Теория, методология и история социологии


Всего работ:1681. Гугнін Едуард Анатолійович Теоретико-соціологічна рефлексія зовнішнього впливу на соціальні системи
Год: 2021

2. Акулов Михайло Іванович Концепція часу в акторно-мережевій теорії: особливості побудови та концептуальні суперечності
Год: 2021

3. Прохорова Анна Андріївна Фреймінг-аналіз в історико-соціологічних інтерпретаціях протестних подій: на прикладі Євромайдану 2013-2014 років
Год: 2021

4. Яворська Євгенія Феліксівна Функціональний статус культури в соціологічних теоріях індустріального суспільства
Год: 2021

5. Роздимаха Євген Анатолійович Неформальні рухи як соціокультурне середовище молоді (50-ті рр. ХХ – початок ХХI століття)
Год: 2021

6. Москотіна Руслана Юріївна Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки)
Год: 2021

7. Іванченко Ольга Олександрівна Традиції та новаторство земських практик у соціальній роботі в Україні
Год: 2021

8. Міхно Надія Костянтинівна Місто як культурний контекст: особливості семантики та синтагматики міського простору
Год: 2020

9. Дейнека Артемій Вадимович Евристичний потенціал акторно-мережевої теорії для соціологічної концептуалізації агентності
Год: 2020

10. Бавикіна Вікторія Миколаївна Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної дії
Год: 2020

11. Святненко Іван Олександрович Соціосистемологічна рефлексія соціології гендерної культури в Україні
Год: 2020

12. Чернозуб Олег Леонидович. Методика прогнозирования результатов голосования на основе комплексного анализа эксплицитных и имплицитных факторов электорального поведения
Год: 2020

13. Голіков Олександр Сергійович Фабрикація порядку. Знання в кон­ституюванні соціального
Год: 2019

14. Бойко Дмитро Миколайович Речі в інстру­ментарії символічного насильства в постсучасному суспільстві
Год: 2019

15. Світлов Олександр Романович Концептуалізація фено­менальних та процесуальних ознак міграції в сучасних теоріях соціального простору
Год: 2019

16. Скляренко Катерина Олександрівна Дискурсивний простір повсякденності у соціологічному аналізі поколінної диференціації
Год: 2019

17. Медвєдєва Юлія Юріївна Релігійно-етичні чинники модернізації в сучасних суспільствах
Год: 2019

18. Коновалов Олександр Євгенійович Артхаусний кінематограф як соціокультурний фено­мен
Год: 2018

19. Абрамов Роман Николаевич. Социология профессий и занятий: история становления и основные идеи
Год: 2018

20. Багирова Карина Эдуардовна. «Общество знания в социетальной перспективе: теоретико-методологический анализ»
Год: 2018

21. Баранова Галина Васильевна. Концептуальные основы исследования социально-политической активности в современном российском обществе
Год: 2018

22. Вольчина Анна Евгеньевна. Социальные сети как способ конструирования Я-Образа в информационную эпоху
Год: 2018

23. Воробьева Екатерина Сергеевна. Татуирование как объект социологического исследования. Теоретико-методологические аспекты
Год: 2018

24. Голоухова Дарья Валерьевна. Методология исследования социально-территориальной структуры российского города (на примере Москвы)
Год: 2018

25. Дудина Виктория Ивановна. Эпистемические матрицы исследовательской деятельности в современной социологии
Год: 2018

26. Калинкин Андрей Александрович. «Теоретико-методологические аспекты дискурсивного конструирования социальной реальности киберпространства»
Год: 2018

27. Коротецкая Любовь Валерьевна. Социальная память: социологический анализ дискурса прошлого в немецком самосознании
Год: 2018

28. Лось Екатерина Владимировна. Социально-нормативная концепция И.А. Ильина и ее роль в понимании общественных трансформаций в современной России
Год: 2018

29. Перова Анастасия Евгеньевна. Социологические рефлексии «новых» экологических катастроф: теоретико-методологический анализ
Год: 2018

30. Юренков Игорь Николаевич. «Оборонно-промышленный комплекс в контексте социальной стабильности (социологический анализ)»
Год: 2018

31. Савельєв Юрій Борисович. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств
Год: 2018

32. Савельев Юрій Борисович Соці­альне включення як вимір модернізації європейських суспільств
Год: 2018

33. Мельніков Андрій Сергійович Генеза та розвиток екзистен­ціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування
Год: 2018

34. Хижняк Олександр Володимирович Колективні дії в умовах трансформації соціальних прак­тик
Год: 2018

35. Катаев Дмитрий Валентинович. Социологическая рефлексия синтетической методологии веберианства
Год: 2017

36. Абрамова Надежда Владиславовна. «Оценочные исследования в социологии: история, методология и перспективы применения в сфере образования»
Год: 2017

37. Катаев Дмитрий Валентинович. Социологическая рефлексия синтетической методологии веберианства
Год: 2017

38. Колозариди Полина Владимировна. Интернет-исследования как направление социальных наук: теоретико-методологический анализ
Год: 2017

39. Максимова Алиса Сергеевна. Порядок социального взаимодействия в научно-техническом музее: возможности микросоциологического подхода
Год: 2017

40. Маркина Валерия Михайловна. Конструирование «Других» в масс-медиа: теоретические подходы и методология анализа
Год: 2017

41. Нышпора Маргарита Андреевна. Теоретико-методологическая концептуализация дружбы как комплекса форм соцального взаимодействия (на примере студенческой дружбы)
Год: 2017

42. Солодько Сергій Юрійович Акторно-мережева теорія Бруно Латура як інструмент соціологічно­го дослідження
Год: 2017

43. Шульга Олександр Миколайович Евристичний потенціал поняття «символічний універсум»: теоретичні та методологічні аспекти
Год: 2017

44. Варшавер Евгений Александрович. Этнические границы в местных сообществах: теоретико-методологический анализ
Год: 2016

45. Гребнева Валерия Евгеньевна. Изучение морально-правового сознания на примере ситуаций ценностно-когнитивных дилемм: концептуализация и методические решения
Год: 2016

46. Зевелева Ольга Игоревна. Дискурсивно-биографический подход в исследованиях репатриации (на примере российских немцев в Германии)
Год: 2016

47. Ильмухин Василь Наильевич. Изучение практик медиапотребления в городской среде: методологические подходы и методические решения
Год: 2016

48. Каргина Ирина Георгиевна. Современный религиозный плюрализм: теоретико-социологический анализ
Год: 2016

49. Карпова Дарья Николаевна. Риски непрерывной онлайн-коммуникации: теоретико-методологические подходы к изучению
Год: 2016

50. Ларин Олег Николаевич. Социологический контент в творческом наследии А.А. Зиновьева
Год: 2016


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)