна Структура субъективных представлений об искусственном билингвизме
Год: 2019

197. Коленова Анастасия Сергеевна Содержательные и динамические особенности ценностно-смысловой сферы женщин в условиях созависимых отношений
Год: 2019

198. Иванова Александра Викторовна Содержание и характеристики произвольного воображения в неопределенных жизненных ситуациях у студентов и работающих молодых людей
Год: 2019

199. Баринова Елена Сергеевна Семейное самосознание мужчины: структурно-содержательный контекст
Год: 2019

200. Федорова Анастасия Александровна Связь креативности и поведения в деструктивном организационном конфликте
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)