Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика


Всего работ:257101. Самарина Тамара Владимировна. Успешность деятельности менеджеров среднего звена в зависимости от уровня конкурентности профессиональной среды
Год: 2018

102. Танов Александр Михайлович. Влияние стиля общения руководителя на служебные конфликты в коллективе
Год: 2018

103. Чуманов Юрий Викторович. Психологические особенности принятия решения сотрудниками полиции при выполнении профессиональных задач в ситуациях неопределенности ориентиров поиска
Год: 2018

104. Вознюк Алла Вікторівна Психологія управ­ління педагогічними працівниками в освітніх округах
Год: 2018

105. Брюховецька Олександра Вікторівна Психологічні основи формування професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Год: 2018

106. Жовнер Віталій Юрійович Психологічні особливості розвитку конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу
Год: 2018

107. Калугін Ігор Віталійович Оптимізація терапії психічних розладів у пацієнтів похилого віку з поліморбідністю
Год: 2018

108. Щербина Інна Євгенівна Прогнозування психологічної сумісності фахівців первинного тактичного пожежно-рятувального підрозділу Оперативно-рятуваль­ної служби цивільного захисту
Год: 2018

109. Рафіков Олександр Римович Соці­альний оптимізм як складова організаційної культури сучасного університету
Год: 2018

110. Пасічна Валерія Григорівна Організацій­но-психологічні детермінанти адаптації безробітних на етапі професійної перепідготовки
Год: 2017

111. Анна Игоревна Черлюнчакевич. Профилактика профессиональной деформации педагога высшей школы
Год: 2017

112. Анцибор Юлия Анатольевна. Профессиональная деятельность педагога-психолога по психологическому сопровождению адаптации воспитанников в суворовских военных училищах
Год: 2017

113. Минасян Гульнара Гиззатовна. Психологическая структура инновационной бизнес-деятельности в период профессиональной подготовки
Год: 2017

114. Пономарев Александр Владимирович. Представление о риске в системе профессиональной мотивации сотрудника мчс
Год: 2017

115. Приймук Олеся Олександрівна Психологічні умови формування професійних якостей здобувачів вищої освіти
Год: 2017

116. Алексеев Дмитрий Евгеньевич. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Год: 2017

117. Аникеева Наталья Викторовна. Психологические особенности становления волевой регуляции в процессе служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел
Год: 2017

118. Анцибор Юлия Анатольевна. Профессиональная деятельность педагога-психолога по психологическому сопровождению адаптации воспитанников в суворовских военных училищах
Год: 2017

119. Бетанова Светлана Станиславовна. Детерминанты профессиональной готовности психолога к работе с детьми-инвалидами
Год: 2017

120. Гофман Ольга Олеговна. Ценностно-смысловые и ситуационные детерминанты профессиональной ответственности (на примере строительных профессий)
Год: 2017

121. Грушко Алёна Игоревна. Использование систем регистрации движений глаз в психологической подготовке спортсменов
Год: 2017

122. Елкина Яна Александровна. КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Год: 2017

123. Заварцева Марина Михайловна. Роль организационного доверия в регулировании деятельности персонала государственных и коммерческих предприятий
Год: 2017

124. Кротова Мария Николаевна. Специфика социально-психологической адаптации на начальном этапе профессионализации курсантов военного вуза
Год: 2017

125. Минасян Гульнара Гиззатовна. Психологическая структура инновационной бизнес-деятельности в период профессиональной подготовки
Год: 2017

126. Осипова Анна Сергеевна. Эмоциональный интеллект как фактор личностной надежности сотрудников органов внутренних дел выпускников образовательных организаций МВД России
Год: 2017

127. Полякова Янина Николаевна. Содержание и специфика психологической готовности сотрудников к служебной деятельности (на материале исследования подразделений режима и надзора исправительных учреждений)
Год: 2017

128. Пономарев Александр Владимирович. Представление о риске в системе профессиональной мотивации сотрудника мчс
Год: 2017

129. Семянищева Полина Андреевна. Профессионально-обусловленные особенности саморегуляции функционального состояния военнослужащих
Год: 2017

130. Слободчикова Юлия Витальевна. Влияние профессиональной идентичности курсантов образовательных организаций МВД России на развитие их коммуникативной компетенции
Год: 2017

131. Мигаль Галина Валеріївна Ергономічні основи дослідження життєздат­ності систем «людина - техніка - середовище» в складних умовах
Год: 2017

132. Мельніченко Оксана Іванівна Психологічні чинники прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу
Год: 2017

133. Старова Юлія Василівна Психологічний супровід професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу
Год: 2017

134. Сняданко Ірина Ігорівна Психологічні засади під­готовки студентів технічних університетів до професійно- управлінської діяльності
Год: 2017

135. Власов Петр Костянтинович Психологічні основи проектування організації
Год: 2017

136. Арзуманян Каріна Каренівна Формування психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств до розв’язання професійних конфлік­тів
Год: 2017

137. Кушніренко Катерина Олегівна Психологічні особливості професіографії діяльності спе­ціалістів банківської сфери
Год: 2017

138. Барабанщикова Валентина Владимировна. Профессиональные деформации в профессиях инновационной сферы
Год: 2016

139. Дергилева Ольга Сергеевна. Психологическая профилактика наркопотребления развивающейся личности (на примере Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции)
Год: 2016

140. Еременко Татьяна Евгеньевна. Психологические факторы успешности служебной деятельности курсантов образовательных организаций МВД России
Год: 2016

141. Злобина Анна Алексеевна. Психологические особенности наставничества в операторской деятельности
Год: 2016

142. Катунин Александр Петрович. Стрессоустойчивость как интегративный фактор совместной деятельности сотрудников служебных коллективов
Год: 2016

143. Киселев Вадим Васильевич. Психологические детерминанты антикоррупционного поведения сотрудников государственной организации
Год: 2016

144. Комарова Нина Геннадиевна. Формирование пригодности к военной службе как результат личностного саморазвития курсанта военного вуза
Год: 2016

145. Леонов Илья Николаевич. Влияние толерантности к неопределенности на профессионально важные качества руководителя
Год: 2016

146. Мещерская Наталья Петровна. Система профессионально-психологического отбора рабочих буровых установок как способ повышения эффективности найма персонала для работы в особых условиях
Год: 2016

147. Минин Даниил Сергеевич. Эмоционально-личностные предикторы психического выгорания адвокатов в различных видах судопроизводства
Год: 2016

148. Небольсин Юрий Александрович. Формирование престижа профессии психолога
Год: 2016

149. Олейникова Алла Сильвестровна. Психологические условия укрепления психического здоровья военнослужащих, проходящих службу по призыву
Год: 2016

150. Посохова Анастасия Владиславовна. Психологические основания конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности
Год: 2016


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)