Местное самоуправление


Всего работ:1711. Гиренко Лілія Анатоліївна Удосконалення форм і методів діяльності органів місцевого самоврядування у сфері молодіжної політики
Год: 2021

2. Козарь Тетяна Петрівна Реалізація державної політики у сфері освіти як фактор трансформації на місцевому рівні
Год: 2021

3. Ольшанський Олександр Вікторович Теоретико-методологічні засади ресурсного забезпечення розвитку місцевого самоврядування
Год: 2021

4. Тарасенко Тетяна Миколаївна Політична відповідальність в місцевому самоврядуванні України: публічно-управлінський аспект
Год: 2021

5. Малоокий Віталій Анатолійович Становлення та розвиток системи управління земельними ресурсами територіальних громад в Україні
Год: 2021

6. Соколовська Оксана Олексіївна Адаптація зарубіжного досвіду використання цифрових технологій в органах місцевого самоврядування
Год: 2021

7. Храмцова Ірина Василівна Антикризове управління містом: теоретико-організаційні засади
Год: 2021

8. Мостовий Валерій Олександрович Публічно-приватне партнерство в забезпеченні розвитку інфраструктури територіальних громад
Год: 2021

9. Давидова Вікторія Анатоліївна Делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні: організаційно-правовий аспект
Год: 2021

10. Храмцова Ірина Василівна Антикризове управління містом: теоретико-організаційні засади
Год: 2021

11. Колесников Андрей Владимирович. Органы местного самоуправления в единой системе публичной власти: организационно-правовые аспекты
Год: 2021

12. Костенюк Наталя Іванівна Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів як інструмент удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування
Год: 2020

13. Обуховська Лариса Іванівна Імплементація інституту державної власності в систему місцевого самоврядування та діяльність закладів охорони здоров’я
Год: 2020

14. Полковнікова Наталія Олександрівна Роль органів місцевого самоврядування в реалізації політики у сфері охорони здоров’я населення
Год: 2020

15. Удод Євген Григорович Формування регіональної системи підтримки проектів місцевого розвитку
Год: 2020

16. Базенко Владіслав Анатолійович Розвиток фізичної культури та спорту на рівні територіальної громади в умовах де­централізації влади в Україні
Год: 2019

17. Бриль Марина Василівна Програм­но-цільовий підхід до забезпечення розвитку сільських те­риторій
Год: 2019

18. Сухарська Лариса Вікторівна Організа­ція фінансового забезпечення розвитку територіальних громад
Год: 2019

19. Трещов Мирослав Миколайович Управлін­ня ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні
Год: 2019

20. Рогуля Андрій Олексійович Функції органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад Укра­їни
Год: 2019

21. Липовська Світлана Олексіївна Забезпечення організаційної здатності територіальних громад в умовах децентралізації
Год: 2019

22. Віліжінський Віктор Миколайович Відтворення національних традицій врядування в системі місцевого самоврядування Укра­їни
Год: 2018

23. Мануілова Катерина Віталіївна Концепція децентралізації публічного влади в політико-управлінській традиції України
Год: 2018

24. Івженко Інна Борисівна Вза­ємодія органів місцевого самоврядування із суб’єктами волонтерської діяльності у соціальній роботі
Год: 2018

25. Савенок Вячеслав Володимирович Модернізація системи публіч­ної влади в адміністративному районі України
Год: 2018

26. Кондратинський Олександр Сергійович Формування громадянських компетент­ностей територіальних громад з використанням про­грамно-цільових підходів до управління місцевим роз­витком
Год: 2018

27. Борисенко Юрій Васильович Фор­мування мережевих систем в управлінні місцевим роз­витком, орієнтованим на громаду
Год: 2018

28. Єдинак Ярослав Богданович Інституціоналізація районної у місті адміністрації в системі місцевого самоврядування в Україні
Год: 2018

29. Козарь Тетяна Петрівна Муніципальна система управління якістю освіти як фактор підвищення ефективності освітньої ді­яльності
Год: 2017

30. Гуненкова Оксана Вікторівна Надання адміністративних муніципальних послуг в умовах децентра­лізації влади України
Год: 2017

31. Мочков Олександр Борисович Організація участі територіальної громади у вирішенні пи­тань місцевого розвитку
Год: 2017

32. Грищенко Ірина Миколаївна Теоретико- методологічні засади формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування
Год: 2017

33. Безуглий Дмитро Георгійович Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територі­альних громад
Год: 2017

34. Левцов Сергій Вікторович Організація надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування у сто­личному регіоні
Год: 2017

35. Шамрай Наталія Василівна Організація надання публічних послуг у містах з районним поділом
Год: 2017

36. ІБРАГІМОВА АНАСТАСІЯ АЛІМІВНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОБУДОВИ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Год: 2016

37. Мунько Анна Юріївна Удосконалення системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади в Україні
Год: 2016

38. Запорожець Сергій Андрійович. Концептуальні засади управління містом на основі партнерства
Год: 2015

39. Муркович Людмила Іванівна. Розвиток форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення
Год: 2015

40. Чуп Іван Андрійович. Удосконалення механізму формування сільських та селищних рад в Україні
Год: 2015

41. ТУПІЦИН Володимир Миколайович ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Год: 2015

42. Гордєєв Олег Костянтинович. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади
Год: 2014

43. Гуськова Ірина Борисівна. Управління комунальною власністю як ресурсом місцевого самоврядування в Україні
Год: 2014

44. Ліфанова Євгенія Олександрівна. Формування та розвиток іміджу міст органами місцевого самоврядування
Год: 2014

45. Пахомова Олена Михайлівна. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх
Год: 2014

46. Стаднік Віталій Михайлович. Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний аналіз європейського досвіду
Год: 2014

47. Чепіга Тетяна Михайлівна. Інноваційні технології управління комунальним майновим комплексом міста обласного значення
Год: 2013

48. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Год: 2013

49. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2013

50. ҐЕНЕЗА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ КОНСТРУКТІВ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Год: 2013


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)