Государственное управление в сфере национальной безопасности


Всего работ:561. Вакулюк Василь Васильович Антикорупційна політика у сфері логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку
Год: 2023

2. Фердман Геннадій Петрович Державне управління безпекою транспортної інфраструктури України
Год: 2023

3. Малахов Роман Валерійович Механізми державного регулювання запобігання медіазагрозам в системі національної безпеки України
Год: 2023

4. Єманов Владислав Вікторович Механізми державного управління системою технічного забезпечення сил безпеки України у кризових ситуаціях
Год: 2023

5. Тайєр Алі Амро Вплив комунікативних технологій на ефективність публічного управління в Україні в умовах воєнного стану
Год: 2023

6. Клочко Анатолій Олександрович Механізми державного управління військово-промисловою галуззю в умовах реформування оборонного комплексу України
Год: 2023

7. Чуб Сергій Вікторович Механізми прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки в сучасній Україні
Год: 2023

8. Малишев Костянтин Вікторович Державна політика в сфері трансформації правоохоронної системи України
Год: 2022

9. Потеряйко Сергій Петрович Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку системи державного управління сферою цивільного захисту України
Год: 2022

10. Березін Максим Юрійович Формування механізмів державного управління у сфері охорони громадського порядку
Год: 2022

11. Сергієнко Лариса Василівна Державна політика забезпечення безпеки урбанізованих територій
Год: 2022

12. Правосуд Олександр Євгенович Довіра населення до системи публічного управління у сфері забезпечення національної безпеки України
Год: 2022

13. Дейнеко Сергій Васильович Державне управління забезпеченням відновлення контролю над українсько-російською ділянкою державного кордону України
Год: 2021

14. Шевчук Інна Володимирівна Державне регулювання протидії загрозам національним інтересам України у сфері економічної безпеки
Год: 2021

15. Загурська-Антонюк Вікторія Францівна Державне управління національною безпекою в умовах геополітичних загроз
Год: 2021

16. Каляєв Анатолій Олександрович Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері воєнної безпеки України в контексті глобального управління
Год: 2021

17. Грицишен Димитрій Олександрович Державна політика у сфері запобігання та протидії економічній злочинності
Год: 2021

18. Мелещенко Руслан Геннадійович Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах критичної інфраструктури за допомогою оперативного контролю стану повітряного середовища
Год: 2021

19. Тихоненко Олександр Олександрович Механізми профайлінгу у сфері виявлення загроз в державній безпеці
Год: 2021

20. Стельмах Андрій Валерійович Механізми розвитку інституту лобізму як основи забезпечення державної безпеки України
Год: 2021

21. Клименко Наталія Григорівна Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної безпеки
Год: 2021

22. Когут Юрій Іванович Протидія кібертероризму як загрозі інформаційній безпеці України
Год: 2021

23. Артеменко Максим Юрійович Забезпечення національної стабільності у сфері національної безпеки сучасної держави
Год: 2021

24. Євдокимов Віктор Валерійович Державна політика у сфері правоохоронної діяльності
Год: 2021

25. Супрунова Ірина Валеріївна Державна політика у сфері детінізації національної економіки як структурної складової державної безпеки
Год: 2021

26. Підопригора Ігор Іванович Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992–2014 роках
Год: 2021

27. Михайловська Юлія Валеріївна Підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації внаслідок вибухів боєприпасів шляхом оптимізації ресурсного забезпечення
Год: 2021

28. Рашкевич Ніна Владиславна Попередження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням
Год: 2021

29. Більовський Максим Олександрович Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні
Год: 2021

30. Філатьєва Ельвіра Миколаївна Обґрунтування параметрів безпечної відробки вугільних пластів з врахуванням газовиділення із підроблюваної товщі
Год: 2021

31. Рассоха Алеся Александровна. Психические расстройства у пенсионеров-комбатантов Министерства внутренних дел
Год: 2021

32. Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна Інституціональна система державного управління соціальною безпекою регіонів України
Год: 2020

33. Капелюшний Сергій Анатолійович Державне регулювання системи професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України
Год: 2020

34. Кізян Руслан Володимирович Механізми державного управління системою антитерористичної безпеки України
Год: 2020

35. Мошнін Андрій Афанасійович Корупція в системі публічної влади України як фактор загрози державній безпеці
Год: 2020

36. Кравчук Олег Вікторович Державне управління розвитком експертно-криміналістичного забезпечення державної безпеки України
Год: 2020

37. Корецький Юрій Олександрович Державне регулювання забезпечення безпеки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
Год: 2020

38. Домарацький Михайло Богданович Державне управління забезпеченням безпеки критичної інфраструктури в Україні
Год: 2020

39. Дмитрук Сергей Федорович Механізми стратегування державного управління у сфері національної безпеки
Год: 2020

40. Панченко Олег Анатолійович Державне управління інформаційною безпекою в епоху турбулентності
Год: 2020

41. Копанчук Володимир Олександрович Державна політика у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку
Год: 2020

42. Паутов Вадим Олексійович Протидія корупції як структурна складова національної безпеки України
Год: 2020

43. ПРАВ Роман Юрійович МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Год: 2020

44. Мазій Інна Василівна Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави
Год: 2019

45. Нікіпєлова Євгенія Миколаївна Державне управління безпековою політикою Республіки Польща: досвід для Украї­ни
Год: 2019

46. Капштик Олександр Володимирович Державні механізми стратегічних комуні­кацій у секторі безпеки і оборони України
Год: 2019

47. Бондаренко Олександр Геннадійович Державне управління логістичним за­безпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації
Год: 2019

48. Головко Олександр Сергійович Інститут президента в системі державного управління національною безпекою України та демократичних країн сучасного світу
Год: 2019

49. Крук Сергій Іванович Інституційний роз­виток державного управління у сфері забезпечення на­ціональної безпеки України
Год: 2019

50. Савка Іван Іванович Становлення систе­ми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтегра­ції
Год: 2019


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)