Бухгалтерский учет, анализ и аудит


Всего работ:45751. Гуменна-Дерій Марія Василівна Облік і контроль за матеріально-технічними та фінансовими ресурсами у будівництві: методологія, організація
Год: 2023

2. Макурін Андрій Андрійович Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку та контролю операцій з криптовалютами
Год: 2023

3. Мухаметзянов Риназ Замирович Формирование финансовой отчетности в условиях цифровой экономики
Год: 2022

4. Бурцева Ксения Юрьевна Формирование системы контроля деятельности университета с целью повышения международной конкурентоспособности
Год: 2022

5. Пруненко Марина Андреевна Управленческий учет и внутренний контроль в государственном сегменте фармацевтического рынка
Год: 2022

6. Дубравская Эльвира Ивановна Статистическое исследование неформальной занятости в регионах Российской Федерации
Год: 2022

7. Червякова Анна Александровна Статистическое исследование инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства в промышленном секторе экономики России
Год: 2022

8. Чернер Наталья Владимировна Совершенствование методологии учетно-аналитического обеспечения ценового управления в агрохолдинге
Год: 2022

9. Егоров Алексей Алексеевич Оценка вклада систем высшего образования в экономическое развитие территорий
Год: 2022

10. Чернов Павел Леонидович Организация и методическое обеспечение экономической экспертизы деятельности коммерческих банков
Год: 2022

11. Нгуен Тхи Ха Ми Организация внутреннего контроля и аудита в крупных корпоративных структурах
Год: 2022

12. Жукова Ольга Владимировна Обеспечение прозрачности представления в бухгалтерской отчетности нефинансовых обязательств коммерческих организаций
Год: 2022

13. Филатов Евгений Александрович Методология анализа результативных показателей коммерческих организаций
Год: 2022

14. Борисов Владимир Федорович Методический инструментарий контроля использования земельных ресурсов
Год: 2022

15. Умаров Хусан Сунатуллаевич Влияние этических норм на институциональные конструкции национальных систем бухгалтерского учета
Год: 2022

16. Сидорова Софья Андреевна Анализ влияния транспарентности отчетной информации на рыночную стоимость организации
Год: 2022

17. Цибульник Марія Олексіївна Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю недержавних пенсійних фондів в Україні
Год: 2021

18. Людвенко Дмитро Віталійович Обліково-інформаційне забезпечення сталого розвитку тваринництва: теорія, методологія, практика
Год: 2021

19. Царук Василь Юрійович Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління: теорія і методологія
Год: 2021

20. Снеткова Аліна Василівна Облік та аудит інвестицій в необоротні активи підприємств
Год: 2021

21. Клименко Яна Василівна Облік і аудит операцій з пов’язаними особами
Год: 2021

22. Малкіна Яна Дмитрівна Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків за податковими зобов’язаннями банків України
Год: 2021

23. Паршаков Валерій Миколайович Аудит діяльності підприємств з видобування граніту
Год: 2021

24. Мельник Катерина Петрівна Аудиторське забезпечення сталого розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика
Год: 2021

25. Соколенко Людмила Федорівна Розвиток обліку і аудиту діяльності керуючих компаній у сфері ЖКГ в умовах цифровізації
Год: 2021

26. Прокопенко Жанна Володимирівна Облік, аналіз та аудит діяльності небанківських фінансових установ
Год: 2021

27. Опанасюк Андрій Анатолійович Аудит в системі запобігання та протидії економічній злочинності
Год: 2021

28. Герасименко Ольга Миколаївна Облік в управлінні музейними предметами і колекціями
Год: 2021

29. Ткач Олександр Леонідович Організаційно-методичне забезпечення державного аудиту Рахункової палати
Год: 2021

30. Гудзь Михайло Михайлович Інформаційно-аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції органічного землеробства
Год: 2021

31. Долюк Алла Вікторівна Бухгалтерський облік і контроль оплати праці та її стимулювання
Год: 2021

32. Коритник Лілія Петрівна Облікове забезпечення управління бюджетними коштами закладів вищої освіти в умовах створення сервісної держави
Год: 2021

33. Бездушна Юлія Сергіївна Обліково-інформаційне забезпечення капіталізації потенціалу аграрного підприємництва і сільських територій: теорія, методологія, практика
Год: 2021

34. Шкуліпа Людмила Володимирівна Концепції розвитку бухгалтерського обліку в контексті міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій
Год: 2021

35. Сисоєва Інна Миколаївна Організаційно-методологічне та інформаційне забезпечення соціального аудиту
Год: 2021

36. Кащена Наталія Борисівна Методологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю підприємств торгівлі
Год: 2021

37. Павлік Ірина Євгенівна Організація обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки України
Год: 2021

38. Запривода Аліна Анатоліївна Стратегічний аудит інноваційних проектів розвитку організацій в умовах невизначеності
Год: 2021

39. Петров Павло Павлович Обліково-аналітичне забезпечення управління змінами у казначействі банку
Год: 2021

40. Буднік Ірина Володимирівна Обліково аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами
Год: 2021

41. Черешневий Олександр Ігорович Облік необоротних матеріальних активів в бюджетних установах
Год: 2021

42. Коптєва Ольга Вікторівна Організаційно-економічний механізм податкового стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств
Год: 2021

43. Бурдик Олена Юріївна Концепція обліково-аналітичного забезпечення системи управління формуванням фінансових результатів діяльності підприємства
Год: 2021

44. Дзюба Тетяна Ігорівна Обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств
Год: 2021

45. Роєва Ольга Сергіївна Облік і аудит запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
Год: 2021

46. Яцик Тетяна Валеріївна Облік, контроль та оподаткування операцій з криптоактивами
Год: 2021

47. Семенишена Наталія Вікторівна Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія
Год: 2021

48. Мохаммад Тарик Жассим Мохаммад. Развитие методического инструментария анализа денежных потоков строительных организаций на основе международных стандартов финансовой отчетности
Год: 2021

49. Сивкова Анна Евгеньевна. Аналитическое обеспечение внутреннего контроля банкротства общественно значимых организаций
Год: 2021

50. Варданян Спартак Ашотович. Организационно-методическое обеспечение внутреннего аудита агрохолдингов
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)