Заказать диссертацию


Всего работ:168
Сортировать по: названию | году1. Гугнін Едуард Анатолійович Теоретико-соціологічна рефлексія зовнішнього впливу на соціальні системи
Год: 2021

2. Акулов Михайло Іванович Концепція часу в акторно-мережевій теорії: особливості побудови та концептуальні суперечності
Год: 2021

3. Прохорова Анна Андріївна Фреймінг-аналіз в історико-соціологічних інтерпретаціях протестних подій: на прикладі Євромайдану 2013-2014 років
Год: 2021

4. Яворська Євгенія Феліксівна Функціональний статус культури в соціологічних теоріях індустріального суспільства
Год: 2021

5. Роздимаха Євген Анатолійович Неформальні рухи як соціокультурне середовище молоді (50-ті рр. ХХ – початок ХХI століття)
Год: 2021

6. Москотіна Руслана Юріївна Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки)
Год: 2021

7. Іванченко Ольга Олександрівна Традиції та новаторство земських практик у соціальній роботі в Україні
Год: 2021

8. Міхно Надія Костянтинівна Місто як культурний контекст: особливості семантики та синтагматики міського простору
Год: 2020

9. Дейнека Артемій Вадимович Евристичний потенціал акторно-мережевої теорії для соціологічної концептуалізації агентності
Год: 2020

10. Бавикіна Вікторія Миколаївна Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної дії
Год: 2020ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины